Bipolarni poremećaj

Takođe na engleskomNe zna engleski

Bipolarni poremećaj je prikazan od strane ekstremnih raspoloženja. Ekstremni raspoloženja su kada idete iz veoma tuzan se vrlo rado svrha biti Manić. Ovo otežava imam smiren, organizuju zivot.

Bipolar disorder is shown by extreme mood swings. Extreme mood swings are when you go from feeling very sad to feeling very happy to the point of being manic. This makes it difficult to have a calm, organized life.

bipolar disorder

bipolar disorder

Ljudi koji imaju bipolarni poremećaj imaju mnogo promena raspoloženja. Na primer, smatraju vrlo tužno za 2 meseci i to je teško za njih da rade. Onda su veoma srećna i početi da radim mnogo stvari, jer imaju puno energije.

People who have bipolar disorder have a lot of mood changes. For example, they feel very sad for 2 months and it is difficult for them to work. Then they feel very happy and start to do many things because they have a lot of energy.

Ako ti se ovo desi., Možda imate bipolarni poremećaj i da razgovarate sa tvog doktora o načinima za. Kod nekih ljudi, Ovi raspoloženja vrlo teške i dugo traju. Mogu da uzrokuju veliku patnju.

If this happens to you, you may have bipolar disorder and you can talk to your doctor about ways to help. In some people, these mood swings are very severe and last a long time. They can cause great suffering.

Simptomi bipolarni poremećaj

Symptoms of bipolar disorder

Ako imate bipolarni poremećaj, mogu da osetim vrlo depresivan. U depresiji je kad ti se tako tužno, da bolje ne mogu da idem.. Neke stvari možete osetiti ili iskustva kada ste u depresiji:

If you have bipolar disorder, you can feel very depressed. Depressed is when you feel so sad you cannot do normal things. Some things you can feel or experience when you are depressed are:

 • Plakala je mnogo
 • bez energije
 • Veoma je umorna
 • previše spava ili ne mogavši da zaspiš
 • jede previše ili ne želiš jesti
 • problem sa pažnju
 • misli o samoubistvu
 • Ne uћivate u aktivnostima, hvala
 • se krivim ili loše, iako te nisam uradio ništa loše
 • crying a lot
 • no energy
 • feeling very tired
 • sleeping too much or not being able to sleep
 • eating too much or not wanting to eat
 • finding it hard to pay attention
 • thinking about killing yourself
 • not enjoying activities you used to like
 • feeling guilty or bad even though you did not do anything wrong

Ako imate bipolarni poremećaj, dođe do manijakalne epizode. Manijakalne epizode su kada vrlo drago mi je i imam puno energije. Neke stvari možete osetiti ili iskustvo kada imate ispad se:

If you have bipolar disorder, you experience manic episodes. Manic episodes are when you feel very happy and have a lot of energy. Some things you can feel or experience when you have a manic episode are:

 • Imate mnogo energije
 • Veoma si zadovljna
 • spavate manje od normalne
 • ti previše pričaš i prebrzo
 • provodite puno novca na stvari koje ne treba
 • ti se mnogo stranaka i događaji
 • Ti jesi naduvana samopouzdanje. Naduvanih samopouzdanje je kad mislite da ste bolji i važnija od normalnog. Na primer, li da ste nadljudske tako da ti ne mogu pogoditi. Ili, li da ste vrlo talentovan i slavan.
 • Imate grandioznim zabludama. Veoma veliki grandioznih sredstva. Zablude su kada verujete nešto je pravi kada to nije. Grandioznim zabludama može biti kada ti verujem da si tako jak i važno je da ne nastradas. Ako mislite da vam ne mogu pogoditi, Imate opasne stvari, ne bi li normalno.
 • you have a lot of energy
 • you feel very happy
 • you sleep less than normal
 • you talk too much and too fast
 • you spend a lot of money on things you do not need
 • you go out a lot to parties and events
 • you have inflated self-esteem. Inflated self-esteem is when you think you are better and more important than normal. For example, you believe you are superhuman so you cannot get hurt. Or, you believe you are very talented and famous.
 • you have grandiose delusions. Grandiose means very big. Delusions are when you believe something is real when it is not. Grandiose delusions can be when you believe you are so strong and important that you cannot get hurt. If you believe you cannot get hurt, you might do dangerous things you would not do normally.

Potrebno je da imate depresivne epizode i ispad doktor da odluči da li imate bipolarni poremećaj. Mnogi ljudi koji imaju bipolarni poremećaj veze ima blizu takođe ima bipolarni poremećaj.

You need to have both a depressive episode and a manic episode for a doctor to decide that you have bipolar disorder. Many people who have bipolar disorder have a close relative who also has bipolar disorder.

uči više

Learn more

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!