Učenje engleskog sa ESL online kursevima i aplikacijama

Takođe na engleskomNe zna engleski

Želite li da naučite engleski kod kuće na računaru ili na mobilnom uređaju? Naučite engleski sa ovim besplatnim ESL online resursima. Informacije na ovoj stranici obuhvataju neke od najboljih, Besplatni ESL online programi koje smo pronašli. Postoje i neke dobre aplikacije možete preuzeti na vaš mobilni uređaj.

Do you want to learn English at home on your computer or on your mobile device? Learn English with these free ESL online resources. The information on this page includes some of the best, free ESL online programs that we have found. There are also some good apps you can download onto your mobile device.

Najbolji Veb lokacije za ESL na mreži

Best websites for ESL online

Kratke kurseve i video zapise da vam pomoći da steknete nova znanja za slušanje.

Short courses and videos to help you gain new listening skills.

Muzika i radnih listova za različite nivoe ESL zvučnici zasnovan na aktuelnim događajima.

Listening and worksheets for different levels of ESL speakers based on current events.

Interaktivni kurseve svetska jezika učenje zajednice.

Interactive courses with a world-wide language learning community.

Pomaže i kod veštini slušanja. Možete odabrati teme na osnovu svoje lične interese, kao što je sport, Istorija, ili na putovanju.

Helps with listening skills. You can choose topics based on your personal interests like sports, history, or travel.

Ova Web lokacija ima radni listovi i kvizove možete koristiti da praktikuju tvoj engleski.

This website has worksheets and quizzes you can use to practice your English.

Ova Web lokacija nudi besplatne online lekcije i resursi, sa mnogo vežbe različite gramatičke teme

This website offers free online lessons and resources, with lots of exercises of different grammar topics

Mnogo različitih besplatan trening testovi (kao što su TOEFL) da pomognem da se pripremaju za engleski jezik testovi za školu ili na radnom mestu.

Many different free practice tests (such as the TOEFL) to help prepare you for English language tests for school or the workplace.

Ima mnogo različitih ESL resursa, uključujući i gotovo 2000 Samo na engleskom video zapise možete da gledate.

Has many different ESL resources, including over 2000 English conversation videos you can watch.

GlobalEnglish je online kursevi da vam pomoći da naučite engleski koje možete da koristite na poslu. Poslati svoje ime i e-adresu u info@usahello.org da se prijavite besplatno predavanja.

GlobalEnglish has online courses to help you learn English that you can use at work. Send your name and email address to info@usahello.org to sign up for free classes.

Web lokacija koja ispravlja greљke ljudima, sa aplikacije možete preuzeti provjeriti tvoje pisanje. Tu je i priručnik na njihovom sajtu nudi jasna objašnjenja o gramatici, znaci interpunkcije i drugim temama.

A website that corrects people’s mistakes, with apps you can download to check your writing. There is also a handbook on their website offering clear explanations about grammar, punctuation and other topics.

Vam pomaže da naučite pisati na engleskom jeziku, uz pomoć maternji jezik.

Helps you learn to write in English with help from a native speaker.

Grammar i izgovor saveti.

Grammar and Pronunciation Tips.

USA uči ima tri slobodna engleski jezik da vam pomoći da naučite engleski s početkom i srednji

USA Learns has three free English courses to help you learn beginning and intermediate English

Slušam vesti u sporu engleski provjeriti svoje sposobnosti poimanja.

Listen to the news in slow English to check your comprehension skills.

Pomaže vam da steknu nova znanja vokabular.

Helps you gain new vocabulary skills.

Najbolje aplikacije za ESL na mreži

Best apps for ESL online

Duolingo zapise kada govorite da ti pomognem sa izgovorom.

Duolingo records when you speak to help you with pronunciation.

Ova aplikacija koristi pravi video zapise da vam pomoći da naučite od stvarne rodnoj zvučnici. Možete da gledate različite teme.

This app uses real videos to help you learn from actual native speakers. You can watch different topics.

Ova aplikacija je za decu uzrasta 2-8. Mogu da nauče engleski kroz igre, pesme, i slagalice. Ako želite besplatan pristup, Pišite nam na info@usahello.org.

This app is for children ages 2-8. They can learn English through games, songs, and puzzles. If you would like free access, email us at info@usahello.org.

Ti hoćeš da praktikuju pisanje i studirala engleski? U ponudi imamo besplatne online GED® i državljanstvo klase.

Do you want to practice writing and studying English? We offer free online GED® and citizenship classes.

Iako GED usredsređeni na predavanja® i državljanstvo, Oni su vrlo dobru zabavu da vam pomoći da naučite ESL na internetu, jer mogu da studiram engleski dok takođe prikazujete na predavanja na vašem jeziku. Ovo vam pomaže da naučite engleski brže. Sada idem u učionici.

Although the classes are focused on GED® and citizenship, they are very good classes to help you learn ESL online because you can study English while also viewing the classes in your language. This helps you learn English faster. Go to the classroom now.

uči više

Learn more

Završi školu i zaraditi svoje GED®

Besplatna online GED® pripremni kurs

Završite svoje obrazovanje

 

 

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!