Koji su zahtevi državljanstvo Sjedinjenih Država?

Takođe na engleskomNe zna engleski

Jesi li spreman da postane AMERIČKI državljanin? Prvi, Uverite se da ste vi pravo da se prijavi. Saznajte više o osnovne zahteve državljanstvo Sjedinjenih Država. Pročitajte detalje o zahtevima za supružnika i članovi porodice.

Are you ready to become a US citizen? First, make sure you are eligible to apply. Learn about the basic US citizenship requirements. Read details about requirements for spouses and family members.

US državljanstvo ceremoniju izbeglica tehnički istraživanje: Više izbeglica i imigranata koji se oslanjaju na tehnologiju za resurse kako bi pomogli pri izgradnji novog života u Americi

US Citizenship ceremony Refugee Tech Survey: More Refugees and Immigrants rely on technology for resources to help them build new lives in America

US državljanstvo zahteve

US citizenship requirements

Da bi se prijavi za državljanstvo, generalno, mora da ispuni tOn prati zahteve:

In order to apply for citizenship, you must generally meet the following requirements:

 • Mora da si barem 18 godina.
 • You must be at least 18 years old.
 • Za većinu ljudi, Mora da si živeo u Sjedinjenim Državama za najmanje pet godina kao stanovnik. Međutim, Ako vaš suprug ili supruga je državljanin, Možda ćete moći da primenite nakon tri godine. Pročitajte više o podobnost za supružnika.
 • For most people, you must have lived in the United States for at least five years as a resident. However, if your husband or wife is a citizen, you may be able to apply after three years. Read more about eligibility for spouses.
 • Potrebno je da žive na istoj lokaciji već protekla tri meseca.
 • Ne mora biti značajan putovanja izvan USA. Odmore i kratkih putovanja da vidim porodicu u inostranstvu su dobro, Ali, ako si imao duga putovanja, To može biti dobra ideja da razgovara sa advokatom pre primene da proverite da li ispunjavate li uvjete. možeš Pročitajte više o fizičko prisustvo i neprekidne zahteve.
 • You need to have lived in the same location for the past three months.
 • You must not have had significant trips outside of the USA. Vacations and short trips to see family overseas are okay, but if you have had long trips, it might be a good idea to speak to a lawyer before applying to make sure you qualify. You can read more about physical presence and continuous requirements.
 • Morate imati nema velikih kriminalnih aktivnosti. Mali prestupe, kao što je za parkiranje, Jesi u redu, Ali te osuditi za nikakve velike zločine. Uvek biti iskren o ovome jer većina krivičnih dela su u redu, Ali ako si lagao na tvoju prijavu, Ovo može da napravi tvoju prijavu odbijen. Možda je čak i deportovati. Ako ti je osuđena za kriminal, Veoma je važno da razgovaram sa advokatom. Pustili su te da znam sta da radim.
 • You must have no major criminal activity. Small offenses, such as a traffic ticket, are okay, but you cannot be convicted of any major crimes. Always be honest about this because most small crimes are okay, but if you lie on your application, this can make your application get rejected. You might even get deported. If you have been convicted of a crime, it is very important to talk to a lawyer. They will let you know what to do.
 • Morate da studiram i Saznajte više o vlade SAD-a, ekonomija, Istorija i tako da mozete Civic ispit.
 • You must study and learn about the United States government, economy, and history so that you can pass the Civics exam.

Kako da se prijavim

How to apply

Postoje mnogi koraci u procesu naturalizaciju:

There are many steps in the naturalization process:

 • Dovršavanje i pošte papirologijom.
 • Dovršite proveru.
 • Dovršite intervju sa Sjedinjenim Državama državljanstvo i imigraciju oficir.
 • Da kratki engleski jezik test gde čitate i govori rečenicu na engleskom.
 • Se pregled sa Civic na nama istorije i vlade. Na ovom ispitu, Morate odgovoriti 6 od 10 pitanja ispravno o nama Civic, Istorija i vlade.
 • Uzmi zakletvu odanosti gde ti zakunete na odanost USA.
 • Complete and mail the required paperwork.
 • Complete a background check.
 • Complete an interview with the United States Citizenship and Immigration Officer.
 • Take a short English language test where you read and speak a sentence in English.
 • Take a Civics Exam on US history and government. On this exam, you must answer 6 out of 10 questions correctly about US Civics, History and Government.
 • Take the Oath of Allegiance where you pledge loyalty to the USA.

Više detalja o svim ovim koracima možete pronaći kada budete spremni da biste saznali kako zahtev za državljanstvo.

You can find more details about all these steps when you are ready to learn how to apply for citizenship.

uči više

Learn moreInformacije na ovoj stranici dolazi iz USCIS i drugih pouzdanih izvora. To je namenjen vodič i ažurira onoliko često koliko je to moguće. USAHello ne daje pravne savjete, niti je bilo ko od naših materijala nameravala biti uzeta kao pravne savjete. Ukoliko ste u potrazi za besplatan ili Niskobudžetna advokat ili pravna pomoć, Imamo tonsku probu Traženje slobodnog i Niskobudžetna pravne usluge.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Dodaj tvoj test za državljanstvo!

Besplatna online državljanstvo pripreme klase

Krenite sada

 

 

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!