Poremeжaji

Takođe na engleskomNe zna engleski

Poremeжaji su problemi sa jede jer imate loše misli o tvom telu. Može da prođe prevelikog tereta promene. Mozes da jedes premalo ili previše. These disorders cause serious physical illness.

Eating disorders are problems with eating because you have bad thoughts about your body. You may go through extreme weight changes. You may eat too little or too much. These disorders cause serious physical illness.

Eating Disorders

Eating Disorders

Telo slika znači da osjećaš naspram tvoje telo, i kako ti verovati tvoje telo izgleda. Sa poremecaj, izmenite veliki tvoje navike zbog tvoje telo slike. Ti stalno pokušavaš da kontrolišu svoju težinu. Na primer, Mozes da jedes vrlo malo svaki dan jer se, kao da si ti debeo, čak i kada niste. Svaka osoba može imati poremeжaje. Ali, veći broj žena ima poremecaj od muškaraca.

Body image means how you feel about your body and how you believe your body looks. With an eating disorder, you make big changes to your eating habits because of your body image. You always try to control your weight. For example, you may eat very little every day because you feel like you are fat even when you are not. Any person can have eating disorders. But, more women have an eating disorder than men.

Simptomi poremećaja u ishrani

Symptoms of eating disorders

Postoje različite vrste poremećaja u ishrani. Neki poremeжaji su:

There are different types of eating disorders. Some eating disorders are:

Anoreksija

Anorexia nervosa

Anoreksija je kada si neuhranjen, ali ipak pokušate da izgubite na težini. Pali znači da si dovoljno za tvoju visinu i starost nije tezak. Ako imate anorexia nervosa:

Anorexia nervosa is when you are underweight but you still try to lose weight. Underweight means you do not weigh enough for your height and age. If you have anorexia nervosa:

 • Može da prestane da jede.
 • Možda previše da vezbate..
 • Mogu li da uzmem medicina tako mnogo da idete u toalet.
 • Možda mislite da ti nisi dobra osoba zbog kako mislite da tvoje telo izgleda.
 • Plašiš se da se ugojim, iako si neuhranjen.
 • You may stop eating.
 • You may exercise too much.
 • You may take medicine so you go to the bathroom a lot.
 • You may think you are not a good person because of how you think your body looks.
 • You are scared to gain weight even though you are underweight.

Bulimija nervosa

Bulimia nervosa

Bulimija nervosa je kada ti ponekad jedu puno hrane, a izgleda kao da te ne mogu kontrolisati šta jedeš. Posto jedete puno hrane, oseжaљ kao da mora da se oslobodite hrane. Ako imate Bulimija nervosa:

Bulimia nervosa is when you sometimes eat a lot of food and it feels like you cannot control what you eat. After you eat a lot of food, you feel like you must get rid of the food. If you have bulimia nervosa:

 • Razmiljaљ o tvom telu oblik i težinu.
 • Puta kada ti jedu puno hrane, a zatim pokušajte izgubiti veliki teret nakon.
 • Možete napraviti sebi povratim (povratiti) posto jedete puno hrane.
 • Mogu li vezbate previše posle jela puno hrane.
 • Može da prestane da jede dugo vremena posle jela previše hrane.
 • You think too much about your body shape and weight.
 • You have times when you eat a lot of food and then try to lose a lot of weight after.
 • You may make yourself vomit (throw up) after you eat a lot of food.
 • You may exercise too much after eating a lot of food.
 • You may stop eating for a long time after eating too much food.

Istina

Binge eating

Prejedas je kad jedeš previše hrane i imaš osećaj da te ne mogu zaustaviti. Bar ti se previše jedi. 2 puta svake nedelje 6 meseci. Obično se osećaš tužno, sramota, i krivim posle jela.

Binge eating is when you eat too much food and you feel like you cannot stop. You eat too much food at least 2 times every week for 6 months. You usually feel sad, ashamed, and guilty after you eat.

Razlozi za poremeжaje

Reasons for eating disorders

Postoji mnogo razloga, uzmi jedan od ovih poremeжaje. Neki od razloga su:

There are many reasons you can have one of these eating disorders. Some of the reasons are:

 • Imate probleme kod kuće i sa svojom porodicom.
 • Drugi ljudi te je reci da si predebela ili ne izgledate dobro.
 • Oseжaљ pritisak od strane drugih osoba da izgubite na težini. Na primer, Ako ste model ili plesač, ljudi možda znate da morate da izgubite na težini.
 • Imate nisko samopouzdanje. Nisko samopouzdanje je kada mislite da ste dobra osoba ili kada ti ne verujem da ste u stanju uraditi ništa.
 • Imate anksioznost. Anksioznost je kad si nervozan mnogo čak i kada nema razloga da si nervozna.
 • Imate članove porodica koji imaju poremecaj ili još jedan izazov za mentalno zdravlje.
 • You have problems at home and with your family.
 • Other people tell you that you are too fat or you do not look good.
 • You feel pressure from other people to lose weight. For example, if you are a model or dancer, people might tell you that you need to lose weight.
 • You have low self-esteem. Low self-esteem is when you do not think you are a good person or when you do not believe you are able to do anything.
 • You have anxiety. Anxiety is when you feel nervous a lot even when there is no reason to feel nervous.
 • You have family members who have an eating disorder or another mental health challenge.

Poremeжaji su ozbiljni. Ako ne pronađete pomoć, mogu da oštete tvoje telo, loše. Većina ljudi ne treba lekove, ali nekima treba razgovarati sa terapeutom ili psiholog za mnogo godina.

Eating disorders are serious. If you do not find help, you might damage your body badly. Most people do not need medication but some people need to talk to a therapist or psychologist for many years.

uči više

Learn more

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!