Numri i refugjatëve të lejuara në SHBA

English gjithashtuJo anglisht

Çdo vit, the president of the United States decides how many refugees can come to the USA. për 2019 the number of refugees allowed to come to the USA in 2019 ishte 30,000. There has been no announcement yet for 2020.

Every year, the president of the United States decides how many refugees can come to the USA. For 2019 the number of refugees allowed to come to the USA in 2019 was 30,000. There has been no announcement yet for 2020.

number of refugees - family of refugees

number of refugees - family of refugees

The number of refugees for the fiscal year 2019–2020

The number of refugees for the fiscal year 2019–2020

gusht 2019 Përditësimi:

August 2019 update:

There are rumors that the number of refugees allowed into the USA in the fiscal year October 2019 to October 2020 is zero. These are still just rumors. There has been no official announcement. As soon as there is an official announcement, we will update this page.

There are rumors that the number of refugees allowed into the USA in the fiscal year October 2019 to October 2020 is zero. These are still just rumors. There has been no official announcement. As soon as there is an official announcement, we will update this page.

The number of refugees for the fiscal year 2018–2019

The number of refugees for the fiscal year 2018–2019

On October 4th, 2018, the White House announced the maximum number of refugees that will be allowed to come to the United States for the next fiscal year. The fiscal year runs from October 1, 2018, until the end of September 2019. The White House said it will only allow 30,000 refugjatë të zhvendosur.

On October 4th, 2018, the White House announced the maximum number of refugees that will be allowed to come to the United States for the next fiscal year. The fiscal year runs from October 1, 2018, until the end of September 2019. The White House said it will only allow 30,000 refugees to be resettled.

The number of refugees will be divided up by different regions. This is how the numbers are divided:

The number of refugees will be divided up by different regions. This is how the numbers are divided:

 • Afrika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000
 • Near East/South Asia . . . . . . . . 9,000
 • Azia Lindore . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000
 • Evropa dhe Azia Qendrore . . . . . . 3,000
 • Latin America/Caribbean . . . . . 3,000
 • Africa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000
 • Near East/South Asia . . . . . . . . 9,000
 • East Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,000
 • Europe and Central Asia . . . . . . 3,000
 • Latin America/Caribbean . . . . . 3,000

Që programi të refugjatëve filloi, this is the smallest number of refugees allowed by the government to come to the USA to build new lives. Një numër ky i ulët me siguri do të shkaktojë disa prej agjencive të risistemimit të refugjatëve për të mbyllur zyrat e tyre.

Since the refugee program began, this is the smallest number of refugees allowed by the government to come to the USA to build new lives. A number this low will probably cause several of the refugee resettlement agencies to close their offices.

shënim i rëndësishëm: 30,000 is the maximum number allowed. It does not mean that 30,000 will be let in as refugees. By April 1, 2019, halfway through the fiscal year, only about 12,000 refugees had been admitted to the USA.

Important note: 30,000 is the maximum number allowed. It does not mean that 30,000 will be let in as refugees. By April 1, 2019, halfway through the fiscal year, only about 12,000 refugees had been admitted to the USA.

Ç'do të thotë kjo për ju?

What does this mean for you?

Atje jane 3 things refugees in the USA should know about the number of refugees:

There are 3 things refugees in the USA should know about the number of refugees:

1 ) Nëse keni familja në pritje për t'u zhvendosur, it is will be harder for them to come to the USA.

1 ) If you have family waiting to be resettled, it is will be harder for them to come to the USA.

2 ) Ju mund të ndjeheni të frikësuar apo të padëshirueshme tani. megjithatë, mos harroni ju keni të drejta dhe shumë amerikanë janë të kënaqur që ju jeni këtu. Mos u dekurajoni!

2 ) You may feel afraid or unwelcome right now. However, remember you have rights and many Americans are glad you are here. Do not be discouraged!

3 ) Një numër i programeve të risistemimit dhe organizatave jofitimprurëse mund të mos jetë në gjendje të ofrojnë shërbimet e tyre për të ndihmuar refugjatët mbështetje dhe emigrantët.

3 ) A number of resettlement programs and non-profit organizations may not be able to provide their services to help support refugees and immigrants.

What can you do as a refugee or immigrant in the USA?

What can you do as a refugee or immigrant in the USA?

Të bëhet një qytetar

Become a citizen

Gjëja më e rëndësishme që ju mund të bëni tani është që të bëhet një qytetar. Disa refugjatë apo emigrant janë të frikësuar për të aplikuar për shtetësinë. Por, duke u bërë një qytetar është mënyra më e mirë për të mbrojtur veten. Pasi ju jeni një qytetar, ju keni më shumë të drejta. Ai gjithashtu do të bëjë atë më të mundshme për të ribashkuar me familjen tuaj.

The most important thing you can do right now is to become a citizen. Some refugees or immigrant are afraid to apply for citizenship. But becoming a citizen is the best way to protect yourself. Once you are a citizen, you have more rights. It will also make it more possible to reunite with your family.

First find out if you are eligible to become a US citizen. pastaj, if you qualify, mësoj si të aplikoni për shtetësi. While you wait for your application to be processed, you can prepare for the citizenship test with our falas online Klasa e shtetësisë.

First find out if you are eligible to become a US citizen. Then, if you qualify, learn how to apply for citizenship. While you wait for your application to be processed, you can prepare for the citizenship test with our free online citizenship class.

Inkurajoni familjen dhe miqtë tuaj të bëhen qytetarë

Encourage your family and friends to become citizens

Nëse ju jeni tashmë një qytetar amerikan, urime - ne jemi të lumtur që keni ju!

If you are already a US citizen, congratulations – we are happy to have you!

Tani ju mund të ndihmoni të tjerët:

Now you can help others:

 • Të ndihmuar miqtë tuaj dhe anëtarët e familjes të cilët nuk janë ende qytetarë për të gjetur nëse ata janë të drejtë për shtetësi amerikane. Të inkurajuar ata për të filluar procesin e mësipërme.
 • Nëse miqtë tuaj apo familjen nevojë për ndihmë me zbatimin e tyre, ata munden Kërko për ndihmë juridike falas ose use the online Citizenshipworks program.
 • Help your friends and family members who are not yet citizens to find out if they are eligible for US citizenship. Encourage them to start the process above.
 • If your friends or family need help with their application, they can search for free legal help or use the online Citizenshipworks program.

Të ndihmuar sa më shumë njerëz si ju mund të!

Help as many people as you can!

Gjej të burimeve dhe shërbimeve në qytetin tuaj

Find resources and services in your city

Pasi që numri i refugjatëve është më i ulët, disa agjenci do të duhet për të mbyllur ose të ndaluar një pjesë të shërbimeve të tyre. Gjej nëse agjencia juaj rivendosja pranë jush do të mbajë ofruar shërbimet e tyre. Nëse ata janë të mbyllur ose ndalur disa shërbime që ju duhet, you can find other services near you. përdorim FindHello - it has legal help, shërbimet e punës, shëndetësor dhe vende për të gjetur ushqim.

Since the number of refugee is lower, some agencies will have to close or stop a part of their services. Find out if your resettlement agency near you will keep offering their services. If they are closing or stopping some services you need, you can find other services near you. Use FindHello it has legal help, job services, healthcare and places to find food.

Ne do të vazhdojmë të ofrojmë faqen tonë të internetit falas për ju dhe refugjatët dhe emigrantët e tjerë të cilët janë tashmë këtu ndihmojnë. Nëse keni ide apo sugjerime për informatat që ju do të donte për të shtuar në faqen tonë të internetit në këtë kohë, ju lutem contact us.

We will continue to offer our free website to help you and other refugees and immigrants who are already here. If you have ideas or suggestions for information you would like us to add to our website at this time, please contact us.

Mëso më shumë

Learn moreInformation on this page comes from the Departamenti i Sigurisë Kombëtare, USCIS dhe të tjera burime të besuara. Ajo është menduar për udhëzim dhe është përditësuar sa më shpesh të jetë e mundur. USAHello nuk jep këshilla ligjore, as nuk janë ndonjë prej materialeve tona kanë për qëllim të merren si këshilla ligjore. Nëse jeni duke kërkuar për një avokat të lirë ose me kosto të ulët apo ndihmë juridike, ne mund të ju ndihmojë gjeni shërbime juridike pa pagesë dhe të ulët me kosto të.

Information on this page comes from the Department of Homeland Security, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Kalojnë testin tuaj shtetësisë!

Falas online klasë përgatitje shtetësia

Filloni klasën tani
A këtë faqe ju ndihmojnë? përballen me smiley po fytyra vrenjt jo
Faleminderit për komentin tuaj!