Imam razgovor za posao pitanja

Takođe na engleskomNe zna engleski

Najbolji način da se pripremi za razgovor za posao je da praktikuju odgovaram na pitanja. Će se više osećaj samouverena i pomoći da se dobro u tvoj intervju. Mnogi poslodavci pitati pitanja intervju posao. Čitanje na pitanja i saznaj kako da dam dobar odgovor.

The best way to prepare for a job interview is to practice answering questions. It will make you more feel confident and help you to do well in your interview. There are job interview questions that many employers ask. Read the questions and find out how to give good answers.

a woman listening to job interview questions

a woman listening to job interview questions

Kad si se prijavio za posao, će te pita nekoliko pitanja za intervju posao. Bićete upitani o svoje vještine i iskustva. Svaki razgovor se razlikuje, Ali postoje neka pitanja koja mnogi poslodavci pitati. Trening odgovara na najčešća pitanja intervju posao. Praksa će vam uradim pa!

When you apply for a job, you will get asked several job interview questions. You will be asked about your skills and experience. Every interview is different, but there are some questions that many employers ask. Practice answering the most common job interview questions. Practice will help you do well!

Evo ti 5 pitanja na koja mnogi poslodavci će vas pitati.:

Here are 5 questions that many employers will ask you:

Reci mi o sebi

Tell me about yourself

Ovo je prvo pitanje koje od vas će se tražiti u svakom intervjuu. Ukratko opisuju poslovi koje si imao i razgovaramo o tome kakvi su svoje najbolje sposobnosti. Ako si bio u školi, razgovaramo o šta si studirao. Nemojte predugo, i završite sa nečim što ste se ili sada radi. Na primer, ti mogu reći kako vam drago jer je prijavljivati za ovaj posao.

This is the first question you will get asked at every interview. Briefly describe the jobs you have had and talk about what your best skills are. If you went to school, talk about what you studied. Don’t talk for too long, and finish up with something that you are feeling or doing now. For example, you can say you are excited to be applying for this job.

Šta znate o ovoj organizaciji (ili na poslu)?

What do you know about this organization (or business)?

Kada budete upitani ovo pitanje, razgovaramo o pozitivnim stvarima, znaš. Šta ti se o kompaniji. Pripremite se za ovo pitanje tako što ćete pogledati Web lokaciju na poslodavca. Pročitajte o ciljevima preduzeća i šta projekata kojima rade. Ako kompanija nema Web lokacija, koristite Glassdoor ili Yelp. Oni su možda vam šta drugi ljudi misle o kompaniji.

When you are asked this question, talk about the positive things you know. Say what you like about the company. Prepare for this question by looking at the employer’s website. Read about the company’s goals and what projects they are working on. If the company does not have a website, use Glassdoor or Yelp. They may tell you what other people think about the company.

Zašto bi trebalo da vas unajmimo?

Why should we hire you?

Pred tvoj intervju, pročitajte opis posla. Odaberite 3 da 5 veštine koje imate i koje su najvažnije za posao. Razgovaramo o tim sposobnostima. Reci kako da pomognu u organizaciji. Na primer, prijavim da budem pomoćna učiteljica može da kaže, „Imam više od 8 godine radeći sa decom u daycares i u lokalnim zajednicama. Imam iskustva u kreiranju nastavnog programa i radu sa ljudima iz mnoge kulture. Primetio sam da mnoge porodice koje dolaze u tvoju školu govori španski. Španski mi je maternji jezik, da bi pomogao prevesti”.

Before your interview, read the job description. Choose 3 to 5 skills you have that are the most important for the job. Talk about those skills. Say how they would help the organization. For example, someone applying to be a teacher’s assistant might say, “I have more than 8 years working with children at daycares and in community centers. I have experience creating curriculum and working with people from many cultures. I noticed that many of the families that come to your school speak Spanish. Spanish is my first language, so I could help translate.”

Koja je tvoja slabost?

What is your weakness?

Ne govorite da nemate slabost. Odaberite nešto što može da se popravi. Razgovaramo o šta si uradio da radim na tvoju slabost. Objasni kako to se poboljšalo – ako ima. Primer zajednička slabost je javnim nastupima. Da se ti uzeo predavanja u javnim nastupima i mnogo vezbali svoj prethodni posao. Na kraju rekavši da te sad mnogo mirniji kada govori u javnosti, ili da i dalje radite na tome.

Do not say you don’t have a weakness. Choose something that can be fixed. Talk about what you have done to work on your weakness. Explain how it has gotten better – if it has. An example of a common weakness is public speaking. You could say you have taken classes in public speaking and have practiced a lot at your last job. End by saying that you now feel much more confident when speaking in public, or that you are still working on it.

Gde se vidiљ u 5 godina?

Where do you see yourself in 5 years?

Kažu da je najvažnije vam je da odem na posao i dobro. Ako znaš šta je posao iznad svoju poziciju, To spominjem.. Ako ne, da bi voleo da budem u viši nivo posao gde mogu da pomognem kompanija još više. Spominjem koje sposobnosti koje želite koristiti.

Say that the most important thing to you is to get the job and do well. If you know what the job above your position is, mention it. If you don’t, say that you would like to be in a higher level job where you could help the company even more. Mention what skills you would want to use.

Kada odgovara na sve posao intervju pitanja, Pokušajte da odgovorite 2 minuta ili manje. Ako novinar želi čuti više informacija, Oni će pitati pitanja.

When answering all job interview questions, try to answer in 2 minutes or less. If the interviewer wants to hear more information, they will ask follow-up questions.

Bihejvioralni posao intervju pitanja

Behavioral job interview questions

Ponekad, poslodavac može tražiti da ih ispričati priču o kako si se ponašao u teškoj situaciji. Žele da biste saznali o tome kakva osoba si, i radim sa stvarima.

Sometimes, an employer may ask you to tell them a story about how you behaved in a difficult situation. They want to learn about what kind of person you are and how you deal with things.

Kada odgovarate Bihejvioralni pitanja, koristite rezultat akcije Problem (NOMINALNA) Oblikovanje.

When answering behavioral questions, use the Problem Action Result (PAR) format.

1. Problem: Pokrenite svoj odgovor od strane opisujući situaciju i problem u detaljima. Opišite posao situacije i ljude. Na primer, bi ti mogao reci „kad sam bio upravnik u Cocina Michoacana, Uspeo sam pet konobari i konobarice. Jedan od konobara bi često ne pojavljuju na posao na vreme”.

1. Problem: Start your answer by describing the situation and problem in detail. Describe the job situation and the people. For example, you might say “When I was a manager at Cocina Michoacana, I managed five waiters and waitresses. One of the waiters would often not show up to work on time.”

2. Akcija: Opišite šta si uradio da biste rešili problem. Moglo bi se reći, „Razgovarao sam sa konobar nasamo o dolasku na posao na vreme. On mi je rekao da je njegova majka bila veoma bolesna. Nije bio u stanju da brinem o nekome ko je mogao da pokrene rano ujutro. Ponekad, Morao je da ostane kući ako joj nije bilo dobro”.

2. Action: Describe what you did to fix the problem. You might say, “I talked to the waiter privately about coming to work on time. He told me that his mother was very sick. He was not able to find a caregiver who could start early in the morning. Sometimes, he had to stay home if she was not feeling well.”

3. Rezultat: Razgovaramo o uspešni rezultati i šta si naučio. Bio bi dobar kraj, „Odlučio sam promjenu smjene konobar da kasnije u toku dana. Pitao sam da li je OK da reci neke kolege, tako da mogu da pomognu. On je rekao da. Oni su se složili da pokrivam njegovu smenu, ako je hitno”.

3. Result: Talk about the successful result and what you learned. A good ending would be, “I decided to change the waiter’s shifts to later in the day. I asked if it was okay to tell some co-workers so they could help. He said yes. They agreed to cover his shift if there was an emergency.”

Ne ispričati priču gde problem je rešen.

Do not tell a story where the problem was not solved.

Evo nekih drugih uobičajenih Bihejvioralni pitanja koja:

Here are some other common behavioral questions:

  • Reci nam o vremenu kada si se slagao sa svojim gazdom.
  • Opisuju je vremena niste dobili zajedno sa od kolega.
  • Da li je to tvoje najponosnije postignuće?
  • Reci nam o vremenu kada si napravio grešku na poslu.
  • Opisuju je vremena kad si bio pod velikim pritiskom na poslu.
  • Tell us about a time you disagreed with your boss.
  • Describe a time you did not get along with a coworker.
  • What is your proudest accomplishment?
  • Tell us about a time you made a mistake at work.
  • Describe a time when you were under a lot of pressure at work.

Tvoj intervju nije dozvoljeno ličnih pitanja. Ovo uključuje tvoj bračni status, Koliko dece imate, i tvojih godina. Ako te neko pita jedno licno pitanje koje ne želite da se odgovori, Kažite ljubazno rekao, „Radije ne odgovorim na to”.

Your interviewer is not allowed to ask you personal questions. This includes your marital status, how many children you have, and your age. If someone asks you a personal question you don’t want to answer, you can say politely say, “I prefer to not answer that question.”

Imam razgovor za posao pitanja su svi nervozni. Najbolje je da zapamti i trening svoje odgovore! Ako možeš, trening sa sa prijateljem ili članom porodice.

Job interview questions make everyone nervous. The best thing is to remember and practice your answers! If you can, practice with a friend or family member.

uči više

Learn more

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!