Obrazovanje poslovi i karijera

Takođe na engleskomNe zna engleski

Upoznavanje sa obrazovnim poljem i različitim vrstama obrazovnih poslova. Pročitajte o različitim stazama karijere koje možete da uzmete u školu. Saznajte koja vam je obuka potrebna i gde možete da započnete pretraživanje posla.

Learn about the education field and different kinds of education jobs. Read about the different career paths you can take in education. Find out what training you need and where to start your job search.

education jobs - male teacher smiling

education jobs - male teacher smiling

Obrazovanje znači učenje. Kada radite na poslovima obrazovanja, ti će pomoći ljudima da naučiš u ovako ili onako.

Education means learning. When you work at education jobs, you will help people learn in one way or another.

U USA, Sva deca moraju da idu u školu. Tako je veliki školski sistem, i ima toliko poslova obrazovanja za popunjavanje. Takođe postoje mnogi univerzitetima, fakulteti, i centrima za obuku. Svi ovi nude poslovi iz oblasti obrazovanja.

In the USA, all children must go to school. So the school system is large, and there are many education jobs to fill. There are also many universities, colleges, and training centers. All of these offer jobs in the field of education.

Koji obrazovni posao?

Which education job?

Ako želite da dobijete posao u obrazovanju, Verovatno želite naučiti. Videćete korake da postane nastavnik dalje niz ovu stranicu. Ali postoje druge obrazovanja poslovi i karijera izvan škole učionici. Evo nekih od njih – većina njih zahtevaju diplomu:

If you want to get an education job, you probably want to teach. You will find steps to becoming a teacher farther down this page. But there are other education jobs and careers beyond the school classroom. Here are some of them – most of them require a degree:

 • Bibliotekar – Bibliotekari u fakultete, škole i druge biblioteke organizuju knjige, Nalozi, i časopisa, i kompjuterskih podataka.. Ovo je dobar posao za ljude koji vole čitati.
 • Savjetnice – škola psihologom pomaže studentima ostati na stazi sa svojim profesorima i pomažu da se poboljša vještine. Sjajan posao za ljude koji vole da pomaže deci, ali ne želim da podučavam.
 • Škole za vezu – oficir za vezu u školi stalno roditelji, studenti, i nastavnici povezan i radi zajedno. Ovo bi bio dobar posao ako želite da pomognu svojoj zajednici. Saznajte više Kako biti školska veza.
 • ESL nastavnik – ESL stoji za „Engleski kao drugi jezik”. Nastavnik u ESL predaje engleski studentima koji nisu rodnoj zvučnici.
 • Asistent naziva se i pomoćnik nastavnika, asistent pomaže nastavnicima u učionici i podrška studentima. Dobar posao za nekoga bez diplome. Saznajte više Kako biti asistent.
 • Zamena Istupio je kao zamena za učitelja koji je odsutan. To je dobar posao ako nemate nastavnika za certifikaciju ili ako ne želite obavezivanje jedan posao sa punim radnim vremenom. Morat ćete biti dostupne za rad u kratkom roku.
 • Nastavnik likovnog – umetnosti nastavnici samo predaju umeљnosti i istoriju umetnosti na svim nivoima. Oni pomogne studentima da razviju nacrtano i izraze. Ovo je dobar posao za tebe, ako si umetnik, ali ne mogu zaraditi za život samo preko umetnosti.
 • Profesor Fakulteta profesori na fakultetu podučava učenike koji si zaradjivao stepeni. Ovo je posao za nekoga ko ima veliko znanje i da je visoko kvalifikovana u svojoj struci, koji mogu biti bilo antičkoj grčkoj da tehnologija.
 • Librarian – librarians in colleges, schools and other libraries organize books, journals, and magazines, and computer data. This is a good job for people who love to read.
 • Guidance counselor – a school guidance counselor helps students stay on track with their academics and helps improve skills. A great job for people who like helping kids but don’t want to teach.
 • School liaison – a school liaison officer keeps parents, students, and teachers connected and working together. This would be a good job if you want to help your community. Learn how to be a school liaison.
 • ESL teacher – ESL stands for “English as a second language”. An ESL teacher teaches English to students who are not native speakers.
 • Teaching assistant also called teacher’s aide, a teaching assistant helps teachers in the classroom and support students. A good job for someone without a degree. Learn how to be a teaching assistant.
 • Substitute teacher A substitute teacher steps in for a teacher who is absent. It is a good job if you do not have teacher certification or if you do not want a full-time commitment to one job. You will need to be available to work at short notice.
 • Art teacher – art teachers teach artistic skills and art history at every level. They help students develop artistic talent and express themselves. This is a good job for you if you are an artist but cannot earn a living just through art.
 • College professor college professors teach students who are earning degrees. This a job for a person who has great knowledge and is highly qualified in their field, which could be anything from Ancient Greece to technology.

obs obrazovanje - vrh 5 nastavnik nestašice

education obs - top 5 teacher shortages

Radije bi redovni profesor u jednoj školi? To je vrlo dobar izbor za pravu osobu. Postoji manjak nastavnika u Sjedinjenim Državama. Ako ste nastavnik kvalifikovana, tebe ću lako pronaći posao.

Would you rather be a regular teacher in a public school? It is a very good choice for the right person. There is a shortage of teachers in the United States. If you are a qualified teacher, you will easily find a job.

Je li obrazovanje pravi posao za mene?

Is education the right job for me?

Na polju edukacije je najvažnija. Obrazovanje poslovi su dobra karijera izbor ako želite da doprinese svojoj zajednici, kao i za budućnost svoje zemlje. Ali nekoliko obrazovanje poslovi su kao visoko plaća kao radna mesta u poslu. Ako proizvodi mnogo novca da ti je važno, zatim obrazovanje možda nije pravi za tebe.

The field of education is a most important one. Education jobs are a good career choice if you want to contribute to your community and to the future of your country. But few education jobs are as high paying as jobs in business. If making lots of money is important to you, then education may not be right for you.

Nastava je dobar posao za odlazne ljudi. To nije dobar posao za ljude koji imaju problema da zamisli.

Teaching is a good job for outgoing people. It is not a good job for people who have trouble speaking in front of a group.

Da pogledamo film o predaje izbeglice

Watch a video about teaching refugees

Odakle da počnem?

Where do I start?

Ako želite da bude učitelj, Dobro mesto za početak je sa ministarstva za obrazovanje, u tvom stanju. To je zato što u Ameriku potvrdi nastavnika, i svaka država zahtevi se razlikuju. Nađite državno odeljenje obrazovanja.

If you want to be a school teacher, a good place to start is with the Department of Education in your state. This is because the states certify teachers, and every states’ requirements are different. Find your state’s Department of Education.

Koraci za srednjoškolce

The steps to becoming a public school teacher

Ovo su koraci koje ćeš preduzeti da postaneš učitelj:

These are the steps you will take to become a teacher:

 • Zaradi diplomu: Ako želite naučiti malu decu, Dobro je diplomu u ranom detinjstvu obrazovanje. Ako želite da stariji sa decom, Razmotrite koji predmet želite naučiti – na primer, matematika – i to će biti najbolja diploma za tebe. Saznajte više Kako zarađivati nastavu.
 • Da postane nastavnik student: Većina država zahteva da asistiram profesoru pre nego što si postao nastavnik. Veћbaжeљ predaje se blizu vas za jedan ili dva semestra.
 • Nastava ispit: Većina država zahtevaju da Praxis matematiku za nastavnike. Saznajte više o PRAXIS.
 • Dobiti dozvolu za podučavanje: Pronaći nastavnik zahteva od strane države.
 • Earn a bachelor’s degree: If you want to teach young children, a degree in early childhood education is good. If you want to teach older kids, consider what subject you want to teach – for example, mathematics – and that will be the best degree for you. Learn how to earn a teaching degree.
 • Become a student teacher: Most states require you to be a student teacher before you become a teacher. You will practice teaching a school near you for one or two semesters.
 • Take the teaching exam: Most states require you to pass the Praxis exam for teachers. Learn about PRAXIS.
 • Get your teaching certificate: Find teacher requirements by state.

Šta ako ne želim predavati u školu?

What if I don’t want to teach in a school?

Šta ako već kvalificiran u drugoj zemlji?

What if I am already qualified in another country?

 • Vrlo globalne pomaže rad ovlašćenog imigranata, izbeglice, asylees, specijalne imigrantske vize (SIVs) ponovo pokrenite svoje profesionalne karijere u Sjedinjenim Državama.
 • Learnersegdeinc.com je Web sajt za kvalifikovane nastavnike koji žele da dobiju više akreditiva.
 • Upwardly Global helps work-authorized immigrants, refugees, asylees, and special immigrant visa holders (SIVs) restart their professional careers in the United States.
 • Learnersegdeinc.com is a website for qualified teachers who want to gain more credentials.

Sta jos treba?

What else do I need?

Pokrenite traženje posla

Start your job search

 • Use Teach.org to learn more about the steps to becoming a teacher.
 • If you do not have a degree, you can still find work in a school or college. Government employment centers offer free advice and keep a list of local jobs. They help with resumes and job applications. Find your nearest employment center.
 • Schoolspring.com is a website for jobs in education.
 • Read more about education jobs.


REFLEKTOR: Eklas Ahmed, izbeglica iz Sudana koji je postao učitelj u Portlandu, "Mejks" dobija divno iznenađenje!

SPOTLIGHT: Eklas Ahmed, a refugee from Sudan who became a teacher in Portland, Maine – watch Eklas receive a wonderful surprise!uči više

Learn more

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!