Šta pitanja će se tražiti u moj test za državljanstvo?

Takođe na engleskomNe zna engleski

Jesi li spreman za državljanstvo test? Saznaj šta pitanja na koje će se tražiti državljanstvo intervjua. Pripremi se za sva pitanja, tako da mozete tvoj test za državljanstvo.

Are you getting ready for your citizenship test? Find out what questions you will be asked in your citizenship interview. Prepare yourself for all the questions so that you can pass your citizenship test.

državljanstvo intervju
Fotografija dobijena ljubaznošću USCIS
citizenship interview
Photo courtesy of USCIS

Ima državljanstvo test intervju 3 različite vrste pitanja:

The citizenship test interview has 3 different kinds of questions:

 • Neki su pitanja o tebi
 • Neki su pitanja koja su testirali čitanja i pisanja
 • Neki su pitanja koja testira tvoje poznavanje Sjedinjenih Država
 • Some are questions about you
 • Some are questions that test your reading and writing
 • Some are questions that test your knowledge of the United States of America

Sva ova pitanja takođe testiraju vaše veštine engleskog, Tako se potruditi da vam odgovorim jasno. Koristite reči koje pokazuju razumeo pitanje.

All these types of questions are also testing your English skills, so try to answer clearly. Use words that show you understand the question.

Pre nego sobi za ispitivanje

Before you go in to the interview room

Kada je vreme za tvoj sastanak, USCIS oficir ce doci kod čekaonici da te. Oficir će vas prozovem i onda predstaviti sebe, ni za sebe. Policajac zamolio bih te, “kako si?” Iako još uvek nije zvanični test, oficir već testira tvoje sposobnosti engleskog jezika. Tako ćete želeti da recimo., “dobro sam, Hvala ti. kako si?” Onda će da pratite policajca u sobu za ispitivanje državljanstvo.

When it is time for your appointment, the USCIS officer will come out to the waiting room to get you. The officer will call your name and then introduce himself or herself. The officer may ask you, “How are you?” Although it is not your official test yet, the officer is already testing your English language skills. So you will want to say something like, “I am well, thank you. How are you?” Then you will follow the officer to the citizenship interview room.

Prvo pitanje u testu državljanstvo

The first question in your citizenship test

Ne sva pitanja na razgovoru će biti potpuno isto kao i svih ostalih pitanja. Ali prvo pitanje koje će uvek biti ista. Pre nego što čak i sedi dole, USCIS oficir te molim za obećanje govoriti istinu. On ili ona će reći, “Ti, kunem se ili potvrditi da su izjave daćete danas biti istina, celu istinu, i ništa osim istine?”

Not all questions in your interview will be exactly the same as everyone else’s questions. But the first question will always be the same. Before you even sit down, the USCIS officer will ask you for a promise to tell the truth. He or she will say, “Do you swear or affirm that the statements you will give today will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth?”

Ti treba da odgovori, “ja da.”

You should answer, “I do.”

Pitanja o vama

Questions about you

Tokom testa državljanstvo, oficir je da se pobrinem da tvoja informacija je istina i ispravni. On ili ona će puno pitanja postavljate o informacijama na tvoju prijavu (Obrazac N-400).

During the citizenship test, the officer is making sure your information is true and correct. He or she will ask lots of questions about the information on your application (Form N-400).

Oficir će pitati pitanja o tvojoj pozadini. On ili ona mogu postavljati pitanja koja nisu bili na prijavni formular. Evo nekih vrsta pitanja, možda ćete biti upitani:

The officer will ask questions about your background. He or she may ask questions that were not on the application form. Here are some types of questions you might be asked:

 • Putujete u inostranstvo od kada ste popunili obrazac?
 • Jesi li bila udata pre? Ste se razveli?
 • Svetu ikad počinilo zločin? Imate kriminalni dosje?
 • Kojim organizacijama vi pripadate?
 • Da li se na odanost Sjedinjenim Državama? (Obecavas da bude dobar građanin?)
 • Da li si ikada bio u vojsci? Ako ste morali su da služe u vojsci po nacrtu, Da li bi?
 • Have you traveled abroad since you filled out your form?
 • Were you ever married before? Have you been divorced?
 • Have you ever committed a crime? Do you have a criminal record?
 • What organizations do you belong to?
 • Do you swear allegiance to the United States? (Do you promise to be a good citizen?)
 • Have you ever served in the military? If you were required to serve in the military by draft, would you?

Ne zaboravi! Oficir je testiranje tvoj engleski u isto vreme. Odgovarao jasno i pokazati da vi razumete. Ako ne razumete, To je u redu da kažu, “Izvini – da li ponoviti pitanje, Molim te?”

Don’t forget! The officer is testing your English at the same time. Answer clearly and show that you understand. If you don’t understand, it’s okay to say, “I’m sorry – will you repeat the question, please?”

Kada se završi na pitanja, oficir će vas pitati da potpiše dokumente koji on ili ona popunjena.

When the questions are finished, the officer will ask you to sign the documents he or she filled in.

Pitanja koja testira tvoje sposobnosti čitanja

Questions that test your reading skills

Oficir će ti pokazati na kaznu za čitanje. Ako pročitate to ispravno, prosao si test čitanja. Ako ne pogodiš, dobit ćete dva više da pokušaju čitanja rečenicu. Samo ti treba da se jedno pitanje čitanja iz tri pokuša.

The officer will show you a sentence to read. If you read it correctly, you have passed the reading test. If you get it wrong, you will get two more tries at reading a sentence. You only need to get one reading question right out of the three tries.

Na čitanje vokabular lista će vam pomoći da studiram na engleskom čitanje deo državljanstvo test pokazuje reči bićete upitani za čitanje.

The reading vocabulary list will help you study for the English reading part of the citizenship test It shows the words you will be asked to read.

Pitanja koja testira tvoje sposobnosti pisanja

Questions that test your writing skills

Tamo će biti kratak pismeni deo na državljanstvo test koji će testirati svoje vještine pisanja. Oficir će vam rečenice zapisati. Ako ti to napisati ispravno, prosao si test pisanja. Ako ne pogodiš, dobit ćete dva više pokušaja u pisanju rečenicu. Samo treba da napišete jednu ispravnu rečenicu pravo da se testiram pisanje.

There will be a short written part to the citizenship test that will test your writing skills. The officer will tell you a sentence to write down. If you write it correctly, you have passed the writing test. If you get it wrong, you will get two more tries at writing a sentence. You only need to write one correct sentence right to pass the writing test.

Na pisanje vokabular lista će vam pomoći da studiram za engleski pisanje deo poloћi test. To pokazuje da vas će biti zatraženo da pisanje reči.

The writing vocabulary list will help you study for the English writing portion of the naturalization test. It shows the words you will be asked to write.

Pitanja o Sjedinjenim Državama

Questions about the United States

Takođe morate da test na nas istorije i vlade, i Civic. Tokom ovog ispita, Morate odgovoriti 6 od 10 pitanja ispravno o USA. Pitanja i odgovori su razgovarali.. Oficir će ti reći da ako je vaš odgovor je ispravan ili ne. Jednom kada se javio 6 pitanja ispravno, oficir će prestati postavljati pitanja i rekao da ste prošli taj deo testa.

You will also have to take a test on US history and government, and civics. During this exam, you must answer 6 out of 10 questions correctly about the USA. The questions and answers are spoken. The officer will tell you if your answer is correct or not. Once you have answered 6 questions correctly, the officer will stop asking questions and tell you that you’ve passed that part of the test.

Evo spisak za 100 zvanični pitanja možete preuzeti. Oficir će izabrati 10 pitanja sa liste. Neke od odgovora, kao što je ime predsednika, može da se menja kada uzmete tvoj test. Takođe, možete Slušaj je 100 pitanja i odgovore na snimku iz uscis.gov. Ili možete ih čitate u drugim jezicima.

Here is a list of the 100 official questions you can download. The officer will pick 10 questions from the list. Some of the answers, such as the name of the president, may change by the time you take your test. You can also listen to the 100 questions and answers in a recording from uscis.gov. Or you can read them in other languages.

Na USCIS ne pruža listu pitanja u svahili i francuski. Na pitanja na državljanstvo test menjaju malo svake godine. Ovo nisu najviše ažurirane verzije na pitanja. Međutim, Većina njih je i dalje na testu. Odlazak u ove veze, PDF datoteke će automatski preuzeti.. Preuzmite pitanja na Svahiliju ili na francuskom ili u Hindi.

The USCIS does not provide a list of questions in Swahili and French. The questions to the citizenship test change a little bit every year. These are not the most updated versions of the questions. However, most of them are still on the test. When you go to these links, a PDF file will download automatically. Download the questions in Swahili or in French or in Hindi.

Video o tome na USCIS naturalizaciju intervju

Watch a video about the USCIS naturalization interview

uči više

Learn more

Korisni linkovi

Useful linksInformacije na ovoj stranici dolazi iz USCIS i drugih pouzdanih izvora. To je namenjen vodič i ažurira onoliko često koliko je to moguće. USAHello ne daje pravne savjete, niti je bilo ko od naših materijala nameravala biti uzeta kao pravne savjete. Ukoliko ste u potrazi za besplatan ili Niskobudžetna advokat ili pravna pomoć, Imamo tonsku probu Traženje slobodnog i Niskobudžetna pravne usluge.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Dodaj tvoj test za državljanstvo!

Besplatna online državljanstvo pripreme klase

Krenite sada
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!