Umrežavanje događaja

Takođe na engleskomNe zna engleski

Umrežavanje događaji su okupljanja profesionalni ljudi. Ti će se sastati ljudi na umrežavanje događaja koji može pomoći da pronađete posao. Saznajte gde pronaci događaje i šta da radim na događaju.

Networking events are gatherings of professional people. You will meet people at networking events who can help you find a job. Learn where to find events and what to do at an event.

two men talking- networking events

two men talking- networking events

Šta je umrežavanje događaj?

What is a networking event?

Umrežavanje događaji su društvene događaje za ljude koji traže posao i ljudi koji dele savete o karijeri. Postoje Web lokacije koje ti reci gde su događaji. Osećaćete se manje nervozni ako hoćete šta da kažem, Šta da donese s tobom, i kako da razgovara sa ljudima, pre nego što odeš. Takođe možete da mreža na internetu i putem telefona.

Networking events are social events for people who are looking for jobs and people sharing career advice. There are websites that tell you where the events are. You will feel less nervous if you practice what to say, what to bring with you, and how to talk to people before you go. You can also network online and by phone.

Umrežavanje događaji mogu obuhvatati govorima, večere, ili „happy sati”. Sretni dani su okupljanja gde ljudi razgovaraju preko pića i hrane. Većina događaja su u popodne ili veče.

Networking events can include speeches, dinners, or “happy hours.” Happy hours are gatherings where people talk over drinks and food. Most events are in the afternoon or evening.

Umrežavanje događaji su obično za profesionalni nivo poslove, Ali postoje neke događaje za sve nivoe. Na primer, Sajmovi karijera su događaji kojoj možete pronaći mnogi poslodavci iz jedne industrije ili jedne lokacije. Oni dolaze zajedno u jedan svemir u potrazi zaposlenih.

Networking events are usually for professional level jobs, but there are some events for all levels. For example, career fairs are events where you may find many employers from one industry or one location. They come together in one space to find employees.

Pronalaženje umrežavanje događaja

How to find networking events

 • Koristite umrežavanja Web lokacija – uključujući Web lokacije eventbrite.com i meetup.com. Možete da unesete u svoju adresu i pronaći besplatne i jeftine opcije u vašem području.
 • Use a networking website – websites including eventbrite.com and meetup.com. You can enter in your address and find free and cheap options in your area.
 • Pronalaženje umrežavanje događaja lokalno – yOu mogu izgledati za umrežavanje događaja u lokalnim zajednicama, crkava, džamija, i sinagoge. Da biste pronašli zajednice centar ili sagrađeni, možete da potražite na internetu „zajednica centar u [Vaš grad ili kraj].„Ili možete pronaći lokalnu biblioteku i pitaj da li imaju događaji.
 • Find networking events locally – you can look for networking events at community centers, churches, mosques, and synagogues. To find a community center or place of worship, you can search online for “community center in [your city or neighborhood].” Or you can find your local library and ask if they have events.

Spremamo se za umrežavanje događaja

Getting ready for a networking event

Umrežavanje može da napipam prirodno ako to ranije niste uradili. Sastanak stranci mogu da osetim neprijatno u pocetku. Zapamtite da sve postaje lakše sa praksom.

Networking may not feel natural to you if you haven’t done it before. Meeting strangers can feel uncomfortable at first. Remember that everything gets easier with practice.

Trening ciljas lift

Practice your elevator pitch

Bacanje jedan lift je informacije o sebi govoriti na umrežavanje događaju. To se zove se lift bacanje jer je kratka – trebalo bi da izgovorim sve dok su vozili u liftu! Bacanje uključuje vaše ime, tvoja profesija, i koji ti poslovi traže. Trening ciljas, zapamti sve vreme. Dobro isprobana bacanje daje sjajan prvi utisak. Evo primera:

An elevator pitch is information about yourself to say at a networking event. It is called an elevator pitch because it is short – you should be able to say it all while riding on an elevator! The pitch includes your name, your profession, and what jobs you are looking for. Practice your pitch so you remember it all the time. A well-rehearsed pitch gives a great first impression. Here are examples:

„Moje ime je Huana. Ja sam dadilja, i radio sam za 5 porodice u Meksiku. Ja u potrazi za pun ili honorarno posao brinuti o deci od bilo kojih godina”.

“My name is Juana. I am a nanny and I have worked for 5 families in Mexico. I am looking for full or part-time work taking care of children of any age.”

„Moje ime je Samir. Ja sam računovođa sa 4 Višegodišnje iskustvo u investicijama advokatskim kancelarijama u Iranu. Treba mi za Juniore knjigovođa poziciju.”

“My name is Samir. I am an accountant with 4 years of experience in investment firms in Iran. I am looking for a junior accountant position.”

Donesite svoje vizit karte

Bring your business cards

Vizit karte su male kartice sa tvojim imenom, broj telefona, e-pošta i profesiju ili posao. Posao može biti sada imate ili su se osposobili za. Vizit karte su veoma korisne na umrežavanje događaja. Oni vam omogućavaju da brzo razmenjujete vaše informacije. Možete da oaruči vizit-karte u prodavnica kancelarijske ili na mreži.

Business cards are small cards with your name, phone number, email and profession or job. The job can be one you have now or one you are trained for. Business cards are very useful at networking events. They allow you to exchange your information quickly. You can order business cards at office supply stores or online.

Budite spremni! Trebalo bi da imate vizit karte sa sobom sve vreme. Mogu li srela nekoga koga mogu da ti pomognem preko prijatelja ili u supermarketu.

Be prepared! You should have business cards with you all the time. You may meet someone who can help you through a friend or at the supermarket.

Na događaju umrežavanja

At the networking event

Postoje stvari koje možete uraditi radi lakšeg uspeti na umrežavanje događaja. Takođe postoje stvari koje ne treba raditi!

There are things you can do to help you succeed at networking events. There are also things not to do!

Da radim stvari

Things to do

 • samo polako – Ne pokušavajte da upoznam previše ljudi. Bolje da razgovaram sa manje ljudi i ostvariti vezu koja će trajati.
 • Pitaj za vizit kartu – Takođe se uverite da dam ljudima vaše kartice.
 • Beleške – napisala nesto želite da zapamtite na vizit karte dobijete.
 • slediti – poslati LinkedIn poruke ili e-mailove da vam se zahvalim i ostanite u kontaktu.
 • Take your time – do not try to meet too many people. It is better to talk to fewer people and make connections that will last.
 • Ask for a business card – also make sure to give people your card.
 • Take notes – write anything you want to remember on the business cards you get.
 • Follow up – send LinkedIn messages or emails to say thank you and stay in touch.

Stvari koje ne treba raditi

Things not to do

 • Ne pitaj za usluge odmah. Sačekajte dok razgovarate osoba nudi uslugu, ili im se obratiti nakon ovog događaja.
 • Ne govori o sebi previše Ne prekidaj osobe razgovarate. Pitaj ih pitanja i odgovori samo kada se rade.
 • Ne govori o politici ili o religijiza razgovor o poslovi i karijera
 • Do not ask for favors right away wait until the person you are talking to offers a favor, or talk to them after the event.
 • Do not talk about yourself too much do not interrupt the person you are talking to. Ask them questions and respond only when they are done.
 • Do not talk about politics or religionfocus on talking about jobs and careers

Pazi ovaj video za primeri dobre navike za umrežavanje

Watch this video for examples of good networking habits

Da pitam kada umrežavanje

Questions to ask when networking

To može biti teško da znam šta da kažem nekome ste sreli ranije. Evo ti nekoliko pitanja, pitajte.

It might be hard to know what to say to someone you haven’t met before. Here are a few questions you can ask.

 • „Odakle si ti?„
 • „Sta je tvoj omiljeni deo tvog posla”.?„
 • „Znam o ovom događaju?„
 • „Recite mi više o tome kako?„
 • „Znate li kompanije koje su zapošljavanje u ovom trenutku?„
 • “Where are you from?”
 • “What is your favorite part of your job?”
 • “How did you hear about this event?”
 • “Could you tell me more about what you do?”
 • “Do you know of any companies that are hiring right now?”

Druge vrste umrežavanja

Other types of networking

Možda nemate vreme za umrežavanje događaja u osoba. Postoje drugi načini da se proširi svoje profesionalne mreže. Možete se pridružiti mreži na mreži, i možete da pevam na mrežni ili telefonski informativni intervju.

You may not have time to go to networking events in person. There are other ways to expand your professional network. You can join an online network, and you can sing up for an online or phone informational interview.

LinkedIn

LinkedIn

LinkedIn je sajt gde možete povezati sa drugim osobama u radne snage. To je kao Fejsbuk, Ali za posao. Kreirate profil koji govori o vaše profesionalno iskustvo. Da razgovarate sa ljudima, traže posao, i proknjižiti i pročitajte članke. To je najpopularniji u sad-u, ali ga koristite više ljudi širom sveta. Prvi korak je da Registrovanje za LinkedIn profil.

LinkedIn is a website where you can connect to other people in the workforce. It is like Facebook, but for work. You create a profile that talks about your professional experience. You can talk to people, look for jobs, and post and read articles. It is most popular in the US but more people around the world are using it. The first step is to register for a LinkedIn profile.

Informativne intervjue

Informational interviews

Informativni intervju je razgovor sa nekim ko ima posao da bi radio. Ovaj razgovor može da bude u osoba, na telefonu, ili na računalu video zvati. Intervju trebalo da traje oko 30 minuta. Cilj je da se zbog njihova iskustva i dobijem savet. Da li im treba certifikat? Zašto njihovu biografiju izgleda bolje od drugih?

An informational interview is a conversation with someone who is in a job you want to do. This conversation can be in person, on the phone, or on a computer video call. The interview should last about 30 minutes. The goal is to hear about their experiences and get advice. Did they need a certificate? Why did their resume look better than others?

Pitajte ljude na informativni razgovor kroz LinkedIn. I pitaj prijatelja i poznanika. Čitanje je Top 8 pitanja da postavim u na informativni razgovor.. Uvek se uverite da zahvalim osoba si razgovarao njihov put.

You can ask people for an informational interview through LinkedIn. You can also ask friends and acquaintances. Read the top eight questions to ask in an informational interview. Always make sure to thank the person you talked to for their time.

uči više

Learn more

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!