Kultura šok

Takođe na engleskomNe zna engleski

Dok korigujete u novu kulturu, može da prođe različitim periodima gde osećaš različite načine. Deo procesa poznat je kao “Kultura šok.” Razumevanje o kulturnom šoku će vam pomoći da prihvatite osećanja i Olakšajte prilagođavanje.

As you adjust to a new culture, you may go through different periods where you feel different ways. Part of the process is known as “culture shock.” Understanding about culture shock will help you accept the feelings and make it easier to adjust.

Culture shock infographic
Slika dobijena ljubaznošću kulturne orijentacije centar za resurse
Culture shock infographic
Image courtesy of the Cultural Orientation Resource Center

Slika iznad pokazuje kako se ljudi osećaju dok prolaze kroz faze kulturne korekcije. Hajde da pogledamo u fazi detaljnije.

The picture above shows how people feel as they go through the stages of cultural adjustment. Let’s look at the stages in more detail.

1. U fazi medeni mesec

1. The honeymoon phase

Kada si prvi put stignu u USA, Možda osjećaš sretan i uzbuđen. Možda ćete morati mnogo ciljeva i očekivanja za šta će se desiti u tvoj novi život. Ti verovatno cekali da dolazi u Ameriku, dugo vremena. Možda ste čuli puno sjajnih stvari o sad-u. Očekujete da će brzo dobiti dobar posao, Imam finu kucu, i zaradi engleski. Mozda si nervozna, Ali ti se radujem novom sve u Americi.

When you first arrive in the USA, you may feel happy and excited. You may have lots of goals and expectations for what will happen in your new life. You have probably been waiting to come to America for a long time. You may have heard lots of great things about the USA. You expect that you will quickly get a good job, have a nice house, and earn English. You may be nervous, but you look forward to all the new things in America.

2. U kulturi šok fazi

2. The culture shock phase

Tokom ovog vremenskog perioda, Možda počnete osjećati uznemiren i tužan. Poиnite da se ljuti. Mogu da osetim strah ili stvarno mi nedostaje tvoja domovina.

During this time period, you may start to feel upset and sad. You may start to feel angry. You might feel scared or really miss your home country.

Ako ne znaš engleski, u kulturi šok fazi može da traje dugo. Da ti pomognem za to vreme, Trebalo bi da pokušate da upoznam druge izbeglice iz svoje kulture i pronaći radnjama koje prodaju svoju tradicionalnu hranu.

If you do not speak English, the culture shock phase can last a long time. To help you during this time, you should try to meet other refugees from your culture and find stores that sell your traditional food.

Znaci nedostatka kulture šok obuhvataju:

Signs of culture shock include:

 • bespomoćnosti
 • misleći da je sve prljavo
 • Bojiš se
 • Bes
 • Dosade
 • previše spava
 • helplessness
 • thinking that everything is dirty
 • feeling afraid
 • anger
 • boredom
 • sleeping too much

Možda, pocinjem da mislim da je američku kulturu je grozan, ili da vam se ne dopada ništa o Americi. Molim te, znaj da je to uobičajena faza za sve ljude koji žive u novim kulturama. Na kraju, ti će se premestiti u sledećoj fazi. Ako ti ne pomjeraj, a ti si tužna ni ljuta, Možda će ti trebati dodatna pomoć, i trebao bi da popričaš sa svojim caseradkom o tome. Kao izbeglica, ste prošli kroz mnoge teške stvari i to je u redu da je potrebna dodatna pomoć.

You may start to think that American culture is terrible or that you do not like anything about America. Please know that this is a common phase for all people living in new cultures. Eventually, you will move to the next phase. If you do not move on, and you still feel sad or angry, you may need some extra help, and you should talk to your caseworker about it. As a refugee, you have been through many hard things and it is all right to need extra help.

3. U fazi korekcije

3. The adjustment phase

Nakon nekog vremena, Nadamo se da ćete proći kroz fazu kulturne šoka i početi da se prilagođavate životu u Americi. Počeli ste da razumete realnost onoga što će život biti u novoj zemlji. Možda ćeš odlučiti da malo plaćaš posao, jer će ti pomoći porodici. Te će početi da uče engleski jezik. Verovatno počinjete imati rutina. Život počinje osjećati normalno.

After some time, you will hopefully move past the culture shock phase and you will begin to adjust to life in the USA. You start to understand the reality of what life will be like in a new country. You may decide to take a low-paying job because it will help your family. You will begin to learn English. You are probably starting to have a routine. Life begins to feel normal.

Jedan od uobičajenih izazova u ovom vremenskom periodu je to što se vaša deca mogu prilagoditi životu u Americi brže od tebe. Ovo je uobičajena, Ali postoje stvari koje možete uraditi da pomognem svojoj deci da ostanu povezani sa tvoj dom kulture.

One common challenge during this time period is that your children may be adjusting to life in the USA more quickly than you are. This is very common, but there are things you can do to help your children stay connected to your home culture.

4. Faze integracije

4. The integration phase

Ovo je finalna faza kulture korekcije. Tokom ovog vremena, Amerika će početi da dozivis kao dom. Počinjete osjećati kao da pripadate ovde. Sada mogu da idu zajedno delovima američku kulturu sa segmentima svoje kulture. Može postojati stvari stvarno volite o Sjedinjenim Državama a ti stvarno blago iz tvoja domovina. Možete lako kretati tvoj svakodnevni život u Sjedinjenim Državama. Verovatno imate neki prijatelji Amerikanci i neke prijatelje koji su takođe imigranata i izbeglica. Sada je vreme za napredovanjem tvoje obrazovanje. Možete da odaberete da Postanite američki građanin.

This is the final phase of cultural adjustment. During this time, America will begin to feel like home. You will start to feel like you belong here. You can now mix parts of American culture with parts of your culture. There may be things you really like about the United States and things you really treasure from your home country. You can easily navigate your daily life in the United States. You probably have some American friends and some friends who are also immigrants and refugees. Now is the time to continue to improve your education. You may choose to become an American citizen.

uči više

Learn more

Dodaj tvoj test za državljanstvo!

Besplatna online državljanstvo pripreme klase

Krenite sada
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!