Od jednog nedostajati Minnesota sad-a

U USAHello, Verujemo da Dosljaci bi naša zemlja bolje mesto

Pojedinci koji smo tu mi pokazati – Oni su primeri kako imigranata i izbeglica doprinose naše zemlje.
Zainteresovani za koja se upravo održava ili želi da predloži da prikazani pojedinac, e-pošta wilsna@usahello.org