Napišite naslovnu pismo za aplikacije za zaposlenje

Takođe na engleskomNe zna engleski

Kreiranje motivaciono pismo za prijavu za zaposlenje je važan. To vam daje priliku da razgovaramo o tome zašto si ti dobra za taj posao. Čitanje 7 Savjeti koji će vam pomoći napisati veliki motivaciono pismo.

Creating a cover letter for a job application is important. It gives you a chance to talk about why you are good for the job. Read 7 tips that will help you write a great cover letter.

Learn how to write a cover letter for a job application

Learn how to write a cover letter for a job application

Proces pisanja motivaciono pismo može biti zbunjujuće. Pismo u kojem vam daje priliku da razgovaramo o tvojim sposobnostima i dostignuća u više detalja. Evo ti 7 Savjeti o tome kako pisati pismo u odličan zaklon.

The process of writing a cover letter may be confusing. The cover letter gives you a chance to talk about your skills and achievements in more detail. Here are 7 tips about how to write an excellent cover letter.

1. Kao tvoj rezime za tvoj prezentacijsku koristi isti format

1. Use the same format for your cover letter as your resume

Pismo u kojem za prijavu za zaposlenje i životopis ima istu veličinu fonta i stil. Margine (razmake na strani stranice) Trebao bi biti isti i. Možete samo kopirati i nalepiti gornji deo CV (Zaglavlje) To uključuje informacije o kontaktu.

The cover letter for a job application and resume should have some the same font size and style. The margins (spaces on the side of the page) should be the same too. You can just cut and paste the top part of the resume (header) that includes your contact information.

2. Ne ponavljaj CV u pismu zaklon

2. Don’t repeat your resume in your cover letter

Nemojte koristiti tačno iste reči kao u CV. Ovo može da bude dosadno za čitanje za poslodavce. Umesto toga, Reci priču ili više detalja o uspeh. Primer bi metak u CV koji vam kaže da li računovodstva u tvoj stari kompaniji. Možete da odaberete da ispričati priču o vremenu ste fiksne greska računovodstva i sačuvali novac kompaniji.

Do not use the exact same words as in your resume. This can be boring to read for employers. Instead, tell a story or more detail about an achievement. An example would be a bullet on your resume that says you did accounting at your old company. You could choose to tell a story about the time you fixed an accounting mistake and saved the company money.

3. Ne govori o ne morate

3. Don’t talk about what you don’t have

Niko ne mora svaka sposobnost koja je napisana u opis posla. Ako imate 80%, Ti si dobar kandidat. Nikad nisam spomenuo da ti nedostaju vestina. Umesto toga, Fokusiraj se na šta dobra u.

Nobody has every skill that is written in a job description. If you have 80%, you are a good candidate. Never mention that you are lacking a skill. Instead, focus on what your are good at.

4. Koristite svoje prezentacijsku reći zašto voliš kompaniju

4. Use your cover letter to say why you like the company

To je važno da je poslodavac misli da želite da radi za njih. Ako bi samo našli poziciju na internetu, Idi na svoju Web lokaciju. Pročitajte odeljak „oko” i saznajte o koji njihov proizvod ili rad je. Pogledaj njihove sekcije „misija i vizija”. To je gde je kompanija govore o njihovim ciljevima i ono što je važno da svoje kompanije. Izaberi nešto da kao o kompaniji i da napomenem na kraju pismo u kojem.

It is important that the employer feels that you really want to work for them. If you just found the position online, go to their website. Read the “about” section and learn about what their product or work is. Look at their “mission and vision” section. That is where companies talk about their goals and what is important to their company. Pick out something that you like about the company and mention it at the end of the cover letter.

5. Govoriti o sebi i nisam u timu

5. Talk about yourself and not the team

Mnoge zemlje vrednost biti deo zajednice ili tima. Međutim, Amerika je zemlja u Individualisti. To znači da je američki poslodavci zanima kakav svoje specifične prednosti. Koristite rec „Ja” a ne „mi” impresionirati poslodavac. To mogu da osetim teško, ali će postati lakše uz prakse.

Many countries value being a part of a community or team. However, the USA is an individualistic country. This means American employers want to hear about what your specific strengths. Use the word “I” instead of “we” to impress the employer. It may feel difficult but will become easier with practice.

6. Radim neka istraživanja

6. Do some research

Morat ćete napisati kompanija kontakt informacije na tvoje pismo za prijavu za zaposlenje. Jedna od stvari koje je dobro znati je ime zapošljavanja Menadžera. Ponekad, zapisano je u opisu posla. Ako ne, Pogledajte kakvi kompanija LinkedIn, koja je lokacija za umrežavanje posao. Ako je pronađete, Stavi ga u tvoje pismo. To će pokazati poslodavcu da pažnju na detalje i dodatni posao.

You will need to write the company contact information on your cover letter for a job application. One of the things that is good to know is the hiring manager’s name. Sometimes, it is written on the job description. If not, look up the company on LinkedIn, which is a site for job networking. If you find it, put it in your cover letter. It will show the employer that you pay attention to detail and do extra work.

7. Spomenem ono što vas čini drugačijim

7. Mention what makes you different

Tamo je dobra prilika, mnogi ljudi se prijavila za posao koji želite. Motivaciono pismo je tvoja sansa da kazes ono što vas čini drugačijim. Da pričaš o kako tvoje sposobnosti može da pomogne u organizaciji. Na primer, kao emigrant, govorite neki drugi jezik. Ovo je važno, jer mnoge kompanije imaju raznovrsna zaposleni ili kancelarijama u drugim zemljama. Takođe možete imati radio ili dobrovoljno sa ljudima iz različitih kultura. Pobrini se da ovo spominjem..

There is a good chance many people applied for the job you want. A cover letter is your chance to say what makes you different. You should talk about how your skills can help the organization. For example, as an immigrant, you speak another language. This is important because many companies have diverse employees or offices in other countries. You also may have worked or volunteered with people from different cultures. Make sure to mention this.

Na našu stranicu primeri propratnog pisma, možete pronaći primeri dobre propratna pisma. Videćete pismo uzorak za posao na poиetniиkim i pismo uzorak za profesionalan posao. Moći ćete da preuzmete primeri oba pisma u programu Word i promenite ih tako da zadovolje vaše aplikacije.

On our cover letter examples page, you can find examples of good cover letters. You will see a sample letter for an entry-level job and a sample letter for a professional job. You will be able to download examples of both letters in Word and change them to suit your own application.

uči više

Learn more

Završi školu i zaraditi svoje GED®

Besplatna online GED® pripremni kurs

Završite svoje obrazovanje
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!