Kako da odgovorim na pitanja s izborom odgovora

Takođe na engleskomNe zna engleski

Mnoga pitanja na testu će biti pitanja s izborom odgovora. Morate znati kako da odgovorim na pitanja s izborom odgovora, tako da mogu da proрem tvoj test.

Many questions on your test will be multiple choice questions. You need to know how to answer multiple choice questions so you can pass your test.

Kako da odgovorim na pitanja s izborom odgovora

How to answer multiple choice questions

 

 

Pitanja s izborom odgovora imam jedno pitanje i više nego jedan odgovor. Samo jedan od odgovora je onaj pravi. Morate odabrati najbolji odgovor.

Multiple choice questions have one question and more than one answer. Only one of the answers is the right one. You must choose the best answer.

primer pitanja s izborom odgovora

example of multiple choice questions

Saznajte kako da odaberete najbolji odgovor na pitanja s izborom odgovora.

Learn how to choose the best answer to multiple choice questions.

Postoje 5 stvari koje treba da uradite da biste odabrali najbolji odgovor na pitanja s izborom odgovora.

There are 5 things you should do to choose the best answer to multiple choice questions.

Mislim da od ovih 5 stvari poput hodanja 5 koraci:

Think of these 5 things like walking up 5 steps:

 • Korak 1 – Pročitajte upute
 • Korak 2 – Ponovi pitanje
 • Korak 3 – da pročitate tekst
 • Korak 4 – Proиitaj odgovor izbore
 • Korak 5 – odabrati najbolji odgovor
 • Step 1 – read the directions
 • Step 2 – read the question
 • Step 3 – read the text
 • Step 4 – read the answer choices
 • Step 5 – choose the best answer

Praksa u 5 korake sa ovom stvarno više izbora test pitanjem.

Practice the 5 steps with this real multiple choice test question.

Uputstva: Proиitaj pasus teksta. Zatim odaberite najbolji odgovor na pitanje.

Directions: Read the passage of text. Then choose the best answer to the question.

Stara majica

The old shirt

Elizabetin sin je nosio istu staru majicu sa rupe svaki dan. „Zašto ne nosite jednu od druge majice?"rekla je. Ali on nije hteo da – stara majica je bila crvena (Njegova omiljena boja) To je moralo se zove njegov omiljeni tim na zadnjem. Jednog dana, Elizabeth je bila u prodavnici polovne robe. Poznato bljesak crvena majica otpremna muškom zapazila.. Izgledala je na pozadini majicu. To je imao isto ime tima! I to je bio njen sin veličina. Osim što nema rupa, majica je bila identična njenom sinu.

Elizabeth’s son wore the same old shirt with holes every day. “Why not wear one of your other shirts?” she said. But he didn’t want to – the old shirt was red (his favorite color) and it had the name of his favorite team on the back. One day, Elizabeth was in the secondhand store. A familiar flash of red on the men’s shirt rail caught her eye. She looked at the back of the shirt. It had the same team name! And it was her son’s size. Except for having no holes, the shirt was identical to her son’s.

Pitanje: U ovom tekstu, Da li šta reč identične Znači?

Question: In this text, what does the word identical mean?

A. različitih

A. different

B. isto
B. the same
C. jaka
C. strong
D. omiljeni

D. favorite

Korak 1 – Pročitajte upute

Step 1 – read the directions

Uputstva kažu, „Proиitaj pasus teksta. Odabrati najbolji odgovor na pitanje”.

The directions say, “Read the passage of text. Then choose the best answer to the question.”

Sada znate da morate uraditi. Ti жeљ Pogledaj sve odgovore i odlučiti što je najbolje za odgovor na pitanje.

Now you know what you have to do. You are going to look at all the answers and decide which is the best one for answering the question.

Korak 2 – Ponovi pitanje

Step 2 – read the question

Kaže da je pitanje, „U ovom tekstu, Da li šta reč identične Znači?„

The question says, “In this text, what does the word identical mean?”

Pogledajte ključne reči u pitanju da se tvoj um, spreman da nadjem odgovor u tekstu.

Look at the key words in the question to get your mind ready to find the answer in the text.

Pitanje je: „U ovo tekst, Da li šta reč identične Znači?„Ključne reči su tekst i Znači. Pitanje je molim te za reč u deo teksta koji vam je dao smisao. Ta rec je identične.

The question is: “In this text, what does the word identical mean?” The key words are text and mean. The question is asking you for the meaning of a word in the piece of text you were given. That word is identical.

Sad kad znate da pitanje je, Uzmi Još jedan korak.

Now that you know what the question is, you can take another step.

Korak 3 – da pročitate tekst

Step 3 – read the text

Pročitajte tekst iznad dok si stalno pitanje u tvom umu: „U ovom tekstu, Da li šta reč identične Znači?„Taj tekst će vam pomoći da vidite kakav reč Znači.

Read the text above while you keep the question in your mind: “In this text, what does the word identical mean?” The text will help you see what the word means.

Korak 4 – Proиitaj odgovor izbore

Step 4 – read the answer choices

Čitanje sve odluke koje jedan po jedan odgovor. Nemoj još da odaberete svoj odgovor. Prvi, Precrtaj na nije u redu odgovor izbora.

Read all the answer choices one by one. Don’t choose your answer yet. First, cross off the wrong answer choices.

Za svaki odgovor izbor, Zapitaj se: „Je li ovo najbolji odgovor? Je li ovo šta identične Znači?„

For each answer choice, ask yourself: “Is this the best answer? Is this what identical means?”

Hajde da pogledamo odgovor izbore.

Let’s look at the answer choices.

 • Pogledaj odgovor A izbor: različitih
  Je li ovo šta identične Znači? Ništa u tekstu bi ima smisla ako bi to značilo različite. Dakle odgovor A izbor nije u redu.
 • Pogledajte izbor odgovor B: isto
  Je li ovo šta identične Znači? B je pravi odgovor. Ima smisla za tekst. Da li je ovo najbolji odgovor? Ne biram to još. Ne zaboravite da proиitam sve u slučaju da se jedan bolji.
 • Pogledajte izbor odgovor C: jaka
  Je li ovo šta identične Znači? Nema ništa u tekstu biti jak ili ne jaka. Identične Nije da ima jak. Dakle, izbor odgovor C nije u redu.
 • Pogledaj odgovor izbor D: omiljeni
  Je li ovo šta identične Znači? Reč omiljeni u tekstu, Ali, ako ste koristili omiljeni umesto identične, tekst ne bi imalo smisla više. Dakle odgovor izbor D je u pravu.
 • Look at answer choice A: different
  Is this what identical means? Nothing in the text would makes sense if it meant different. So answer choice A is wrong.
 • Look at answer choice B: the same
  Is this what identical means? B is a good answer. It makes sense for the text. Is this the best answer? Don’t choose it yet. Remember to read all the choices in case there is a better one.
 • Look at answer choice C: strong
  Is this what identical means? There is nothing in the text about being strong or not strong. Identical is not to do with strong. So answer choice C is wrong.
 • Look at answer choice D: favorite
  Is this what identical means? The word favorite is in the text, but if you used favorite in the place of identical, the text would not make sense anymore. So answer choice D is wrong.

Korak 5 – odabrati najbolji odgovor

Step 5 – choose the best answer

Izaberite B jer je to najbolji odgovor na pitanje, „U ovom tekstu, Da li šta reč identične Znači?„Da biste izabrali odgovor, Pogledajte okvir ili krug pored nje.

You will choose B because it is the best answer to the question, “In this text, what does the word identical mean?” To select an answer, check the box or circle next to it.

Kad god ti odgovoriti na pitanja s izborom odgovora, koristite na 5 koraci!

Whenever you answer multiple choice questions, use the 5 steps!

Sada Pazi ovaj video da pregledate u 5 korake sa drugo pitanje.

Now watch this video to review the 5 steps with a different question.

Izbeglica Online centar sada je USAHello. Moramo je promenio prezime da bi Dosljaci iz svih porekla dobro došli na naš sajt i u nam učionica.

The Refugee Center Online is now USAHello. We changed our name to make sure newcomers from all backgrounds feel welcome on our website and in our classroom.

uči više

Learn more

 

 

Završi školu i zaraditi svoje GED®

Besplatna online GED® pripremni kurs

Završite svoje obrazovanje


Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!