Mbështetur integrimin e suksesshëm të refugjatëve dhe të emigrantëve dhe për të forcuar të ardhmen tonë të përbashkët.