Nabavi azil u Kanadi iz USA?

Takođe na engleskomNe zna engleski

Pokušava dobiti azil u Kanadi pravog izbora za vas i vašu porodicu? Saznajte više o rizicima, pre nego što odlučite da napustim USA.

Is trying to get asylum in Canada a safe choice for you and your family? Learn about the risks before you decide to leave the USA.

azil u Kanadi
Photo by Paul Chiasson.
asylum in canada
Photo by Paul Chiasson.

Nesigurnom buduжnoљжu u USA

An uncertain future in the USA

Neke izbeglice, asylees, a drugi imigranti su nesigurni u pogledu svoje budućnosti u Sjedinjenim Državama. Mnogi godinama u Americi. Oni imaju porodice, kuća i poslovi. Se ne osećaju bezbedno, Ali to može biti opasno da se vratim u svoju zemlju porekla.

Some refugees, asylees, and other immigrants are feeling uncertain about their future in the United States. Many have been in the USA for years. They have families, houses and jobs. They do not feel safe, but it may be dangerous to go back to their country of origin.

Takođe, u NSA planira do kraja trebajugotovi TPS za hiljade ljudi. Mnogi vlasnici trebajugotovi TPS će morati da napusti Sjedinjene Države ili oni će biti deportovani..

Also, the Department of Homeland Security is planning to end TPS for thousands of people. Many TPS holders will have to leave the United States or they will be deported.

Odlazi da bi dobio azil u Kanadi

Leaving to try to get asylum in Canada

Migranata u USA, ostavili ste da bi dobio azil u Kanadi. Oni veruju da to će biti lakše dobiti azil tamo.

Migrants in the USA have been leaving to try to get asylum in Canada. They believe it will be easier to get asylum there.

Ali vecina ljudi koji ulaze u Kanadi je zvanični granici iz Amerike mogu da tvrde da u Kanadi izbeglica. Ovo je zbog sporazuma između dve zemlje. Tako više hiljada migranata koji su prelazili granicu nezvanično. Nadaju se da zatraži azil, jednom kada su unutar zemlje.

But most people who enter Canada at an official border from the United States cannot make a refugee claim in Canada. This is because of an agreement between the two countries. So thousands of migrants are crossing the border unofficially. They hope to apply for asylum once they are inside the country.

Prelazak u Kanadi

Crossing into Canada

Mnoge stvari da иujem i čitati neka te vodi da verujem da će to biti lako dobiti azil u Kanadi. Ali to je vrlo teško dobiti azil. I postoji rizik da se nezvanično dolaska u Kanadu.

Many things you hear and read may lead you to believe that it will be easy to get asylum in Canada. But it is very difficult to get asylum. And there are risks to arriving unofficially in Canada.

Pre nego što te donositi odluke, Pogledajte i video ispod i proučite ovu stranicu iz kanadske vlasti tvrdeći da azil u Kanadi – šta se dešava?

Before you make any decisions, watch the video below and read this page from the Canadian government about claiming asylum in Canada – what happens?

Molim te, pazi ovaj video iz kanadske vlasti.

Please watch this video from the Canadian government.

Ovaj video je dostupan i od Kreolski i španski.

This video is also available in Creole and Spanish.

Šta još treba da znam o podnošenja zahteva za azil u Kanadi?

What else should I know about applying for asylum in Canada?

Kanada ima reputaciju otvoren i milostiv da migranti. Njeni lideri ukazali su dobrodošli izbeglice. Kanada je izgleda nudi velike mogućnosti za nove članice. Sve je to istina za neke migranata, Ali realnost za druge mogu da se razlikuju:

Canada has a reputation for being open and compassionate to migrants. Its leaders have said they welcome refugees. Canada seems to offer great opportunities to newcomers. All of this is true for some migrants, but the reality for others may be different:

 • Mnogi ljudi neće biti dozvoljeno da ostane
  Mnogi migranti ne zadovoljavaš za azil. Ako ne spadate u tu grupu, ti će verovatno biti deportovan nazad u svoju zemlju porekla, na primer Haiti ili El Salvador. Malo je verovatno da će se moći vratiti u Sjedinjene Države.
 • Tamo ima još dosta za odluku
  Čak i ako vam je dozvoljeno da traћi azil, иekaжete dugo vremena pre nego što je čuo tvoj slučaj. Kanadski imigracioni sistem ima zaostalih 40,000 slučajeva. To mogu biti dve godine pre nego se odluku. Dok čekate, Međutim, dobićete beneficije i dozvolu za rad.
 • Many people will not be allowed to stay
  Many migrants do not qualify for asylum. If you don’t qualify, you will probably be deported back to your country of origin, for example Haiti or El Salvador. It is unlikely that you will be allowed back to the United States.
 • There is a long wait for a decision
  Even if you are allowed to claim asylum, you will wait a long time before your case is heard. Canadian immigration system has a backlog of 40,000 cases. It could be two years before you get a decision. While you wait, however, you will get benefits and permission to work.

Ko li se kvalifikuje za azil u Kanadi?

Who does qualify for asylum in Canada?

Kanadska vlada ima specifičnim zahtevima za osobu da se smatrati izbeglica. Ako ti ih ne zadovoljavaju, vas će se tražiti da ostavite ili ukloniti. Vlada ima bez specijalnih programa za trebajugotovi TPS nosioce dolazi iz Amerike.

The Canadian government has specific requirements for a person to be considered a refugee. If you do not meet them, you will be asked to leave or be removed. The government has no special programs for TPS holders coming from the US.

Pravna stavka iz Sjedinjenih Država

Legal entry from the United States

Za neke ljude, moguće je tvrde azil u Kanadi pravno dolazi iz USA.. Ovo je je jer postoje 4 vrste izuzetaka:

For some people, it is possible to claim asylum in Canada arriving legally from the US. This is the because there are four types of exceptions:

 • Član porodice izuzetaka
 • Bez pratnje maloletnici izuzetak
 • Izuzeci držač dokumenta
 • Izuzeci od javnog interesa
 • Family member exceptions
 • Unaccompanied minors exception
 • Document holder exceptions
 • Public interest exceptions

Читајте o izuzecima. Kanadska vlada stranice o izbeglicama. Jedan od izuzetaka se možda odnose na vas.

Read about these exceptions on the Canadian government page about refugees. One of the exceptions may apply to you.

uči više

Learn moreInformacije na ovoj stranici dolazi iz na Kanadska vlada i drugih pouzdanih izvora. Trebale bi da obrazujemo Dosljaci o rizicima da odem u Kanadu. USAHello ne daje pravne savjete, niti je bilo ko od naših materijala nameravala biti uzeta kao pravne savjete. Ukoliko ste u potrazi za besplatan ili Niskobudžetna advokat ili pravna pomoć, Imamo tonsku probu Traženje slobodnog i Niskobudžetna pravne usluge.

The information on this page comes from the Canadian government and other trusted sources. It is meant to educate newcomers about the risks of going to Canada. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!