Kako se vozi u USA

Takođe na engleskomNe zna engleski

Da vozi u Americi, Mora da biste saznali kako da vozite sigurno i neki test pokazuje da znate sad vozi zakone. Svaka država zahteva da se vozačka dozvola ako planirate voziti. Ako premestite u drugoj državi, Mora razmenjujete stari dozvolu za novu licencu u tom stanju. Ovde su neke važne stvari da zna kako se vozi u USA.

To start driving in America, you must learn how to drive safely and pass a test showing you know the US driving laws. Every state requires you to get a driver’s license if you plan on driving. If you move to a different state, you must exchange your old license for a new license in that state. Here are some important things to know about how to drive in the USA.

How do learn to drive

How do learn to drive

Dobiti vozačku dozvolu

Getting a driver’s license

To je ilegalno voziti bez vozačku dozvolu. Svake države u sad-u ima različite vozačkih zakona. Ovi zakoni možete da saznate tako čitanja u U.S. uputstvo za upotrebu upravljačkog programa na mnogim jezicima. Biće potrebno za čitanje stvarni Vozačka priručnika za vaše sadašnje stanje.

It is illegal to drive without a driving license. Each state in the US has different driving laws. You can learn these laws by reading a US driver’s manual in many languages. You will also need to read the actual driver’s manuals for your state.

Jednom da čitate i shvatio zakone, Morat ćete uzeti pismenog i vozački ispit da bi dobio dozvolu. Biće potrebno da zakažete ovaj test ispred vremena. Možete da se priključite na mrežu ili posetite ili zvati na DMV kancelarije To je najbliži tvoj dom. Morate da platite naknadu za uzeti tvoj test i dobio dozvolu. Mnoge države dozvoljavaju da radim test na tvom maternjem jeziku.

Once you have read and understood the laws, you will need to take both a written test and a driving test to get your license. You will need to schedule this test ahead of time. You can go online or visit or call the DMV office that is closest to your home. You have to pay a fee to take your test and get your license. Many states allow you to take the test in your native language.

Auto osiguranje

Car insurance

Auto osiguranje pokriva troškove u slučaju nezgode ili povrede. Zakon nalaže osnovna osiguranja na sva vozila u slučaju upravljački program nekog povredi ili šteti tuđem imanju. Možete dobiti osiguranje da pokrije štetu od oštećenja svoja kola, i za krađe.

Car insurance covers costs in the event of an accident or injury. The law requires basic insurance on all cars in case the driver injures someone or damages someone else’s property. You can also get insurance to cover the cost of damage to your own car, and for car theft.

Morate imati barem osnovno auto osiguranje kako bi se vozi po zakonu. Čak i ako vozite prijatelja ’ s kolima, To je tvoja odgovornost da se uverim da vozite auto je osiguran.. Osiguranja dokument treba da ostane u autu pokazati ako vas zaustavi policija.

You must have at least basic car insurance in order to drive legally. Even if you are driving a friend’s car, it is your responsibility to make sure that the car you are driving is insured. The insurance document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

Registracija automobila

Car registration

Registracija automobila je porez platio svake godine na državu. To vam omogućava da sa ovim autom na putu, i placa za tvoje registarske tablice. To nije legalno da vozi auto koji nije registrovan. Registracija dokument treba da ostane u autu pokazati ako vas zaustavi policija.

Car registration is a tax paid every year to the state. It allows you to take the car on the road and pays for your license plates. It is not legal to drive a car that is not registered. The registration document should be kept in the car to show if you are stopped by police.

Sigurnost i pokretačka saveti

Safety and driving tips

Sad ima zakone da te zaštitim, dok vozite. Uvek morate pratiti ove zakone. Ovi zakoni mogu da se razlikuju od u svojoj zemlji. Biće potrebno da biste saznali su određeni zakoni za tvoje stanje. Evo nekih pravila važna sigurnost koje zahtevaju Većina država:

The USA has laws to protect you while you are driving. You must always follow these laws. These laws may be different than in your home country. You will need to learn the specific laws for your state. Here are some important safety rules that most states require:

• Auto mesta

• Car seats

Beba i dece jahati u auto mesta odgovarajući za njihovu veličinu kojima je frka čvrsto u kolima. U doba deca mogu promijeniš, auto mesta varira od strane države. Ako niste sigurni, Kontaktirajte lokalnu kancelariju DMV. Nikada ne držite dete u krilo dok vozi, ili da vozite u vozilu; To je opasno i nezakonito.

Infants and children must ride in car seats appropriate to their size that are strapped securely in the car. The age children can stop using car seats varies by state. If you are unsure, contact your local DMV office. Never hold a child in your lap while driving or riding in a vehicle; it is both dangerous and illegal.

• Sigurnosne pojaseve

• Seatbelts

Moram da nosim pojas dok dok je vozio automobil, ili da vozite auto u Americi.. Svi u vozilu moraju da nose pojas, Da li je vozio ili voziti kao putnik. To je razlog zbog kojeg je, u padu, ljudi bez sigurnosne pojaseve mogao da leti iz svojih mesta, ranivši sebi i drugima.

You must wear a seatbelt while driving a car or riding in a car in the US. Everyone in the vehicle must wear a seatbelt, whether driving or riding as a passenger. The reason is that, in a crash, people without seatbelts could fly out of their seats, injuring themselves and others.

• Kacige

• Helmets

Ako vozi ili Vozi motocikl, Trebalo bi da nosiš kacigu. Skoro svaka država u Americi zahteva motocikliste da nose kacige.

If you are riding or driving a motorcycle, you should wear a helmet. Almost every state in the USA requires motorcyclists to wear helmets.

• Pije

• Drinking

Nije vam dozvoljeno da pije alkohol pre ili tokom vožnje. To je vrlo važno, jer možeš izgubiti dozvolu ako pijem i vozim i tražiti da plaćaju velike kazne, ili čak i zatvor u zatvoru. Ti takođe ozbiljno da povredi ili ubiti nekoga ako ti pije i vozi.

You are not allowed to drink alcohol before or while driving. This is very important because you can lose your license if you drink and drive and be required to pay huge fines or even serve time in jail. You could also seriously injure or kill someone if you drink and drive.

• Mobilnih telefona i drugih smetnji

• Cellphones and other distractions

Nije dozvoljeno da razgovaram na telefon dok vozite u nekim državama u sad-u. SMS je zabranjena u gotovo svim državama. Mobilni telefoni mogu da vas odvrati od puta. Ako morate da koristite svoj telefon, bi trebalo da stanes. Sve veći broj američkih gradova su zabranjuje i drugih smetnji, kao što je jesti, pijenje kafe, ili koji su prisustvovali ljubimcima.

It is illegal to talk on your phone while you are driving in some states in the US. Texting is banned in almost all states. Cell phones can distract you from the road. If you need to use your phone, you should pull over. A growing number of US cities are forbidding other distractions as well, such as eating, drinking coffee, or attending to pets.

• Deca u vozilima

• Children in vehicles

Generalno nije vam dozvoljeno da napusti svoju decu u tvoj auto kada vi niste u kolima. Na primer, Ako odete u prodavnicu, Dovedi svoju decu sa sobom. Ako deca su ostali sami, Mogli su biti ranjen da izlazi, otpustite kočnice ili kvačilo, pregreje ili smrznuti, Ostavio si napolju, ili nestane.

You are generally not allowed to leave your children in your car when you are not in the car. For example, if you go into a store, you must bring your children with you. If children are left alone, they could be injured trying to get out, release the brake or clutch, overheat or freeze, lock you out, or go missing.

• Vozio kada je umoran

• Driving when tired

Ne vozite ako ste umorni. Ako ste u tvoj auto i shvatio da si preumorna da vozim, signal i zaustavi na sigurnu lokaciju gde te ne blokiraju saobraćaj, a vi niste u opasnosti. Na autocesti postoji oblasti za naznačenu ostalo. Uvek vam ikad provalili dok si za spavanje.

Do not drive if you are tired. If you are in your car and realize you are too tired to drive, signal and pull over to a safe location where you are not obstructing traffic and you are not in danger. On freeways there are designated rest areas. Always lock your doors while you nap.

• Trube i druge buke

• Honking and other noise

Izbegavajte koristeći svoj rog, osim ako ne postoji zabrinutost za sigurnost. U nekim oblastima, To je legalno koristiti rog nepotrebno ili tokom određenih sati. Upotreba glasno radija je takođe obeshrabreni ili ilegalno u nekim oblastima.

Avoid using your horn unless there is a concern for safety. In some areas, it is illegal to use the horn unnecessarily or during certain hours. The use of loud radios is also discouraged or illegal in some areas.

• Brave i ključeve

• Locks and keys

Vozilo krađe i krađe iz vozila je problem u nekim oblastima. Važno je da zatvori svoja vrata auta, čak i dok se u tvojim kolima, i uzmi ključeve kada odes. Uklonite dragocenosti iz prikaza.

Vehicle theft and theft from vehicles is a problem in some areas. It is important to lock your car doors, even while in your car, and take your keys when you leave. Remove valuables from view.

• Ljubimce u vozilima

• Pets in vehicles

Ako vreme je veoma toplo ili hladno obično iznad 70° F ili ispod 40° F, To je loša ideja da ostavim ljubimce u automobilu, čak i sa otvorenim prozorima, Jer mogli bi poginuti. Ljubimci su poznati da se zaključavanje upravljačkog programa iz kola u pokretu, tako uvek da ključ na tebe.

If the weather is very hot or very cold typically above 70°F or below 40°F, it is a bad idea to leave pets in the car even with the windows open, because they could die. Pets have been known to lock a driver out of a car, so always keep a key on you.

Nesreća

Accidents

Ako dobijete neku nesreću dok vozite, Morate zaustaviti. Ne ostavljajte scenu nesreće bez zaustavljanja. Ako tvoj auto i dalje radi, pokušaja da se povuci sa puta. Ako je neko povređen, Trebao bi nazvati 911 odmah.

If you get in an accident while you are driving, you must stop. Do not leave the scene of the accident without stopping. If your car is still working, try to pull off of the road. If anyone is hurt, you should call 911 immediately.

Ako niko nije povređen, Trebalo bi da si zapisao ime, broj telefona, Adresa, upravljački program ’ s Broj licence, broj tablice, i podatke o osiguranju osobe si udario ili ko te je udario.. Ako je bilo ljudi koji su prisustvovali (video) nesreće, Takođe bi trebalo da prikupite njihova imena i brojevi telefona. Ako imate kameru, ti mogu slikati nikakve štete. Takođe treba da Zapišite lokaciju nesreće i slikati lokaciju kao.

If no one is hurt, you should write down the name, phone number, address, driver’s license number, license plate number, and insurance information of the person you hit or who hit you. If there were people who witnessed (saw) the accident, you should also collect their names and phone numbers. If you have a camera, you can take pictures of any damage. You should also write down the location of the accident and take pictures of the location as well.

Nakon nesreće, Trebalo je da odmah na raport nesreće svojoj osiguravajućoj kući.

After the accident, you should report the accident to your insurance company immediately.

Vozi loših vremenskih uslova

Driving in bad weather

U zavisnosti od toga gde su ti bahati u Americi., vreme može biti vrlo različito od imena tvoja domovina. Da je tvoj prvi put vozio u ekstremnim uslovima.

Depending on where you are resettled in the US, the weather may be very different from that of your home country. It may be your first time driving in extreme conditions.

  • Ako put je ledena ili snežna, Trebalo bi da se više voziti. Ako vozite sigurno, Idi polako i koristite zimske gume ili lance na gume. Ti prestani bolje u led ili sneg mogu pomoći.
  • Spakuj se hitne komplet u tvojim kolima koja sadrži stavke za sigurnost, kao što je pribor za prvu pomoć, ekstra zimske uniforme, voda, lance, lopata za sneg, i baterijsku lampu.
  • If the road is icy or snowy, you should avoid driving. If you must drive, go slowly and use snow tires or chains on your tires. They can help you stop better in ice or snow.
  • Pack an emergency kit in your car that contains safety items, such as a first aid kit, extra warm clothing, water, chains, a snow shovel, and a flashlight.

Divljanje u

Road rage

Divljanje u je termin za opisivanje bes ljudi oseti kada oni voze.. Ljudi mogu vikati zatrubi ili vozi pre blizu te ako su ljuti zbog tvog vozila. Ako si shvatio da si napravio gresku kada vozite, Mogu ti mahnuti osoba vam pokazati Izvini. Ako neko ima bes na putu i da je ljut na tebe, Ne odgovorite. Pokušajte da vozi kao mirno koliko je to moguće i da se s ' puta. Nemojte se suprotstavim ili izazvati upravljački program koji je ljut, i ne vozi kad si ljut ili uznemiren. Vozi, potrebno je mnogo koncentraciju i strpljenje.

Road rage is a term to describe the anger people feel when they drive. People may yell or honk or drive to close to you if they are angry about your driving. If you realize you made a mistake when you are driving, you can wave to show the person you are sorry. If someone has road rage and is angry at you, do not respond. Try to just keep driving as calmly as possible and get out of their way. Do not confront or challenge an angry driver, and do not drive when you are angry or upset. Driving takes a lot of concentration and patience.

Kupujem auto

Buying a car

To ti je prvi put kupuje auto u Americi? Kupujem auto je ozbiljna obaveza. Preporučujemo da imate jedan američki prijatelj ili mentor ti pomognem prvi put kupi kola. Ponekad možete dobiti kredit od banke ili kreditne Unije da kupi auto. Ali ako dobijete kredit, ti platiti kamate na to svakog meseca tako da auto će koštati više od ako ste sačuvali novac da ga kupim sa gotovinom.

Is it your first time buying a car in the USA? Buying a car is a serious commitment. We recommend that you have an American friend or mentor help you the first time you buy a car. You can sometimes get a loan from the bank or credit union to purchase a car. But if you get a loan, you will pay interest on it every month so the car will cost more than if you saved money to buy it with cash.

Kada ste platili za tvoj auto ili potpuno platim tvoj dug, dobićete je “naslov” da tvoj auto – zvanični dokument koji dokazuje da je tvoja.

When you have paid for your car or paid off your loan completely, you will get the “title” to your car – the official document proving you own it.

Kako kupiti auto

How to buy a car

To je generalno jeftinije kupiti polovna kola nego novi auto. Mogu da kupim polovni auto od vlasnika ili od trgovca automobilima. Može da se pregovara o ceni. Ako kupujete polovan auto, To je dobra ideja da pogledamo mehaniиarsku kola pre nego što si ga kupio da se uverite se da je sve u redu sa kolima. Takođe ćete želeti da testirate vozila kola. To znači da ga za disk jedinicu i proverite da li sve radi pre nego što si je kupio.

It is generally cheaper to buy a used car than a new car. You can buy a used car from the owner or from a car dealer. You can negotiate on the price. If you are buying a used car, it is a good idea to have a mechanic look at the car before you buy it to make sure that nothing is wrong with the car. You will also want to test drive the car. This means you will take it for a drive and check to make sure everything is working before you buy it.

Kada kupujete polovan auto, Potrebno je da biste se uverili da kola “naslov” (koja prikazuje dokaz da je osoba kupujete od je vlasnik) Jasno je. Mogao bi da se auto naslov overi (zvanično potpisan) i pobrini se da priznanicu, Iako je pisana rukom, od vlasnika automobila.

When you buy a used car, you need to make sure that the car “title” (which shows proof that the person you are buying it from owns it) is clear. You should get the car title notarized (officially signed) and make sure you get a receipt, even if it is hand-written, from the owner of the car.

Zahtevi za kupovinu i posedovanja automobila

Requirements for buying and owning a car

  • Da kupim auto, Trebate vozačku dozvolu.
  • Morate registrovati kola sa na motornih vozila u stanju da se registarske tablice, koje su potrebne.
  • Ti će takođe morati da plaćaju mesečne osiguranje da vozim auto i benzin i održavanja za auto.
  • To buy a car, you will need a driver’s license.
  • You will have to register the car with the department of motor vehicles in your state to get license plates, which are required.
  • You will also have to pay for monthly insurance to drive the car and gas and maintenance for the car.

Ovo su sve samo sugestije da biste bolje shvatili da vozi u USA. Ove informacije služi kao pravne savjete. Imate li pitanja o vozila treba usmjeriti državne kancelarije DMV ili lokalnu policiju.

These are all just suggestions to help you better understand driving in the USA. None of this information is intended as legal advice. Any questions about driving should be directed to state DMV offices or local police.

uči više

Learn more

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!