Gde mogu da nađem besplatne pravne resurse? Gde mogu da dobijem besplatno imigracije pomoć?

Takođe na engleskomNe zna engleski

Treba ti advokat? Treba li ti pomoć oko imigracije ili azil? Pronađite besplatne ili Niskobudžetna pravne resurse za izbeglice i imigranata. Saznajte kako da se zaštitite od prevare.

Do you need a lawyer? Do you need help with immigration or asylum? Find free or low-cost legal resources for refugees and immigrants. Learn how to protect yourself from immigration fraud.

legal resources for refugees

legal resources for refugees

Šta radi pro bono Znači?

What does pro bono mean?

A pro bono advokat je advokat koji daje besplatne usluge. Mnogi advokati će pokloniti da vam pomognu izbeglice ili ljudi koji nemaju dovoljno novca da plati advokata ili pravne resurse. Nazivaju se ove besplatne pravne usluge pro bono usluge.

A pro bono lawyer is a lawyer who gives free services. Many lawyers will donate their time to help refugees or people who do not have enough money to pay for a lawyer or legal resources. These free legal services are called pro bono services.

Upozorenje za borbu protiv prevara

Anti-fraud warning

Pročitajte ove informacije da se zaštitite od ljudi koji to nisu pravi advokati! Postoje ljudi koji će se pretvarati da ti pomognem, tako da oni mogu da svoj novac. Saznajte kako da ih prepoznaju i zaštitili! Emigrant centar za pravne resurse (ILRC) napravio informacije da vas zaštiti od prevare. možeš čitanje i preuzmite informacije na engleskom jeziku. Ili možete čitanje i preuzimanje informacija na španskom.

Read this information to protect yourself from people who are not real lawyers! There are people who will pretend to help you so they can keep your money. Learn how to recognize them and protect yourself! The Immigrant Legal Resource Center (ILRC) made information to protect you from fraud. You can read and download the information in English. Or you can read and download the information in Spanish.

Gde mogu da nađem pro bono pravne usluge?

Where can I find pro bono legal services?

Lawhelp.org povezuje te osloboditi pravne pomoći i informacija. To će pomoći da pronađete pro bono i Niskobudžetna pravnu pomoć.

Lawhelp.org connects you to free legal aid and information. It will help you find pro bono and low-cost legal help.

Gde mogu da nađem pro bono imigracionih advokata?

Where can I find pro bono immigration lawyers?

Ako ti treba pomoć u vezi sa pitanjima vezanim za imigraciju, je uvoz koji bi trebalo da se pomogne samo iz je licencirani advokat ili akreditovani predstavnik. Ako pitate svoje prijatelje ili porodicu za pomoć, možda slučajno vam kazu netačne informacije koje je mogla da te uvalim u nevolju sa imigraciju.

If you need help with immigration-related matters, it is import that you should get help only from a licensed attorney or accredited representative. If you ask your friends or family for help, they might accidentally tell you incorrect information that could get you in trouble with immigration services.

Odvjetnika koji je član Udruženja američki imigracije advokati.

Find a lawyer who is a member of the American Immigration Lawyers Association.

ImmigrationLawHelp.org je deo od LawHelp.org. To pomaže sa niskim primanjima imigranata pravnu pomoć.

ImmigrationLawHelp.org is part of of LawHelp.org. It helps low-income immigrants find legal help.

Koristite mapu da odaberete vaše stanje i da se nalazi lista svih pro bono advokati u tvom stanju.

Use the map to choose your state and find a list of pro bono lawyers in your state.

Gde mogu da nađem pravnu pomoć za nekoga ko je u pritvoru?

Where can I find legal help for someone who is detained?

Koristite mapu ili obrazac za pretraživanje za dobavljače imigracije pravnih usluga od strane države, Okrug, ili zatvorskom objektu. Samo neprofitne organizacije koje pružaju besplatno ili Niskobudžetna imigracije pravne usluge su uključene u ovaj direktorijum.

Use map or form to search for immigration legal services providers by state, county, or detention facility. Only nonprofit organizations that provide free or low-cost immigration legal services are included in this directory.

Treba mi pomoć oko trgovine ljudima

I need help with human trafficking

Ako vi ili neko koga znate je žrtva trgovine ljudima, možeš:

If you or someone you know is a victim of human trafficking, you can:

  • Live chat na sajtu
  • poziv 1-888-373-7888
  • tekst „Pomoć” ili „INFO” na BeFree (233733)
  • Pošaljite email na help@humantraffickinghotline.org
  • live chat on the website
  • call 1-888-373-7888
  • text “HELP” or “INFO” to BeFree (233733)
  • send an email to help@humantraffickinghotline.org

Treba mi imigracije pomoći u mojoj zajednici

I need immigration help in my community

Klinika je mreža organizacija koje nude usluge pravnim i drugim imigrantima. Koristite svoje kataloga da biste pronašli organizacija blizu tebe.

CLINIC is a network of organizations that offer legal and other services to immigrants. Use their directory to find an organization near you.

Možete potražiti pomoć blizu vas sa FindHello, našu listu usluga i resurse u USA. Odaberite jezik. Unesite ime tvog grada. Zatim odaberite “Državljanstvo i imigraciju.”

You can look for help near you with FindHello, our list of services and resources in the USA. Choose your language. Enter the name of your city. Then choose “Citizenship and Immigration.”

Trebam pravnu pomoć u drugoj zemlji

I need legal help in another country

Prava u egzilu program navodi slobodne i Niskobudžetna pravne usluge u zemljama širom sveta. Proverite listu za besplatne pravne usluge u vašoj zemlji.

The Rights in Exile Programme lists free and low-cost legal services in countries all over the world. Check the list for free legal services in your country.

uči više

Learn moreInformacije na ovoj stranici dolazi iz mnogo pouzdanih izvora koji su ovde navedene. To je namenjen vodič i ažurira onoliko često koliko je to moguće. USAHello ne daje pravne savjete, niti je bilo ko od naših materijala nameravala biti uzeta kao pravne savjete. Ukoliko ste u potrazi za besplatan ili Niskobudžetna advokat ili pravna pomoć, Molimo vas da kontaktirate usluge na ovoj stranici.

The information on this page comes from the many trusted sources listed here. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, please contact the services on this page.

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!