Šta su nivoi u AMERIČKI obrazovni sistem?

Takođe na engleskomNe zna engleski

U USA, javni fakultet počinje od starosti 4 i 6 i trajaće do 16 da 18 godina. Možete da pošaljete i svoju decu u predškolske školu u ranim godinama. Saznajte više o različitim nivoima američkog obrazovnog sistema. Upoznavanje sa onim što je mesto i kako škole smeštaju vaše dete.

In the USA, public school starts between the age of 4 and 6 and continues until 16 to 18 years old. You can send also your children to pre-school at an early age. Learn about the different levels of the American education system. Learn what placement is and how schools place your child.

učenici srednjih škola

high school students

U okviru Američkog zakona, Vaša deca moraju da idu u školu određenog broja godina između određenih uzrasta. Starost i broj godina varira od države do države. možeš Saznaj starost i broj godina u vašoj državi.

Under US law, your children must go to school for a certain number of years between certain ages. The ages and number of years varies from state to state. You can find out the ages and number of years in your state.

Obrazovni sistem u američkim državnim školama

The education system in US public schools

Obrazovanje u ranom detinjstvu

Early childhood education

Rano obrazovanje je izraz koji se koristi da razgovaramo o mala deca izložena obrazovanje. Čak i kada je beba, Važno je da pomogne da ih čitati, pevaju s njima i pomozi im Saznajte i tvoj prvi jezik i engleski. Postoji istraživanje koje pokazuje decu koja govore dva ili više jezika (su “billingal”) ima više prednosti od dece koji govore samo jedan jezik.. Ranom detinjstvu obrazovanje centri i centri za dnevni boravak su dostupne za bebe kroz decu uzrasta 4 ili 5.

Early education is a term used to talk about young children being exposed to education. Even when your child is a baby, it is important to help read to them, sing with them and help them learn both your first language and English. There is research that shows children who speak two or more languages (are “billingual”) have more advantages than children who speak only one language. Early childhood education centers and daycare centers are available for infants through children age four or five.

Obdanište

Preschool

Obdanište pomaže deci (veku, 3 i 4) razviti. Neke škole će započeti decu u predškolskom 2 i po. Predškolsko pomaže im da budu spremni za školu u pet ili šest godina. Jedna od opcija za obdanište se zove prednosti. Djece predškolskog uzrasta iz porodice sa niskim prihodima mogu da prisustvuju prednosti programa. Prednost je napravila vlada Niskobudžetna vrtića. Možete tražiti na Program protiv pušenja blizu tebe.

Preschool helps children (ages three and four) develop. Some schools will start children in preschool at 2 and a half. Preschool helps them be ready for school at age five or six. One option for preschool is called Head Start. Preschool-aged children from low-income families can attend Head Start programs. Head Start is a low-cost preschool run by the government. You can search for a Head Start program near you.

Osnovne škole

Elementary school

Deca su obično započinju osnovne škole sa obdaništa (K) u pet godina, i nastavljaju kroz razred 5-6. Oni iz osnovne škole u godinama deset ili jedanaest. Deca uče o brojnim stvarima iz jedan nastavnik u jednoj ucionici.

Children usually begin elementary school with kindergarten (K) at age five and continue through grade five or six. They leave elementary school around age ten or eleven. Children learn many subjects from one teacher in a single classroom.

Srednje škole (naziva se i junior srednjoj školi)

Middle school (also called junior high school)

Srednje škole predaje studentima ocene 6 do 8 godina. Oni su tu da starije od 10 14. Učenici srednje škole obično Prebacivanje iz učionica u učionicu. Imaju mnoge različite nastavnike za jedan dan u školi. U manjim zajednicama, deca neće preći škole da idu u srednju školu. Oni će nastaviti da idu u osnovnu školu.

Middle school teaches students grades six through eight. They are around ages ten to 14. Middle school students usually switch from classroom to classroom. They may have many different teachers in one school day. In smaller communities, children will not switch schools to go to middle school. They will keep going to elementary school.

Srednjoj školi

High school

Studenti pohađaju srednje starosne dobi između 14 i obično 17 ili 18. Časovi raspoređene po temama. Student može imati mnogi nastavnici u jednom danu. Studenti mogu uzeti naprednim razredima. Studenti mogu uzeti klasama koje ih spremiti za posao ili za fakultet. Srednje škole imaju klubove, aktivnosti, sport, Work-Study aranžmani, i druge aktivnosti.

Students attend high school between the ages of 14 and usually 17 or 18. The classes are arranged by subjects. A student may have many teachers in one day. Some students can take advanced classes. Some students can take classes that prepare them for work or for college. High schools have clubs, activities, sports, work-study arrangements, and other activities.

Školski plasman u američkom obrazovnom sistemu

School placement in the American education system

Školski plasman znači odlučivanje u kom razredu će biti postavljen vaš učenik. To takođe može značiti gde škola smešta studenta u svoj razred.

School placement means deciding in which grade your student will be placed. It can also mean where a school places a student within their grade.

Mnogi studenti izbeglica propustili škole dok su bili u logoru ili beže njihovu zemlju. Možda su na nivoima različitih razreda nego tipičan američki student iz istog perioda. Neki učenici bi mogli biti na visokom nivou ali još uvek ne govorite engleski. Učenike, možda ćete imati problema u teže nastavu dok se ne saznaju engleski bolje. Školama u sad-u u redu ocene ponekad postavite studenata.

Many refugee students may have missed school while they were in camp or fleeing their country. They may be at different grade levels than a typical American student of the same age. Some students might be at a high-grade level but do not speak English yet. Those students may have trouble in harder classes until they learn English better. Schools in the US sometimes place students in the wrong grades.

Kako će škole smestiti moje dete?

How will schools place my child?

Studenti mogu li da uzmem neke testove pre početka školske godine ili na početku školske godine. Testovi mogu biti napisane.. Možda imaju odrasla čitati pitanja student. To je različit za svaki školski okrug.

Students may take some tests before the start of the school year or at the very beginning of the school year. The tests might be written. They might have an adult read questions to a student. It is different for every school district.

Ako mislite da vaše dete je smešten u redu razred, da razgovarate sa nastavnikom, direktor, ili u školama, koji je testiran i stavljen tvoje dete.

If you think your child is placed in the wrong grade, you can talk to the teacher, principal, or the school staff who tested and placed your child.

 • Pitaj, "Šta je bilo tvoje rezonovanje?"Škola će vam pomoći da svoju odluku.
 • Objasnite zašto mislite da plasman nije u redu. Možda biti u stanju da biste promenili položaj, ako se slože sa svoje razloge.
 • Ask, “What was your reasoning?” The school can help you understand their decision.
 • Explain why you think the placement is wrong. They may be able to change the placement if they agree with your reasons.

Kako škola odlučuje koji nivo klase moje dete uzima?

How does the school decide which class level my child takes?

Postoji mnogo razloga zbog kojih škola bira nivo za studenta. Ovo su uobičajeni razlozi:

There are many reasons the school chooses a level for a student. These are common reasons:

 • Koliko dobro student razume engleski ili rezultate testova
 • Roditelj/staratelj preporuke
 • Testova, tako prigodno
 • Spremnost da biste dovršili izazovne zadatke
 • Studentski kamatu ili motivacije
 • Nastavnik ili zastupnice preporuka
 • Uzorci za studentski rad.
 • How well the student understands English or their test scores
 • Parent/guardian recommendations
 • Standardized test scores, as appropriate
 • Willingness to complete challenging assignments
 • Student interest or motivation
 • Teacher or counselor recommendation
 • Samples of student work

Ista ocena, drugi nivo

Same grade, different level

Srednje i srednje škole imaju časove koji se uče na različitim nivoima u istoj razredu. Neki su teže, a neke su lakše. Imena od kurseva koje ponekad opisuju nivo težine. Reči promeniti u zavisnosti od školskog odbora.

Middle and high schools have classes that are taught at different levels in the same grade. Some are harder and some are easier. The names of the courses sometimes describe the level of difficulty. The words change depending on the school district.

Imena za časove koji su lakši ili koriste lakši nivo na engleskom jeziku:

Names for classes that are easier or use easier English levels:

 • Uključivanje
 • Osnovne veštine
 • Inclusion
 • Basic skills

Imena klasa na tipičnom nivou za ocenu:

Names for classes at a typical level for the grade:

 • Redovne
 • Non-priznanja
 • Regular
 • Non-honors

Imena klasa na višem ili naprednom nivou:

Names for classes at a higher or advanced level:

 • Priznanja
 • GTE (Talentovani i talentovan obrazovanje)
 • Napredni položaj (AP)
 • IB (Međunarodna imam titulu magistra)
 • Honors
 • GTE (Gifted and talented education)
 • Advanced placement (AP)
 • IB (International Baccalaureate)

uči više

Learn more

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!