Premeštanje u novi grad ili grad

Takođe na engleskomNe zna engleski

U USA, Ljudi biraju da se preseli u novi grad iz mnogo razloga. Sve nove članice imaju slobodu da premestite kada odaberu. Jedan od glavnih razloga ljudi se sele na novo mesto je za bolji posao. It is a big decision for you and your family. Here are some things to consider and advice about how to move.

In the USA, people choose to move to a new city for many reasons. All newcomers have the freedom to move when they choose. One of the main reasons people move to a new place is for a better job. It is a big decision for you and your family. Here are some things to consider and advice about how to move.

Moving to a new city, photo copyright Adam Awad.
Photo courtesy of Adam Awad
Moving to a new city, photo copyright Adam Awad.
Photo courtesy of Adam Awad

Pitanja da razmisli pre nego što krene u novi grad

Questions to think about before moving to a new city

To help you decide whether moving is a good idea, take time to think about why you want to move and if you will be able to find better opportunities when you move. Evo nekih pitanja koja mislite pre nego sto dodjes:

To help you decide whether moving is a good idea, take time to think about why you want to move and if you will be able to find better opportunities when you move. Here are some questions you can think about before you move:

Logističkih pitanja

Logistical questions

 • Je stambene dostupna u tvoju novu zajednicu?
 • Koliko stan koštaće u novi grad?
 • Treba ti prodati nameštaj i druge stavke u trenutnom kuću/stan?
 • Da li postoji javni prevoz, ili ti treba da biste nabavili upravljački program ’ s licence?
 • Ima li neprofitne organizacije koje pružaju usluge migrantima ili izbeglica u novoj zajednici? You can use FindHello da biste pronašli organizacije u tvoj novi grad.
 • Da li je vreme u tvoju novu zajednicu? Imate li odecu za ovu novu okolinu?
 • Is housing available in your new community?
 • How much will an apartment or house cost in the new city?
 • Do you need to sell the furniture and other items in your current house/apartment?
 • Is there public transportation or will you need to obtain a driver’s license?
 • Are there nonprofits that provide services to migrants or refugees in the new community? You can use FindHello to find organizations in your new city.
 • What is the weather like in your new community? Do you have clothes for this new environment?

Rad pitanja

Work questions

 • Koji poslovi su dostupni u novi grad?
 • Ako prihvatate posao zato što se više isplati, Jeste li razmotrili troškovi života u tom novom gradu?
 • Kako si se ostavila svoj trenutni posao?
 • What jobs are available in the new city?
 • If you are accepting a job because it pays more, have you considered the cost of living in that new city?
 • How do you quit your current job?

Pitanja obrazovanja

Education questions

 • Dostupne za obrazovanje odraslih i ESL kursevi u tvoju novu zajednicu?
 • Koji je kvalitet javne škole u novoj zajednici?
 • Are adult education and ESL courses available in your new community?
 • What is the quality of the public schools in the new community?

Porodica i prijatelji pitanja

Family and friends questions

 • Imate porodicu ili prijatelje u novoj zajednici? Te moći ćete da ostanem sa njima?
 • Znate li bilo ko u novoj zajednici? Kako će se sastati prijateljima da ti pomognem?
 • Will you have childcare in the new community? Koliko će to koštati?
 • Do you have family or friends in the new community? Will you be able to stay with them?
 • Do you know anyone else in the new community? How will you meet friends to help you?
 • Will you have childcare in the new community? What will it cost?

Važnija posla kada pomerate

Important things to do when you move

If you do decide to go to another place and are not sure how to move, make sure to do the following:

If you do decide to go to another place and are not sure how to move, make sure to do the following:

1) Ako ste izbeglica, Reci ima da premestite socijalni radnik.

1) If you are a refugee, be sure to tell your caseworker you are going to move.

2) Ako imate ugovor za stan, Uverite se da vi pratite pravila za zakup. Verovatno treba da dam tvoj stanodavac bar 30 dana pažnje kako bi se vratim tvog depozita. Na komad papira, napisati da li će se i potpisati sa svoje ime i datum.

2) If you have a lease on your apartment, make sure you follow the rules of the lease. You probably need to give your landlord at least 30 days notice in order to get back your security deposit. On a piece of paper, write that you will move and sign it with your name and the date.

3) Datoteka za promenu adrese obrasca sa AMERIČKO državljanstvo i imigraciju za štampanje ovog obrasca i slanje to da USCIS. Takođe, možete complete the form online.

3) File a a change of address form with US Citizenship and Immigration Services by printing this form and mailing it to USCIS. You can also complete the form online.

4) Takođe morate promijeniti svoju adresu sa američkim pošti. Treba ovo da proverite da li ste primili nikakve papire ili poštom. Može da iskoristi u mrežni obrazac, ili idite na lokalnom poštom i popunite obrazac. Ako radite na mreži, ćete biti tuženi $1 dokazati vaš ID koristeći kreditna ili debitna kartica. Ako radite u pošti, biće potrebno da donese ID sa tobom, kao što su vozačka dozvola, Ali će postojati bez naplate.

4) You also need to change your address with the US post office. You need to do this to make sure you receive any important papers or mail. You can either use the online form, or you can go to a local post office and complete the form. If you do it online, you will be charged $1 to prove your ID by using a credit or debit card. If you do it at the post office, you will need to bring ID with you, such as a driver’s license, but there will be no charge.

5) Ako imate nameštaja, te ne mogu povesti sa sobom, Pokušajte da ga proda. Imate garažnu rasprodaju.

5) If you have furniture you cannot bring with you, try to sell it. You can have a garage sale.

6) Reci si prijatelje da ti se kreću. Možda znaju nekoga u gradu new ko može da ti pomogne.. Proverite da li im dati tvoj telefonski broj i e-adresu i pitati za njihove ti zatreba pomoć nakon što premestite.

6) Tell any friends you have made that you are moving. They might know someone in the new city who can help you. Make sure you give them your phone number and email address and ask for theirs in case you need help after you move.

7) Ako je moguće, Odakle da žive u tvoj novi grad, pre nego sto dodjes. Istrazuj mesta na Craigslist. Ali, Ne dajte nikome novac preko Craigslist. Čekaj dok ne možete da vidite i stan u osoba.

7) If possible, find a place to live in your new city before you move. You can research places on Craigslist. But, do NOT give anyone money through Craigslist. Wait until you can see the apartment in person.

8) Ako ti treba pomoć, ili nisu sigurni sta da radim, možeš Pišite nam i trudimo se da odgovorimo na vaša pitanja.

8) If you need help or are not sure what to do, you can email us and we will try to help answer your questions.

9) If you are receiving any benefits from your state (kao što je novac, markice za hranu, ili zdravstvenu zaštitu), you will have to re-apply for all of these benefits if you move to a new state. It will be up to the new state to decide what benefits you will receive.

9) If you are receiving any benefits from your state (such as cash, food stamps, or healthcare), you will have to re-apply for all of these benefits if you move to a new state. It will be up to the new state to decide what benefits you will receive.

uči više

Learn more

 

 

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!