Lična higijena, servis i održavanje radnih mesta

Takođe na engleskomNe zna engleski

Saznajte više o zadacima za servis i održavanju, kao i o različitim vrstama nege i usluga za poslove. Pročitajte o različitim stazama karijere koje možete da iskoristite za ličnu negu i održavanje. Saznajte koja vam je obuka potrebna i gde možete da započnete pretraživanje posla.

Learn about service and maintenance jobs and the many different kinds of care and service jobs. Read about the different career paths you can take in personal care and maintenance. Find out what training you need and where to start your job search.

zaposleni u hotelijerstvu - servis i održavanje radnih mesta

hotel workers - service and maintenance jobs

Lična higijena, čišćenje i održavanje poslovi su rasuti po mnogim različitim industrijama. Ali svi poslovi pružaju važne usluge. Ovi poslovi obuhvataju sve od čišćenja i održavanja imovine do frizja i gledanja na decu. Mnogi poslovi servisa ove vrste ne zahtevaju sertifikaciju ili više obrazovanje. Ali nisu dobro plaćeni.

Personal care, cleaning and maintenance jobs are spread over many different industries. But all the jobs provide important services. These jobs include everything from cleaning and property maintenance to hairdressing and looking after children. Many service jobs of this kind do not require certification or higher education. But they are not very well paid.

Lična higijena, direktne usluge, poslovi čišćenja i održavanja su sva rastuća polja sa mnogo raspoloživog posla. Postoji nekoliko razloga za ovo:

Personal care, direct services, cleaning and maintenance jobs are all growing fields with lots of work available. There are several reasons for this:

 • Stanovništvo Sjedinjenih Država postaje starije i potrebno je više nege.
 • Ljudi troše sve više vremena i novca na trening i ličnu negu.
 • Ljudi sa visokim primanjima voljni su da plate druge ljude da rade svakodnevne poslove, kao što su šetanje i kupovina pasa.
 • Mnogi ljudi ne žele da rade direktan servis, kao što su čišćenje i briga za starije ili invalide.
 • Mašine i roboti ne mogu lako da zamene ljude u mnogim ovim poslovima.
 • The United States population is getting older and needs more care.
 • People are spending more and more time and money on exercise and personal care.
 • People with high incomes are willing to pay other people to do their everyday chores, such as dog walking and shopping.
 • A lot of people do not want to do direct service jobs, such as cleaning and caring for the elderly or disabled.
 • Machines and robots cannot easily replace people in many of these jobs.

Koja je briga, posao servisa i održavanja?

Which care, service and maintenance job?

Postoji mnogo puta koje možeš da pratiš u ovom sve većem polju:

There are many paths you can follow in this growing field:

 • Čuvar životinja -briga o ljubimcima je širenje karijere za ljude koji uživaju da su sa životinjama.
 • Polaznici -Učesnici služe i vode javnost u bioskopima, zabavni objekti, Kazina, i zabavni parkovi.
 • Cuvanjem dece – potražnja za radnicima u sanjarima za negu dece, škole i privatni domovi rastu.
 • Cosmetologist -brinuti se o koži ljudi i nudi sve vrste tretmana lepote je sve razvijnije industrije.
 • Fitnes i rekreacija – fitnes instruktori i vođe rekreacije su u sve većoj oblasti rada.
 • Stillista kose – sečenje i stilna kosa zahteva obuku i sertifikaciju državnih i državnih certifikata.
 • Sobarice i sobarice – ljudi koji izvode čišćenje i druge domaće zadatke u privatnim domovima i hotelima često moraju da rade nedruštvene sate.
 • Domara – ljudi koji obavljaju teže čišćenje i održavanje u velikim zgradama. Ovo je posao koji ima sve veći broj upražnjenih mesta.
 • Uređenje terena i baštovani – rad van takta i stvaranje jardi i većih oblasti za uređenje terena, kao što su javni parkovi i oblasti oko velikih zgrada.
 • Manicurist/pedikurist – professional nail workers will require training and some certification.
 • Personal care worker (caregiver) ­– looking after people who need physical help, such as the elderly. This is one the fastest-growing occupations.
 • Supervisor – many housekeeping, landscaping and maintenance teams have supervisors or managers who coordinate and monitor their work.
 • Animal caretaker – taking care of pets is an expanding career for people who enjoy being with animals.
 • Attendants – attendants serve and guide the public at theaters, entertainment venues, casinos, and amusement parks.
 • Childcare – demand for childcare workers in daycare centers, schools and private homes is growing.
 • Cosmetologist – taking care of people’s skin and offering all kinds of beauty treatments is a growing industry.
 • Fitness and recreation – fitness instructors and recreation leaders are both growing fields of work.
 • Hair stylist – cutting and styling hair requires training and state-by-state certification.
 • Housekeepers and maids – people who perform cleaning and other domestic tasks in private homes and hotels often have to work unsocial hours.
 • Janitors – people who perform heavier cleaning duties and maintenance in large buildings. This is a job where there are growing numbers of vacancies.
 • Landscapers and gardeners ­– work outside tending and creating yards and larger landscaped areas, such as public parks and areas around large buildings.
 • Manicurist/pedicurist – professional nail workers will require training and some certification.
 • Personal care worker (caregiver) ­– looking after people who need physical help, such as the elderly. This is one the fastest-growing occupations.
 • Supervisor – many housekeeping, landscaping and maintenance teams have supervisors or managers who coordinate and monitor their work.

Are personal service and maintenance jobs right for me?

Are personal service and maintenance jobs right for me?

These jobs are very varied, so one of the many fields may be a good fit for you. You will see from reading the list above that these are not desk jobs. Most of them would suit a person who does not want be in an office or spend a lot of time on a computer. Some of them require a lot of physical work, such as janitor, gardener, and fitness instructor.

These jobs are very varied, so one of the many fields may be a good fit for you. You will see from reading the list above that these are not desk jobs. Most of them would suit a person who does not want be in an office or spend a lot of time on a computer. Some of them require a lot of physical work, such as janitor, gardener, and fitness instructor.

Personal care and childcare jobs are not so physical. They suit people who like caring for others and who are patient and kind. Attendant jobs and some office cleaning jobs are good for students or others who need to work in the evening. Hair styling, beauty services, and pet services would be good for a person who wants their own business.

Personal care and childcare jobs are not so physical. They suit people who like caring for others and who are patient and kind. Attendant jobs and some office cleaning jobs are good for students or others who need to work in the evening. Hair styling, beauty services, and pet services would be good for a person who wants their own business.

Watch a beauty shop owner in Buffalo, New York-u, and other former refugees talk about starting their own businesses

Watch a beauty shop owner in Buffalo, New York, and other former refugees talk about starting their own businesses

Odakle da počnem?

Where do I start?

Ask community organizations

Ask community organizations

Ako ste izbeglica, you can start by asking your resettlement agency about their employment program. Many resettlement and immigrant organizations have relationships with local employers, such as hotels. Some of them offer work training programs too. Find organizations in your community with FindHello.

If you are a refugee, you can start by asking your resettlement agency about their employment program. Many resettlement and immigrant organizations have relationships with local employers, such as hotels. Some of them offer work training programs too. Find organizations in your community with FindHello.

Personal service, cleaning and maintenance jobs do not require any training. Na primer, a new hotel housekeeper or theater attendant will be trained on the job by a supervisor or coworker. Read about a hotel that believes employing refugees is a smart move.

Personal service, cleaning and maintenance jobs do not require any training. For example, a new hotel housekeeper or theater attendant will be trained on the job by a supervisor or coworker. Read about a hotel that believes employing refugees is a smart move.

Find classes near you

Find classes near you

Other service and maintenance jobs will require some training. Community colleges offer courses in building and system maintenance are useful for janitors. They also offer courses in landscaping, hairdressing and skin care. Pronaći škola blizu tebe.

Other service and maintenance jobs will require some training. Community colleges offer courses in building and system maintenance are useful for janitors. They also offer courses in landscaping, hairdressing and skin care. Find a community college near you.

Hair and beauty training

Hair and beauty training

There are also many private hair and beauty schools. Look for one that is approved by the American Association of Cosmetology Schools. Nail, hair and beauty professionals must be licensed in their state.

There are also many private hair and beauty schools. Look for one that is approved by the American Association of Cosmetology Schools. Nail, hair and beauty professionals must be licensed in their state.

Cuvanjem dece

Childcare

You don’t need a license to take care of children at home unless you start a childcare business. But an online course and credential may help you find a job. The Red Cross has an advanced child care training course you can do online. You will get a certificate. Saznajte više o Red Cross advanced childcare training online.

You don’t need a license to take care of children at home unless you start a childcare business. But an online course and credential may help you find a job. The Red Cross has an advanced child care training course you can do online. You will get a certificate. Learn about Red Cross advanced childcare training online.

Šta ako već kvalificiran u drugoj zemlji?

What if I am already qualified in another country?

If you have a qualification or a degree from another country, Vrlo globalne pomaže rad ovlašćenog imigranata, izbeglice, asylees, and visa holders restart their professional careers in the United States.

If you have a qualification or a degree from another country, Upwardly Global helps work-authorized immigrants, refugees, asylees, and visa holders restart their professional careers in the United States.

Sta jos treba?

What else do I need?

Pokrenite traženje posla

Start your job search

If there is no organization to help you, you can start by applying for jobs where workers are in high demand. Government employment centers are free. Oni nude savet i da napravimo listu lokalnih poslova. Oni pomoći biografije i prijave za posao. Oni te povezati poslovnu obuku i obrazovanje. Nađite najbliži centar za zapošljavanje.

If there is no organization to help you, you can start by applying for jobs where workers are in high demand. Government employment centers are free. They offer advice and keep a list of local jobs. They help with resumes and job applications. They can connect you to job training and education. Find your nearest employment center.

uči više

Learn more

Pokrenite traženje posla

Saznajte kako da nađu posao i napraviti sjajan rezime.

Pronaći posao pomoć sada
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!