Kako pokrenuti biznis

Takođe na engleskomNe zna engleski

Da li si ikada želeo da naučiš da počneš sa poslom? Posedovanje i trčanje je posao sjajan način da budeš nezavistan. Takođe ćete postati angažovaniji u vašoj zajednici.

Have you ever wanted to learn how to start a business? Owning and running is a business a great way to be independent. You will also become more engaged in your community.

Kako napraviti biznis: Informacije za izbeglice i emigrant preduzetnike

How to make a business: Information for refugee and immigrant entrepreneurs

Evo deset koraka koji će vam pomoći ako odlučite da sami započnete svoj posao.

Here are ten steps to help you if you decide to start a business of your own.

1. Tvoja ideja

1. Find your idea

Početi sa super ideja! Važno je da dođete do prvobitne ideje. Još jedan razlog za početak poslovanja je ako vidite zahtev ili potrebu koji nije ispunjen. Istraživanje tržišta će vam reći da li postoji zahtev za vaš proizvod ili uslugu. Prikupite informacije o industriji, Kupci, i najbolje mesto da počneš. Primeri istraživanja tržišta su anketa, intervjue, i fokus grupe.

Start with a great idea! It’s important to come up with an original idea. Another reason to start a business is if you see a demand or need that is not being met. Conducting market research will tell you if there is a demand for your product or service. Gather information about the industry, the customers, and the best places for you to start. Examples of market research are surveys, interviews, and focus groups.

2. Procenite i poboljšajte vaše veštine

2. Assess and improve your skills

Pre nego što naučite kako da pokrenete preduzeće, Zapitaj se: koji su tvoji talenti? Kako to radi? Ne bi trebalo da odete u poslu samo zbog novca, Izaberi oblast koja vas zanimaju. Onda iskreno procenjujete da li imate potrebne veštine da se društvo pokrene. Imate li dovoljno znanja i iskustva? Ako to uradite, Možeš da se skočiš u posao i da naučiš više dok ti ideš. Ali ako nemate nikakve sposobnosti ili dovoljno znanja, Postoje resursi koji će vam pomoći da. Možete da odete u lokalnu biblioteku da pozajmite knjige o poslovnoj administraciji, možete zauzeti časove na mreži, i možete se pridružiti preduzetim događajima.

Before you learn how to start a business, ask yourself: what are your skills? What do you like doing? You shouldn’t go into business just to make money, so pick an area that you have an interest in. Then honestly assess if you have the necessary skill sets to run a company. Do you have enough knowledge and experience? If you do, you can dive into the work and learn more as you go along. But if you don’t have any skills or enough knowledge, there are resources to help you. You can go to your local library to borrow books on business administration, you can take online classes, and you can join entrepreneurship events.

Pogledajte video o preduzetnika za hranu

Watch a video about a food entrepreneur

3. Pisanje poslovni plan

3. Write a business plan

Poslovni plan je vodič koji pokazuje vaše ciljeve i način na koji planirate da ih ostvarite. Od suštinskog je značaja jer identifikuje ključne elemente vašeg plana. Ako vam treba novac za početak, možete da pokažete svoj poslovni plan ljudima koji su možda voljni da vas podrže finansijski. Saznajte kako da napišete poslovni plan.

A business plan is a guide that outlines your goals and how you plan to achieve them. It is essential because it identifies the key elements of your plan. If you need funds to get started, you can show your business plan to people who may be willing to support you financially. Learn how to write a business plan.

4. Odaberite ime i lokaciju

4. Pick a name and location

Tvoje ime može da ti pomogne da se isstaneš od hiljada drugih firmi. Jedan od načina na koji možeš da ustaneš je da biraš ime koje se lako pamte. Neka imena se lako pamte jer govore kupci tačno šta oni rade (eg Dover riblje pijace). Drugi može stajati jer su oni su kratki i brzi (eg Amazon).

Your name can help you stand out from thousands of other businesses. One way you can stand out is to choose a name that’s easy for people to remember. Some names are easy to remember because they tell customers exactly what they do (eg Dover Fish Market). Others may stand out because they are they are short and snappy (eg Amazon).

Takođe možete da odaberete neki slogan, ili slogan, koja može da bude tvoj jedinstveni prodajni predlog (USP-A). USP je strategija koju možeš da koristiš da bi te razlikovala od svih ostalih. Trebalo bi jedinstvene za vas, i morate biti u stanju da dokažem i Pogubite ga. To mora da je kratku frazu koja ljudi mogu da se setim i treba da piљe u korist to kupci će dobiti.

You can also choose a slogan, or tagline, which can be your unique selling proposition (USP). USP is a strategy you can use to distinguish you from everybody else. It should be unique to you, and you have to be able to prove it and execute it. It must be a short phrase that people can remember and should state the benefit that the customers will get.

Takođe treba da nađete pravu lokaciju. U nekim slučajevima, najjeftinija lokacija može da bude najbolja, kako bi uštedili novac u početku. U drugim slučajevima, Nećeš uspjeti ako se ne nalazite na mestu gde te ljudi mogu videti.

You also need to find the right location. In some cases, the cheapest location may be the best so that you save money at first. In other cases, you won’t succeed unless you are in a prime location where people can see you.

5. Izbor poslovne strukture

5. Choose your business structure

U Sjedinjenim Državama postoji nekoliko vrsta biznisa. Imaju različite uslove i strukturu. Najčešći su isključivi vlasničko mesto, Partnerstvo, Korporacija, i društvo sa ograničenom odgovornošću. Svi imaju prednosti i nedostatke. Važno je da razumete šta su vaše potrebe i da birate pravu strukturu da odgovara vašim potrebama. Saznajte više o poslovnim strukturama.

There are several types of businesses in the United States. They have different requirements and structure. The most common ones are sole proprietorship, partnership, corporation, and limited liability company. All of them have pros and cons. The important thing is to understand what your needs are and choosing the right structure to fit your needs. Learn more about business structures.

6. Registrujte svoj posao

6. Register your business

There are several things you may need to do to register your business:

There are several things you may need to do to register your business:

  • Register your business name with your state, so it becomes a legal entity and (in most cases) drugi prestaje za države iz posluje pod istim imenom. Learn how to register your business.
  • Prijavi za tvoj federalne i državne PDV ID brojeva. Moraćete ove brojeve da plaćaju porez. Tvoj broj ID federalni porez se naziva i vaš poslodavac identifikacioni broj (EIN) i da je izdat od strane poreske uprave. Tvoj PIB države za plaćanje državnog poreza i je izdat od strane vaše stanje. (Red ne treba država ID broj.) Get your business ID numbers.
  • Many businesses need licence i dozvole to operate legally. Learn about state and federal permits and licenses.
  • Da li treba da zaštiti ime vaše firme, robe, ili usluge? možeš zaštitni znak ovim niko ne drugi u Sjedinjenim Državama ih koristi. Trebali biste provjeriti i biti sigurni da ne koristite ime Logo firme po drugi posao. Learn about trademarks.
  • Register your business name with your state, so it becomes a legal entity and (in most cases) will stop others in the state from doing business under the same name. Learn how to register your business.
  • Apply for your federal and state tax ID numbers. You will need these numbers to pay taxes. Your federal tax ID number is also called your Employer Identification Number (EIN) and is issued by the IRS. Your state tax ID number is for paying state taxes and is issued by your state. (Sole proprietors do not need a state ID number.) Get your business ID numbers.
  • Many businesses need licenses and permits to operate legally. Learn about state and federal permits and licenses.
  • Do you need to protect the name of your company, goods, or services? You can trademark these so nobody else in the United States uses them. You should also check to make sure you are not using a name trademarked by another business. Learn about trademarks.

7. Finance your new venture

7. Finance your new venture

Pronalaženje novca za finansiranje svoja posla veliki je izazov za preduzetnika. Možda nećete moći da koristite resurse kao što su tvoja štednja, ili investicije od porodice i prijatelja. Ili ti ne može aplicirati za zajam iz banke. Ovo je poenta kojom nađete na desnoj obali da pomogne upravljanje svoje finansijske budućnosti i otvoriti račun u banci za posao. možeš read basic information about banks i learn about loans.

Finding the money to finance your business is a big challenge for an entrepreneur. You may be able to use resources such as your savings, or investment from family and friends. Or you may apply for a loan from a bank. This is the point at which you find the right bank to help manage your financial future and open a business bank account. You can read basic information about banks and learn about loans.

8. Otvorite svoj posao

8. Open your business

U zavisnosti od tvoj posao, Možda ćete morati u kancelariji, skladište, factory space, or other type of premises. Možda ćete morati da odlučite da li kupiti ili iznajmiti prostor za vaše poslovanje.

Depending on your business, you may need an office, store, factory space, or other type of premises. You may need to decide if you will purchase or lease the space for your business.

You will need to work hard to set up everything so it is appealing to your customers. You may even hire a professional to help you to design your store or office.

You will need to work hard to set up everything so it is appealing to your customers. You may even hire a professional to help you to design your store or office.

Customers are looking for an experience when they go shopping or even to an office. But if you are just starting out, it is even more important to have great customer service.

Customers are looking for an experience when they go shopping or even to an office. But if you are just starting out, it is even more important to have great customer service.

9. Find the right people

9. Find the right people

What kind of workforce do you need to bring your business to life? Family members, prijatelji, and business partners can be a great asset when you are starting out. You may need a hiring process to find more employees. If you take the time to get the right people, it will pay dividends for your business.

What kind of workforce do you need to bring your business to life? Family members, friends, and business partners can be a great asset when you are starting out. You may need a hiring process to find more employees. If you take the time to get the right people, it will pay dividends for your business.

10. Marketing and sales

10. Marketing and sales

The basic purpose of business is to create something of value and give it to people in exchange for money. Marketing and sales are just the vehicles of communicating and delivering that value to your customers. If you deliver your products or services with excellence, distinction, and good customer service, you will gain customers and make a success of your business!

The basic purpose of business is to create something of value and give it to people in exchange for money. Marketing and sales are just the vehicles of communicating and delivering that value to your customers. If you deliver your products or services with excellence, distinction, and good customer service, you will gain customers and make a success of your business!

Watch a video about a restaurant owner

Watch a video about a restaurant owner

uči više

Learn more

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!