Is your DED or TPS expiring? Find out what you can do

English gjithashtuJo anglisht

Është TPS juaj ose Përfundimi DED? Read the latest updates for all TPS and DED programs. Find information about your country’s TPS. Learn about your options after TPS expires.

Is your TPS or DED expiring? Read the latest updates for all TPS and DED programs. Find information about your country’s TPS. Learn about your options after TPS expires.

Foto: www.americanimmigrationcouncil.org
Photo: www.americanimmigrationcouncil.org

Update August 1, 2019: TPS Siria has been extended for 18 muaj.

Update August 1, 2019: TPS Syria has been extended for 18 months.

Today the Department of Homeland Security extended TPS Syria for eighteen months from September 30, 2019. See TPS Siria for more details.

Today the Department of Homeland Security extended TPS Syria for eighteen months from September 30, 2019. See TPS Syria for more details.

Update June 2019: Parents with children in the CAM program should get a letter from the US government.

Update June 2019: Parents with children in the CAM program should get a letter from the US government.

Are you from Honduras, El Salvador and Guatemala and was your application to the Central American Minors Program (CAM) conditionally approved? Do you still have legal status in the USA? The government is starting to process approved CAM applications. The government is sending a letter like this to parents who were conditionally approved for CAM. If you believe you still qualify and have not received the letter, IRAP can help you. lexoj information about CAM from IRAP and find contact information for IRAP.

Are you from Honduras, El Salvador and Guatemala and was your application to the Central American Minors Program (CAM) conditionally approved? Do you still have legal status in the USA? The government is starting to process approved CAM applications. The government is sending a letter like this to parents who were conditionally approved for CAM. If you believe you still qualify and have not received the letter, IRAP can help you. Read information about CAM from IRAP and find contact information for IRAP.

Call the CAM hotlines for information:

Call the CAM hotlines for information:

SHBA: +1 (917) 410-7546 • El Salvador: +503 2113 3539
USA: +1 (917) 410-7546 • El Salvador: +503 2113 3539
Or email for help: info@menoresCAM.com

Or email for help: info@menoresCAM.com

Update May 2019: What did the government announce about Nepal TPS and Honduras TPS in May 2019?

Update May 2019: What did the government announce about Nepal TPS and Honduras TPS in May 2019?

The government issued a new announcement on May 10, 2019. The government says, “Beneficiaries under the TPS designations for Nepal and Honduras will retain their TPS, provided that an individual’s TPS status is not withdrawn because of ineligibility.This announcement is because of a court decision.

The government issued a new announcement on May 10, 2019. The government says, “Beneficiaries under the TPS designations for Nepal and Honduras will retain their TPS, provided that an individual’s TPS status is not withdrawn because of ineligibility.” This announcement is because of a court decision.

Update April 2019: News about the children of TPS holders from Honduras, El Salvador and of people from Guatemala

Update April 2019: News about the children of TPS holders from Honduras, El Salvador and of people from Guatemala

prill 12, 2019: A US court has said the US government must process the children who were approved to come to the USA under the Central American Minors Program. The children were coming to join their parents, many of whom are TPS holders from Honduras and El Salvador. But the program was closed by the government in 2017, and almost 2,700 children were stopped from coming. The court order only applies to children who were already in the program. The program is not taking any new applications.

April 12, 2019: A US court has said the US government must process the children who were approved to come to the USA under the Central American Minors Program. The children were coming to join their parents, many of whom are TPS holders from Honduras and El Salvador. But the program was closed by the government in 2017, and almost 2,700 children were stopped from coming. The court order only applies to children who were already in the program. The program is not taking any new applications.

Update March 2019: What is the latest news about DED for Liberians?

Update March 2019: What is the latest news about DED for Liberians?

marsh 28, 2019: Qeveria amerikane ka njoftuar se i shtyrë Nisja detyrueshme (DED) for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

March 28, 2019: The US government has announced that Deferred Enforced Departure (DED) for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

Update February/March 2019: What is the latest news about TPS?

Update February/March 2019: What is the latest news about TPS?

shkurt 28, 2019: the Department of Homeland Security said TPS has been temporarily extended for four countries. TPS holders from El Salvador, Haiti, Sudan and Nicaragua will get an automatic extension to January 2020. The extension applies to employment authorization documents too. Read the DHS notice.

February 28, 2019: the Department of Homeland Security said TPS has been temporarily extended for four countries. TPS holders from El Salvador, Haiti, Sudan and Nicaragua will get an automatic extension to January 2020. The extension applies to employment authorization documents too. Read the DHS notice.

marsh 8, 2019: the Department of Homeland Security said TPS had been extended for South Sudan. Read the DHS notice about South Sudan.

March 8, 2019: the Department of Homeland Security said TPS had been extended for South Sudan. Read the DHS notice about South Sudan.

marsh 12, 2019: the government agreed to delay the end of TPS for Honduras and Nepal. TPS for these two countries will not end until further notice is given. The final date will depend on the result of a court case. If the court case result allows TPS to end, Nepali and Honduran TPS holders will still have at least 120 days to leave after the order is given. We will update this page as soon as we have more information. You can also check the USCIS website for announcements. Check for any new USCIS announcements about Honduras and Nepal here.

March 12, 2019: the government agreed to delay the end of TPS for Honduras and Nepal. TPS for these two countries will not end until further notice is given. The final date will depend on the result of a court case. If the court case result allows TPS to end, Nepali and Honduran TPS holders will still have at least 120 days to leave after the order is given. We will update this page as soon as we have more information. You can also check the USCIS website for announcements. Check for any new USCIS announcements about Honduras and Nepal here.

Çfarë ka ndodhur me TPS tim?

What happened to my TPS?

Në 2017, qeveria amerikane ka thënë se programi TPS është ngadalë duke përfunduar. TPS and DED expires (përfundon) for people on different dates. Some of these dates may change again due to a court case that has not been decided yet.

In 2017, the US government said that the TPS program is slowly ending. TPS and DED expires (ends) for people on different dates. Some of these dates may change again due to a court case that has not been decided yet.

Please click on the country names below for information about TPS by country and about your options. Informacioni është në gjuhën angleze dhe të përkthyer në gjuhën tuaj.

Please click on the country names below for information about TPS by country and about your options. The information is in English and translated into your own language.

TPS for El Salvador expires on January 2, 2020.

TPS for El Salvador expires on January 2, 2020.

TPS for Haiti expires on January 2, 2020.

TPS for Haiti expires on January 2, 2020.

TPS for Honduras expires on January 5, 2020, but this deadline may change due to a court decision.

TPS for Honduras expires on January 5, 2020, but this deadline may change due to a court decision.

DED for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

DED for people from Liberia has been extended until March 30, 2020.

TPS for Nepal has been extended until March 24, 2020, due to a court decision.

TPS for Nepal has been extended until March 24, 2020, due to a court decision.

TPS for Nicaragua expires on January 2, 2020.

TPS for Nicaragua expires on January 2, 2020.

TPS for Somalia expires on March 17, 2020.

TPS for Somalia expires on March 17, 2020.

TPS for South Sudan expires on November 2, 2020.

TPS for South Sudan expires on November 2, 2020.

TPS for Sudan expires on January 2, 2020.

TPS for Sudan expires on January 2, 2020.

TPS for Syria expires on March 31, 2021.

TPS for Syria expires on March 31, 2021.

TPS for Yemen expires on March 3, 2020.

TPS for Yemen expires on March 3, 2020.

Ç'do të thotë kjo për mua dhe familjen time?

What does this mean for me and my family?

Nëse ju jeni një mbajtës TPS nga një prej vendeve të mësipërme, Mbrojtja juaj do të përfundojë në datat e treguara më sipër. Kjo do të thotë që ju do të keni për të ndryshuar statusin tuaj ose të largohet nga Shtetet e Bashkuara. Nëse ju bëni asgjë, ju do të bëhet një emigrant pa dokumenta. Ju do të rrezikojë arrestimin dhe deportimin.

If you are a TPS holder from one of the above countries, your protection will end on the dates shown above. This means you will have to change your status or leave the United States. If you do nothing, you will become an undocumented immigrant. You will risk arrest and deportation.

Çfarë duhet të bëj tani, nëse TPS im është duke skaduar?

What should I do now if my TPS is expiring?

1) Read the page above that is about your country’s TPS or DED.

1) Read the page above that is about your country’s TPS or DED.

2) You can also read information online to make sure you are informed about your choices.

2) You can also read information online to make sure you are informed about your choices.

3) You can seek legal help from a professional who specializes in immigration.

3) You can seek legal help from a professional who specializes in immigration.

4) Read more information online:

4) Read more information online:

Find immigration resources in your community

Find immigration resources in your community

Please use our FindHello database to look for organizations in your community that help with immigration matters and legal advice.

Please use our FindHello database to look for organizations in your community that help with immigration matters and legal advice.

The Informed Immigrant database also lists hundreds of organizations, shteti nga shteti, që të ndihmojnë emigrantët.

The Informed Immigrant database also lists hundreds of organizations, state by state, that help immigrants.

Si për të ndihmuar mbajtësit TPS

How to help TPS holders

Ajo që është e përkohshme Status e mbrojtur (TPS)?

What is Temporary Protected Status (TPS)?

TPS ofron mbrojtje për njerëzit në Shtetet e Bashkuara të cilët nuk mund të sigurtë të shkoni përsëri në vendin e tyre. Kjo mund të jetë për shkak të konfliktit ose për shkak të fatkeqësive natyrore. TPS vlen për disa njerëz nga vetëm dhjetë vende.

TPS offers protection to people in the United States who cannot safely go back to their homeland. This may be because of conflict or because of natural disasters. TPS applies to some people from just ten countries.

TPS lejon njerëzit të qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara dhe të punojnë në mënyrë të ligjshme, por kjo nuk i jep atyre shtetësinë ose një kartë jeshile. mbajtësit TPS mund të qëndrojnë të paktën gjashtë muaj. Disa mbajtësit TPS janë lejuar të qëndrojnë për më shumë se dhjetë vjet.

TPS allows people to stay in the United States and work legally, but it does not give them citizenship or a green card. TPS holders can stay at least six months. Some TPS holders have been allowed to stay for more than ten years.

Foto: Helen Parshall / Capital News Service
Photo: Helen Parshall/Capital News Service

Kush është duke ndihmuar?

Who is helping?

Emigracioni Koalicioni Interfaith (IIC) është një partneritet i organizatave me bazë fetare të kryera për reformën e imigracionit që mirëpret të gjithë ardhurve dhe i trajton të gjitha qeniet njerëzore me dinjitet dhe respekt. Anëtarët e saj të punojnë së bashku për të avokuar për politika drejtë dhe të barabartë të imigracionit, edukuar komunitetet fetare, dhe për të shërbyer popullsive emigrante në të gjithë vendin.

The Interfaith Immigration Coalition (IIC) is a partnership of faith-based organizations committed to immigration reform that welcomes all newcomers and treats all human beings with dignity and respect. Its members work together to advocate for just and equitable immigration policies, educate faith communities, and serve immigrant populations around the country.

shkoni website IIC për të gjetur mënyra që ju mund të marrë veprime për të ndihmuar të mbrojtur TPS. Ju mund të ndihmoni mbajtësit TPS në komunitetin tuaj dhe të gjithë Shtetet e Bashkuara.

Go the IIC website to find ways you can take action to help defend TPS. You can help TPS holders in your community and across the United States.

Mëso më shumë

Learn moreInformacioni në këtë faqe vjen nga Departamenti i Sigurisë Kombëtare, the Regjistrohu Federal, USCIS dhe të tjera burime të besuara. Ajo është menduar për udhëzim dhe është përditësuar sa më shpesh të jetë e mundur. USAHello nuk jep këshilla ligjore, as nuk janë ndonjë prej materialeve tona kanë për qëllim të merren si këshilla ligjore. Nëse jeni duke kërkuar për një avokat të lirë ose me kosto të ulët apo ndihmë juridike, ne mund të ju ndihmojë gjeni shërbime juridike pa pagesë dhe të ulët me kosto të.

The information on this page comes from the Department of Homeland Security, the Federal Register, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Gjej ndihmë pranë jush

Përdorni FindHello për të kërkuar për shërbimet dhe burimet në qytetin tuaj.

Filloni kërkimin tuaj
A këtë faqe ju ndihmojnë? përballen me smiley po fytyra vrenjt jo
Faleminderit për komentin tuaj!