Kako se koristi javni prevoz

Takođe na engleskomNe zna engleski

Treba ti da se na mesta u Americi? Moraš otići udaljenosti su predaleko da hodam. Trebate različite vrste prevoza za posao, škola, i mesta za kupovinu. Usluge kao što su autobusima i podzemnoj vozovima se zovu javni prevoz, ili tranzita. Evo nekih informacija da vam pomogne da shvatite autobuse i metro sistema.

Do you need to get to places in the USA? Some of the distances you need to go are too far to walk. You will need different types of transportation to get to work, school, and places to shop. Services such as buses and subway trains are called public transportation, or mass transit. Here is some information to help you understand buses and subway systems.

woman getting on public transportation train

woman getting on public transportation train

Javni prevoz je važan deo život u Americi. Okolo može zauzeti mnogo vremena. Ako živite u velikom gradu, Imate pristup javnom prevozu, uključujući autobuse, taksiji, u podzemnoj. Mnogim gradovima takođe imaju kombije ili automobila posebno za penzionere i osobe sa posebnim potrebama. Ako je Vaš izbor da žive, Pokušajte da pronađete neki stan ili kuća blizu su javnog prevoza, Ako je moguće.

Public transportation is an important part of life in the USA. Getting around can take up a lot of your time. If you live in a big city, you will have access to public transportation, including buses, taxis, the subway. Many cities also have vans or cars especially for senior citizens and the disabled. If you are choosing where to live, try to find an apartment or house near public transportation, if possible.

U početku, Možda je teško razumeti pravcima i možeš se izgubiti. Google Maps jedan od najboljih resursa da biste pronašli šta tražite. To je online alat koji će vas uputiti kuda da ides putem hoda, javni prevoz, ili vozi.

At first, it may be difficult to understand directions and you may get lost. Google Maps is one of the best resources to help you find what you are looking for. It is an online tool that will give you directions to where you are going via walking, public transportation, or driving.

Biće potrebno da biste saznali kako se rade autobusa i metroa.

You will also need to learn how the buses and subways work.

Autobusi

Buses

Javni autobusi su obično najjeftiniji način da se sa jednog mesta na drugo. Oni mogu biti prepune i polako, Međutim.

Public buses are usually the cheapest way to get from one place to another. They can be crowded and slow, however.

Često mogu da kupim sedmični ili mesečni voznu kartu. Maturanti i studenti možda čak moći da idem autobusom javni prevoz besplatno.

You can often buy a weekly or monthly bus pass. Seniors and students may even be able to ride the public transportation bus for free.

Te da saznamo kako da kupim voznu kartu u vašem gradu pretraživanjem na mreži. Upišite ime tvoj grad, a onda i reči “autobus je prenose informacije.”

You can find out how to buy a bus pass in your city by searching online. Type the name of your city and then the words “bus pass information.”

 

 

Putuje autobusom može biti zbunjujuće. Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći da naučite da se vozim autobusom.

Traveling by bus can be confusing. Here are some tips to help you learn to ride the bus.

Planiranje putovanja autobus

Planning your bus journey

• Većina autobusi imaju rutu ime ili broj. Na primer, Ti možeš da odjašeš autobus broj 52. Ovaj autobus je pratiti isti put svaki put i zaustaviće se na ista mesta.

• Most buses have a route name or number. For example, you may ride bus number 52. This bus will follow the same route every time and will stop at the same places.

• Pronaći tvoj autobuska linija. Trebalo bi da mape na mreži sve autobuske linije u vašem gradu ili grad. Ako vam je potrebna pomoć, Idi do glavne autobuske stanice u gradu i pitati za pomoć sa stola informacije. Možda su štampani mape da ti dam, i većina autobuske stanice mape na velike informacione table. Mnogo autobusa takođe trebalo vremena da stigne na svakoj stanici.

• Find your bus route. There should be maps online of all bus routes in your town or city. If you need help, go to the main bus station in town and ask for help from the information desk. They may have printed maps to give you, and most bus stations have maps on large information boards. Many buses also have scheduled times to arrive at each stop.

• Autobusi obično imaju različite sata radnim (U ponedeljak, U utorak, U sredu, U četvrtak, i petak) i vikende (Subota i nedelja). Autobus je možda takođe različite sati ili nije pokrenut za praznike, kao što je Božić.

• Buses usually have different hours on weekdays (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday) and weekends (Saturday and Sunday). The bus may also have different hours or not run on holidays, such as Christmas.

• Trening tvoje autobusom do pred tvoj prvi dan na posao ili u školu. Ovuda, Znate autobuska linija (autobus vozi na putevima) i prepoznati na autobusku stanicu gde treba da skinem.

• Practice your bus ride before your first day of work or school. This way, you will know the bus route (the roads the bus drives on) and recognize the bus stop where you need to get off.

Početni tvoje putovanje autobusom

Starting your bus journey

• Pronaći svoje najbliže autobuske stanice. Pokušajte biti nekoliko minuta ranije, u slučaju da autobus rano. Češće, Ako postoji mnogo saobraćaj ili putem izgradnje, zakasniti na autobus. Želite li da ranim autobusom da se uverim da stignete na posao na vreme.

• Find your nearest bus stop. Try to be a few minutes early in case the bus is early. More often, if there is a lot of traffic or road construction, the bus may be late. You may want to take an early bus to make sure you arrive to work on time.

• Kada vidite autobus sa tvog broja dolazi, Pripremite se na autobuskoj stanici znak i mahnem rukom. Ovuda, upravljački program će znati da stanem i pokupim te. Obično, se na na ulaznim vratima od autobusa vozač.

• When you see the bus with your number coming, stand by the bus stop sign and wave your arm. This way, the driver will know to stop and pick you up. Usually, you get on at the front door of the bus by the driver.

U autobusu

On the bus

• Troљkove vozač autobusa, koja je cena za tvoj prevoz autobusom. Često je jeftinije kupiti mesečne voznu kartu ako putujete autobusom mnogo. Potrebno je da imate sitninu za autobus. To znači da ako autobus troškova $1.50 Potrebno je da imate jedan od dolara i pedeset centi. Autobus vozač volja ne napravi.

• Pay the bus driver your fare, which is the price for your bus ride. It is often cheaper to buy a monthly bus pass if you will be riding the bus a lot. You need to have the exact change for the bus. This means if the bus costs $1.50 you need to have one dollar and fifty cents. The bus driver will not give you change.

• Ako niste sigurni gde da izlazite iz autobusa, Reci vozač autobusa. Povedi papir s tobom da govori u ime mesta ćete. Možda ćete želeti da tvoje ime na papiru.

• If you are unsure where to get off the bus, tell the bus driver. You can bring a piece of paper with you that says the name of the place you are going. You may also want to have your name on the paper.

• Pronaći slobodno mesto ili neko da ako nema nikakvih mesta.

• Find an empty seat or something to hold onto if there are no seats.

• Raspored sedenja za invalide ili starije osobe se obično nalazi na prednjoj strani autobusa. Morate nam predati sjedala da maturanti, ljude s invaliditetom, ili trudnice. Ako ste mladi i vidite stariju osobu u autobusu, To je pristojno da im dam svoje mesto. Ali zapamti u Americi., Prva osoba koja je dobila mesto ima pravo na dasku, Pa, ne sekiraj se ako si stariji, a niko ne daje ti bez fotelje.

• Seating for the disabled or elderly is usually located at the front of a bus. You must give up these seats to seniors, disabled people, or pregnant women. If you are young and you see an elderly person on the bus, it is polite to give them your seat anyway. But remember in the US, the first person to get a seat has the right to the seat, so do not feel bad if you are older and no one gives you their seat.

Silazi sa autobusa

Getting off the bus

• Pre nego stignu tvoja stanica, Ponekad morate da zazvoni zvono ili zujalicu, obično se nalazi na zid ili plafon od autobusa, da reci vozacu da prestane. Ovo radi, osim ako ste sigurni staje na svakoj stanici. Pitati za pomoć ako ti je potrebno.

• Before you reach your stop, you sometimes need to ring a bell or buzzer, typically located on the wall or ceiling of the bus, to tell the bus driver to stop. Do this unless you are sure the bus stops at every stop. Ask for help if you need it.

• Normalno, nazad ili bočnih vrata koristite da biste dobili iz autobusa. Sačekajte dok autobus je prestao da se seli u silazi. Možete da gledate kako se ostali putnici skinuti i da kopirate šta rade.

• Normally, you use the back or side door to get off of the bus. Wait until the bus has stopped moving to get off. You can watch how other passengers get off and copy what they do.

• Ako je autobus nije gužva, Drago mi je da se zahvalim vozač autobusa s.

• If the bus is not crowded, it is nice to thank the bus driver when you get off.

Metro i metro sistema

Subway and metro systems

Metro i metro sistema su grad železnica koja od stanice do stanice da se veliki broj ljudi. Većina vozovi putuju pod zemljom u tunelima, Ali ponekad vozovi idu iznad zemlje i. U velikim gradovima, Metro ili metro sistema često je vrlo praktičan i najbrži način da putujem zato što su saobraćaj ne utiče na. Međutim, metro sistema često je skuplje nego u busu.

Subways and metro systems are city railways that move large numbers of people from station to station. Most of the trains travel underground in tunnels, but sometimes the trains go above the ground too. In big cities, the subway or metro system is often the most convenient and fastest way to travel because they are unaffected by traffic. However, the metro system often costs more than riding the bus.

Svaki veliki grad ima drugačiji metro sistem. Za sve sisteme u podzemnoj, neke stvari su iste:

Each big city has a different subway system. For all subway systems, some things are the same:

• Morat ćete kupiti kartu ili propusnicu, pre nego što možeš putovati. U svakoj stanici ima kartu mašine. Ako vam je potrebna pomoć, tamo će biti osoba na stanici. Može postojati ulaznice sa osobom koja je da pomogne.

• You will need to buy a ticket or pass before you can travel. There are ticket machines in every station. If you need help, there will be a person at the station. There may be a ticket window with a person to help.

• Svaki metro sistem ima mapu pokazati linije i stanice. Metro linije su kao da trenira linije. Oni su postavili rute i stanica u. Moraćete da biste saznali kako za čitanje mape metroa.

• Every subway system has a map to show lines and stations. Subway lines are like train lines. They have set routes and stations to stop at. You will need to learn how to read the subway map.

• Svaka stanica će imati više od jedne platforme za sve na i iz voza. Biće potrebno da znam u kom pravcu ti ćeš odabrati platforme.

• Each station will have more than one platform for getting on and off the train. You will need to know which direction you are going to choose the platform.

• Većina podzemnoj sistemi imaju više od jednog reda. Biće potrebno da znam kakvim Vaše početne stanice i odredišne stanice su na. Možda ćete morati da promenite linije i platforme na drugu stanicu tokom putovanja.

• Most subway systems have more than one line. You will need to know what line your starting station and destination station are on. You may have to change lines and platforms at another station during your journey.

• Mnogi veliki gradovi imaju online vodiče sa uputstva o tome kako se koristi sistem podzemne. Postoje online vodiče za Boston, Los Angeles, New York-u, San Francisca., i Washington DC.

• Many big cities have online guides with instructions on how to use the subway system. There are online guides for Boston, Los Angeles, New York, San Francisco Bay Area, and Washington DC.

Informacije za druge podzemne sisteme možete pronaći pretraživanjem na mreži. Upišite ime tvoj grad, a onda i reči “informacije o sistemu metroa.”

You can find information for other subway systems by searching online. Type the name of your city and then the words “subway system information.”

Druge oblike prevoza

Other forms of transportation

Ako živite u manjim gradu ili u ruralnim područjima u zemlji, Možda ćete morati da nabavi auto i vozačka dozvola. Možda ćete moći da se voziti zajedno (da se vratim nekoga ko ima auto). Ponekad, najbolji transport je da hoda ili na biciklu.

If you live in a smaller town or in the rural areas of the country, you may need to get a car and a driver’s license. You may also be able to car-pool (get a ride with someone who has a car). Sometimes, the best transportation is walking or riding a bicycle.

Vozi

Driving

Ako živite u veliki grad sa javnim prevozom, Verovatno ne treba auto. Međutim, Ako živite u predgrađima ili u gradu bez dobre autobus ili metro sistema, Želite li da nabavi auto. Imam svoj auto je vrlo zgodno. Pre nego što te uhvati auto, Ti mora da položiš vozački test. Takođe morate da platite za auto i auto osiguranje. U USA, po zakonu, morate imati osiguranje za kola. Biće potrebno informacije o vozio u USA. Biće potrebno da biste saznali pokretačka propisa.. Da biste to učinili, možeš Proиitaj upravljački program AMERIČKI priručnik na mnogim jezicima.

If you live in a big city with public transportation, you probably do not need a car. However, if you live in the suburbs or in a city without a good bus or metro system, you may want to get a car. Having a car is very convenient. Before you can get a car, you must pass a driving test. You also have to be able to pay for the car and for car insurance. In the USA, the law says you must have car insurance. You will need information about driving in the USA. You will need to learn the driving regulations. To do this, you can read the US driver’s manual in many languages.

Bicikli

Bicycles

Biciklizam je veliki i Niskobudžetna način da zaobiđu tvoj grad. Biciklizam je posebno dobar ako živite u manji grad. Mnogo većim gradovima sada imati bicikl rute i biciklizam trake da biste olakšali bicikl po gradu.

Biking is a great and low-cost way to get around your city. Biking is especially good if you live in a smaller town. Many larger cities now have bicycle routes and biking lanes to make it easier to bike around the city.

Međutim, bicikli su lako ukrasti i su u velike potražnje, Tako da investiraju u zahvat i obavezno uvek Osigurajte čitav okvir i točkovi za solidan metalni predmet. Saznajte više Kako biste zaključali svoj bicikl. Većina škola i radna mesta imaju bicikl parking mestima.

However, bicycles are easy to steal and are in great demand, so invest in a good lock and be sure to always secure the entire frame and wheels to a solid metal object. Learn how to lock your bike. Most schools and workplaces have bicycle parking areas.

Taksiji

Taxis

Taksi je auto si unajmila da te odvedem sa jednog mesta na drugo. Taksiji su uobičajene u velikim gradovima poput New Yorka, i neki poslovni ljudi uzimanje taksije svaki dan. Međutim, taksiji su vrlo skupe, i oni mogu zapeti u prometu, kao i autobuse.

A taxi is a car you hire to take you from one place to another. Taxis are common in big cities like New York, and some business people take taxis every day. However, taxis are very expensive, and they can get stuck in traffic, just like buses.

Huliova i jahanje-akcije

Carpooling and ride-shares

Jedan veliki put do mesta je se zajedno sa nekim ko ima auto ili da koristite deljenu vožnja. To znači da je grupa ljudi zajedno u jedan auto na istoj lokaciji. Na primer, Možda i prevoz na posao ako živite blizu nekoga ko radi u isti posao kao i ti. Ili možda imate svoju decu da učestvuju u carpool ići školskih aktivnosti. Ako ćete se zajedno, Morate se uveriti da je vozač automobila je važeći upravljački program ’ s licencu i ažurne osiguranje.

One great way to get places is to carpool with someone else who has a car or to use a ride-share. This means a group of people ride together in one car to the same location. For example, you might carpool to work if you live near someone who works at the same job as you. Or you might have your children participate in a carpool to go to school activities. If you are going to carpool, you must make sure the driver of the car has a valid driver’s license and up-to-date insurance.

uči više

Learn more

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!