Nga tani e deri në fund të vitit, ne jemi duke i dhënë tonë të ri “i mirëpritur” shirt çdo mbështetës i cili dhuron $50 ose më shumë.

Models wearing welcome shirts

 

Mbështetur integrimin e suksesshëm të refugjatëve dhe të emigrantëve dhe për të forcuar të ardhmen tonë të përbashkët.