Përditësimi ban Travel

English gjithashtuJo anglisht

janar 31, 2020 – the Trump administration added six more countries to the travel ban. Read what the travel ban means for immigrants and refugees, country by country.

January 31, 2020 – the Trump administration added six more countries to the travel ban. Read what the travel ban means for immigrants and refugees, country by country.

White house logoStarting on February 22, people from Nigeria, Myanmar, Eritrea, Kyrgyzstan, Sudan and Tanzania will be added to the travel ban.

White house logoStarting on February 22, people from Nigeria, Myanmar, Eritrea, Kyrgyzstan, Sudan and Tanzania will be added to the travel ban.

Immigration from Nigeria, Myanmar, Eritrea, and Kyrgyzstan will be banned. People from Sudan and Tanzania will not be allowed to enter the diversity visa lottery. The government said student visas and work visas for temporary or skilled workers are not affected. Officials said the countries were added to the travel ban for security reasons.

Immigration from Nigeria, Myanmar, Eritrea, and Kyrgyzstan will be banned. People from Sudan and Tanzania will not be allowed to enter the diversity visa lottery. The government said student visas and work visas for temporary or skilled workers are not affected. Officials said the countries were added to the travel ban for security reasons.

Ti mundesh read the announcement from the Department of Homeland Security. The travel ban is still being challenged in the US courts.

You can read the announcement from the Department of Homeland Security. The travel ban is still being challenged in the US courts.

What does the travel ban mean for immigrants?

What does the travel ban mean for immigrants?

The travel ban means different things for different groups of immigrants. Here is what it means, country by country:

The travel ban means different things for different groups of immigrants. Here is what it means, country by country:

• Eritrea

• Eritrea

Entry as an immigrant is banned. There may be some exceptions for people who have provided special assistance to the United States government.
Entry as an immigrant is banned. There may be some exceptions for people who have provided special assistance to the United States government.

• Iran

• Iran

Entry as an immigrant is banned. Entry of Iranian nationals student and exchange visitor visas is still allowed, although applicants will receive enhanced security screening. Entry under other types of nonimmigrant visas is banned.

Entry as an immigrant is banned. Entry of Iranian nationals student and exchange visitor visas is still allowed, although applicants will receive enhanced security screening. Entry under other types of nonimmigrant visas is banned.

Kyrgyzstan

Kyrgyzstan

Entry as an immigrant is banned. There may be some exceptions for people who have provided special assistance to the United States government.

Entry as an immigrant is banned. There may be some exceptions for people who have provided special assistance to the United States government.

Libi

Libya

Entry as an immigrant is banned. Entry is banned for nonimmigrants on business and tourist visas. Entry under other types of nonimmigrant visas is still allowed.

Entry as an immigrant is banned. Entry is banned for nonimmigrants on business and tourist visas. Entry under other types of nonimmigrant visas is still allowed.

Myanmar

Myanmar

Entry as an immigrant is banned. There may be some exceptions for people who have provided special assistance to the United States government.

Entry as an immigrant is banned. There may be some exceptions for people who have provided special assistance to the United States government.

Nigeri

Nigeria

Entry as an immigrant is banned. There may be some exceptions for people who have provided special assistance to the United States government.

Entry as an immigrant is banned. There may be some exceptions for people who have provided special assistance to the United States government.

Korea e Veriut

North Korea

Entry as an immigrant is banned. Entry is also banned for all nonimmigrant visa categories (student, biznes, tourist etc).

Entry as an immigrant is banned. Entry is also banned for all nonimmigrant visa categories (student, business, tourist etc).

Somalia

Somalia

Entry as an immigrant is banned.

Entry as an immigrant is banned.

• Sudan

• Sudan

People from Sudan are still allowed to come, but they cannot apply to the Lotaria e vizave.

People from Sudan are still allowed to come, but they cannot apply to the visa lottery.

Siria

Syria

Entry as an immigrant is banned. Entry is also banned for all nonimmigrant visa categories (student, biznes, tourist etc.).

Entry as an immigrant is banned. Entry is also banned for all nonimmigrant visa categories (student, business, tourist etc.).

• Tanzania

• Tanzania

People from Tanzania are still allowed to come, but they cannot apply to the Lotaria e vizave.
People from Tanzania are still allowed to come, but they cannot apply to the visa lottery.

Venezuela

Venezuela

Entry is banned for certain government officials and their families. Other Venezuelans will receive enhanced security screening.

Entry is banned for certain government officials and their families. Other Venezuelans will receive enhanced security screening.

Jemen

Yemen

Entry as an immigrant is banned. Entry is banned for nonimmigrants on business and tourist visas. Entry under other types of nonimmigrant visas is still allowed.

Entry as an immigrant is banned. Entry is banned for nonimmigrants on business and tourist visas. Entry under other types of nonimmigrant visas is still allowed.

What about refugees?

What about refugees?

A few refugees may be allowed to come from some of these countries, por ajo do të jetë më e vështirë.

A few refugees may be allowed to come from some of these countries, but it will be more difficult.

What have been the effects of the travel ban so far?

What have been the effects of the travel ban so far?

Here are some of the effects of the travel ban:

Here are some of the effects of the travel ban:

 • Njerëzit nga Irani, Libi, Somalia, Syria and Yemen have been the most affected. Visas issued to people in those countries were down by 80% compared to 2016.
 • Visas have been refused to spouses and children of US citizens and permanent residents.
 • Far fewer refugees are being admitted.
 • Permanent immigration for people from the listed countries has been banned.
 • There is much more information required and vetting for visa applications.
 • The appeal process against denied visas is much longer and more difficult.
 • People from Iran, Libya, Somalia, Syria and Yemen have been the most affected. Visas issued to people in those countries were down by 80% compared to 2016.
 • Visas have been refused to spouses and children of US citizens and permanent residents.
 • Far fewer refugees are being admitted.
 • Permanent immigration for people from the listed countries has been banned.
 • There is much more information required and vetting for visa applications.
 • The appeal process against denied visas is much longer and more difficult.

A 2018 decision by the Supreme Court

A 2018 decision by the Supreme Court

Many Americans think the travel ban is wrong. But on June 26, 2018, the United States Supreme Court made a decision that the travel ban is allowed under US law. The judges decided that President Trump has the right to use an urdhër ekzekutiv to stop non-citizens entering the USA. He has this right if he believes their entry could harm the country.

Many Americans think the travel ban is wrong. But on June 26, 2018, the United States Supreme Court made a decision that the travel ban is allowed under US law. The judges decided that President Trump has the right to use an executive order to stop non-citizens entering the USA. He has this right if he believes their entry could harm the country.

Dini të drejtat tuaja

Know your rights

Projekti i Asistencës Ndërkombëtare të Refugjatëve (IRAP) ofertat “dini të drejtat tuaja” Këshilla për ata që janë prekur nga ndalimi i udhëtimit. Versioni anglisht i udhëzuesit e tyre është aktuale në prill 10, 2018, duke përfshirë edhe procedurat e reja të skanimit refugjat.

The International Refugee Assistance Project (IRAP) offers “know your rights” advice for those affected by the travel ban. The English version of their guide is current as of April 10, 2018, including new refugee screening procedures.

Mëso më shumë

Learn more

Informacioni në këtë faqe vjen nga Regjistrohu Federal, the International Refugee Assistance Project (IRAP), NAFSA: Association of International Educators, dhe të tjera burime të besuara. Ajo është menduar për udhëzim dhe është përditësuar sa më shpesh të jetë e mundur. USAHello nuk jep këshilla ligjore, as nuk janë ndonjë prej materialeve tona kanë për qëllim të merren si këshilla ligjore. Nëse jeni duke kërkuar për një avokat të lirë ose me kosto të ulët apo ndihmë juridike, ne mund të ju ndihmojë gjeni shërbime juridike pa pagesë dhe të ulët me kosto të.

The information on this page comes from the Federal Register, the International Refugee Assistance Project (IRAP), NAFSA: Association of International Educators, and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Gjej ndihmë pranë jush

Përdorni FindHello për të kërkuar për shërbimet dhe burimet në qytetin tuaj.

Filloni kërkimin tuaj
A këtë faqe ju ndihmojnë? përballen me smiley po fytyra vrenjt jo
Faleminderit për komentin tuaj!