Kako pronaći mesto za život

Takođe na engleskomNe zna engleski

Tražite li mesto za život? Stanovanje u Americi je često skupo. To može biti teško pronaći lepo mesto da žive u siguran kraj. Takođe može biti zbunjen kako pronaći stan. Ova stranica pruža važne informacije o plaćenima, žive u blizini komšije, i dom vlasništva.

Are you looking a place to live? Housing in the USA is often expensive. It may be hard to find a nice place to live in a safe neighborhood. You may also be confused by how to find a place to live. This page provides important information about paying bills, living near neighbors, and home ownership.

Pozdravljajući izbeglice

welcoming refugees

Tvoj dom je važno mesto. Postoji izreka u Sjedinjenim Državama: “Dom je tamo gde je srce.” To znači da je fizički domove – mesta na kojima živimo – simbolizuju ljudi i stvari koje volimo. Mnoge izbeglice koji su ponosni na svoje nove domove. Ima sef, prijatno mesto za život će pomoći da se oseti Sjedinjene Države kao dom. Potrebe za izbegličkim stambenim potrebama su različite za svaku porodicu, Ali postoje mnoge različite vrste kuća koje možete odabrati.

Your home is an important place. There is a saying in the United States: “Home is where the heart is.” This means our physical homes – the places we live – symbolize the people and things we love. Many refugees take pride in their new homes. Having a safe, comfortable place to live will help make the United States feel like home. Refugee housing needs are different for each family, but there are many different types of homes to choose from.

Tipovi stanova

Types of housing

Iznajmljivanje mesta za život

Renting a place to live

Domova u Sjedinjenim Državama mogu biti Apartmani (samostalni deo veće zgrade) ili jedna kuća. Da iznajmite dom, Mora da plati iznos svakog meseca sa vlasnikom. Ti ćeš ih potpisati ugovor, koji je dogovor koji kaže da će platiti stanarinu i ostale račune svaki mesec.

Homes in the United States can be apartments (a self-contained part of a larger building) or a single house. To you rent a home, you must pay an amount every month to the owner. You will sign a lease, which is an agreement that says you will pay your rent and other bills each month.

Deljenje kuće ili stana

Sharing a house or apartment

Deljeni stambenih sredstva ste iznajmili kuću ili stan sa zovu Amerikanci cimeri – drugih ljudi koji žive u istoj kući ili stanu sa tebi i tvojoj porodici. Često je jeftinije od iznajmljivanja sopstvenog mesta, jer možete podeliti troškove zakupa i uslužnih programa (električne energije, grejanje itd). Obično svako ima svoju spavaću sobu i deli dnevnu sobu, kuhinja i kupatilo.

Shared housing means you rent a house or an apartment with what Americans call roommates – other people living in the same house or apartment with you and your family. It is often cheaper than renting your own place because you can split the cost of the rent and utilities (electricity, heating etc). Usually everyone has their own bedroom and they share a living room, kitchen and bathroom.

Poseduju dom

Owning a home

Kupovina kuće u Sjedinjenim Državama je skupo. Kada kupujete dom, obično treba da uštediti novac za avans (procenat od ukupnog troška kuću), i onda si često pozajmiti novac za ostatak kuće. Svaki mesec plaćate tvoju hipoteku u banku po novac koji si pozajmio. Kada kupujete dom, Imate i druge troškove, uključujući i osiguranje, porezi i popravljam.

Buying a home in the United States is expensive. When you buy a home, you normally need to have saved money to pay for a down payment (a percentage of the total cost of the house), and then you often borrow money to pay for the rest of the house. Each month you pay your mortgage payment to the bank for the money you borrowed. When you buy a home, you also have other expenses, including insurance, taxes and home repair.

Tražim mesto za iznajmljivanje

Looking for a place to rent

Pronalaženje mesta za iznajmljivanje je teško. Uvek postoji mnogo nadmetanja za jeftino iznajmljivanje. Postoje dva tipa smeštaja koje možete probati kada tražite mesto za život na ograničenom prihodu:

Finding a place to rent is hard. There is always a lot of competition for affordable rentals. There are two types of housing you can try for when you are looking for a place to live on a limited income:

Pristupačno stanovanje

Affordable housing

U velikim gradovima i nekim manjim, Postoje neprofitne organizacije i vladine agencije koje pružaju smeštaj za ljude sa niskim prihodima. Na žalost, obično postoji dugi cekati za pristupačno stanovanje. Ali ako u vašem području ima pristupačnog smeštaja, Dobro je stići na listu čekanja. Agencija za stambeno savetovanje može da vam kaže šta je dostupno za stanovanje. Možete da pretražujete peraje oba lokalne javne stambene agencije i savetodavne agencije u vašem području.

In large cities and some smaller ones, there are non-profit organizations and government agencies that provide housing for low-income people. Unfortunately there is usually a long wait for affordable housing. But if there is affordable housing in your area, it is good to get on the waiting list. A housing counseling agency can tell you what affordable housing is available. You can search to fins both local public housing agencies and counseling agencies in your area.

Možete i da pretražujete lokalnu organizaciju u vašoj zajednici u FindHello. Odaberite jezik, zatim odaberite svoj grad. Zatim izaberite “Stanovanje & Hranu.” Ako ništa nije navedeno za vašu zajednicu, Pretraži na internetu. Tip “povoljan smeštaj u [ime vašeg grada].”

You can also search for a local organization in your community in FindHello. Choose your language, then choose your city. Then select “Housing & Food.” If there is nothing listed for your community, search on the internet. Type “affordable housing in [name of your city].”

Privatne rente

Private rentals

Jeftina privatna renta se popunjava čim se reklamiraju. Moraćete da nađete najbolje rasporede i da ih proverite svaki dan. Neke stranice rasporeda će vas obavestiti kada se proknjiže nove reklame. Ovo je lista najbolji stambeni objekti i aplikacije. Web lokacija Craigslist je najpolovnija lokacija za iznajmljivanje. Ali na Kraiglistu, Moraš biti pažljiv od ljudi koji pokušavaju da te prevare. Neki oglasi su lažni. Nikada ne šalji novac ili lične informacije bilo kome na mreži. Nikad ne treba da platiš kiriju dok ne budeš imao dogovor.

Cheap private rentals get filled as soon as they are advertised. You will need to find the best listings and check them every day. Some listings pages will notify you when new advertisements are posted. Here is a list of the best apartment rental sites and apps. The website Craigslist is the most used site for rentals. But on Craiglist, you have to be careful of people trying to cheat you. Some of the ads are fraudulent. Never send money or personal information to anyone online. You never need to pay rent until you have an agreement.

Verovatno želite da iznajmite svoje mesto, Pogotovo ako ste više od samo jedne osobe. Ali često ćete imati veće šanse da ih pronađete negde ako razmislite o deljenju kuće ili stana. Ovo je posebno tačno u velikim poiima gde su kirije veoma visoke. Deljenje znači ne samo dijeliti kiriju, Ali deljenje svih ostalih troškova sa drugim radnim odraslima. Ako ste spremni da delite, you may actually end up in a nicer place, with more space or with a yard, because with roommates you can afford something bigger.

You probably want to rent your own place, especially if you are more than just one person. But often you will have a better chance of finding somewhere if you consider sharing a house or apartment. This is especially true in big cites where rents are very high. Sharing means not just sharing the rent, but sharing all the other costs with other working adults. If you are prepared to share, you may actually end up in a nicer place, with more space or with a yard, because with roommates you can afford something bigger.

Renting i prava

Renting and rights

Ako ti iznajmljuju dom, Imate nekoliko prava. Imate pravo da žive u mestu koje je čist, Ima buba, i ima grejanje i vodu. U Sjedinjenim Državama, postoji zakon da stanodavac ne diskriminira protiv tebe. To znači da stanodavac ne mogu odbiti tvoju prijavu za iznajmljivanje zbog svoje rase, etnička pripadnost, ili religiju. Takođe postoje određeni zakoni u različitim državama o koliko ljudi mogu da žive u tvom stanu i šta tvoj stanodavac mora da obezbedi za vas. Hud.gov is an educational website about housing. You can learn about housing discrimination i tenant rights u tvom stanju.

If you are renting a home, you have several rights. You have the right to live in a place that is clean, has no bugs, and has heat and water. In the United States, there is a law that a landlord cannot discriminate against you. This means a landlord cannot say no to your rental application because of your race, ethnicity, or religion. There are also specific laws in different states about how many people can live in your apartment and what your landlord must provide for you. Hud.gov is an educational website about housing. You can learn about housing discrimination and tenant rights in your state.

Vezani

Signing a lease

A lease is a written document that you sign when you rent a place to live. Zakup je sporazum između vas i vlasnika, vlasnik jedinice za iznajmljivanje. U zakup, Pristani da plati svoje račune na vreme svaki mesec i vlasnika slaže se da obezbedi sigurnu i sanitarne (iskren sa nema buba) jedinica za iznajmljivanje.

A lease is a written document that you sign when you rent a place to live. The lease is an agreement between you and the landlord, the owner of the rental unit. In the lease, you agree to pay your rent and bills on time each month and the landlord agrees to provide a safe and sanitary (clean with no bugs) rental unit.

Before you sign

Before you sign

Ranije ti potpisati najam, Obavezno Pogledaj iznajmljivanje jedinice sa stanodavcem. Ako postoje stvari koje su slomljena, ili, ako ovo mesto je prljavo, Pitaj domara da to zapisati na ugovoru o zakupu. Tako će imati dokaze kasnije da nije uradio ništa slomiti ili neka bude bezobrazna.

Before you sign your lease, make sure to look at the rental unit with the landlord. If there are things broken, or if the place is dirty, ask the landlord to write that down on the lease. That way you will have evidence later that you did not break anything or make it dirty.

Paying security deposits

Paying security deposits

Kada se doseliš, Možda ćete morati da plate depozit. Ovaj novac je stalno po vlasniku stana dok se odseliš u slučaju da nije platila stanarinu ili ako pravite iznajmljivanje jedinica jako prljava, a oni moraju platiti иiљжenje. Ako platite kiriju i иistiљ stan, kad se iselite, Onda treba da dobiješ depozita novac nazad sebi. Neki ugovori zahtevaju da poиisti tvoj tepih kako bi se povratim kaparu. Be sure to check if the carpet in your apartment was cleaned when you moved in. Ako je ne očišćen, Pitaj za stanodavca da napismeno to ne morate oprati tepih. Ako morate oprati tepih, možete iznajmiti stroj za nisku cenu umesto da platim kompaniji mnogo novca oprati tepih.

When you first move in, you may have to pay a security deposit. This money is kept by the landlord until you move out in case you do not pay your rent or if you make the rental unit very dirty and they have to pay to have it cleaned. If you pay your rent and clean the apartment when you move out, then you should get your deposit money returned to you. Some leases require you to clean your carpet in order to get your deposit back. Be sure to check if the carpet in your apartment was cleaned when you moved in. If it was not cleaned, ask for the landlord to put in writing that you do not have to clean the carpet. If you do have to clean the carpet, you can rent a machine for a low price instead of having to pay a company a lot of money to clean the carpet.

Length of lease

Length of lease

Ugovori su potpisani za nekoliko meseci. Većina ugovori su za 6 meseci ili za godinu dana. Bi i vi možete da se prijavite na mesečnom nivou zakup. To znači da možete da premestite se kad god želite. Međutim, i dalje normalno bi rekao stanodavcu mjesec dana unapred koji ćete premeštati i morate da platite kiriju kroz kraj ugovora o.

Leases are signed for a certain number of months. Most leases are for six months or for one year. You might also be able to sign a month-to-month lease. This means you can move out any time you want. However, you would still normally have to tell the landlord a month in advance that you will move and you must pay rent through the end of your agreement.

Notice requirements

Notice requirements

Većina ugovori će zahtevati da daju određeni broj dana’ Obratite pažnju na pre nego što se iselite. Ako ćete se iseliti iz svoje iznajmljene, Pobrinite se da proverite najam da vidim koliko je dana ispred vremena morate reći tvoj stanodavac, te će se kretati..

Most leases will require you to give a certain number of days’ notice before you move out. If you are going to move out of your rental, be sure to check your lease to see how many days ahead of time you need to tell your landlord you will be moving.

Poštu i račune

Mail and bills

When you find a place to live, you will need to pay your bills on time. You will probably get bills for electricity and other utilities in the mail.

When you find a place to live, you will need to pay your bills on time. You will probably get bills for electricity and other utilities in the mail.

Najam

Rent

Trg je obično na prvog u mesecu ili dan u mesecu koji si se doselio u. Pokušajte da uvek ti plate koristeći ček, umesto novca. Uvek zatražite račun tako da imam dokaz da si da si platio..

Rent is normally due on the first of the month or on the day of the month that you first moved in. Try to always pay your rent using a check, instead of cash. Always ask for a receipt so that you have proof that you paid.

Pošta

Mail

Pitaj tvog stanodavca u kojoj se nalazi poštansko sanduče, i budite sigurni da proverite poštu redovno. You will need to fill out a form at the post office if you move. Kada biste ga popunite, vaša pošta će biti poslati te na novu adresu.

Ask your landlord where your mailbox is located and be sure to check your mail regularly. You will need to fill out a form at the post office if you move. When you fill it out, your mail will be sent to you at your new address.

Komunalne usluge

Utilities

Obično, you will have to pay for your utilities including your electricity, prirodni gas ili ulje, voda, TV/internet, telefon, smeće, kanalizacija, i sl. Ponekad, neke ili sve komunalne usluge su uključene u rentu, Ali većinu vremena morate platiti ih odvojeno. Možete da sačuvate novac na tvoj komunalije zadržavanjem toplote nisko i nose toplu odecu u kući, i isključujući svetla i iskopčate elektronskim uređajima, kada oni nisu potrebni.

Usually, you will have to pay for your utilities including your electricity, natural gas or oil, water, TV/internet, telephone, trash, sewer, etc. Sometimes, some or all utilities are included in your rent, but most of the time you have to pay them separately. You can save money on your utilities by keeping your heat low and wearing warm clothes in the house, and by turning off lights and unplugging electronic devices when they are not needed.

Kupujem kuću

Buying a house

Kupujem kuću je verovatno najveća nabavke će ikada pravite. Mnogo je pravna pitanja za tebe, Banka, i za osobu koja prodaje u dom. The US Department of Housing and Urban Development has great information about buying your first home and programs for first-time and low-income home buyers.

Buying a house is probably the largest purchase you will ever make. There are lots of legal issues for you, the bank, and for the person selling the home. The US Department of Housing and Urban Development has great information about buying your first home and programs for first-time and low-income home buyers.

You can look to find homebuying programs to help you buy a home in your city or state.

You can look to find homebuying programs to help you buy a home in your city or state.

Smartasset.com has good tools to help you decide to rent or buy a house. To se može vam pomoći da naučite da ako mozes da platis da kupi kuću.

Smartasset.com has good tools to help you decide to rent or buy a house. It can help you learn if you can afford to buy a house.

Komšije

Neighbors

Uvek je važno imati dobar odnos sa tvojim susedima, Gde god ti živiš. Ali ovaj odnos može biti drugačiji od u svojoj zemlji. Na primer, in your country, you might visit your neighbor at any time of day. U USA, people often call before they visit a friend or neighbor. Takođe bi trebalo da pokušate da ispostujemo tvoje komšije. Mnogi Amerikanci smatraju svoju imovinu privatnu imovinu. Oni to ne sviđa ako odete u svoje dvorište ili park ispred njihove kuće.

It is always important to have a good relationship with your neighbors, wherever you live. But this relationship might be different than in your home country. For example, in your country, you might visit your neighbor at any time of day. In the USA, people often call before they visit a friend or neighbor. You should also try to be respectful of your neighbors. Many Americans think of their property as private property. They might not like it if you walk in their yard or park in front of their house.

Takođe imajte na umu koliko buke vi pravite. Budi tiha između 8 Meksiko. i 8 ujutro., the usual time of rest in the USA.

You should also be aware of how much noise you are making. Try to be quiet between 8 p.m. and 8 a.m., the usual time of rest in the USA.

Ako se razviju dobar odnos sa tvojim susedima, Ovo može biti dobro za tvoju porodicu. Kad se doselio novi susedi, Predstavite se i donesi im obrok ili porcija poslastice.

If you develop a good relationship with your neighbors, this can be good for your family. When new neighbors move in, you can introduce yourself and bring them a meal or plate of treats.

Ako imate problema sa jednim od tvojih suseda, Pokušajte da razgovarate sa njima i objasnim situaciju. Na primer, Ako neko to galami noću, ask them nicely if they can be quieter because your children are sleeping. Ako ti treba još pomoći možete reći tvoj stanodavac o problemu i zamoli ih da razgovaram sa svojim komsijom.

If you are having a problem with one of your neighbors, try to talk to them and explain the situation. For example, if someone is being loud at night, ask them nicely if they can be quieter because your children are sleeping. If you need more help you can tell your landlord about the problem and ask them to talk to your neighbor.

uči više

Learn more

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!