Izbeglica putuju dokumenta i putuju prava

Takođe na engleskomNe zna engleski

Jeste li izbeglica ili asylee? Treba ti da putuje van Sjedinjenih Država? Moraćete izbeglica putni dokument da biste je vratili u Ameriku. Većina izbeglica i asylees možete da koristite dokument putuju izbeglica za putovanja na mestu pasoš.

Are you a refugee or asylee? Do you need to travel outside the United States? You will need a Refugee Travel Document in order to return to the USA. Most refugees and asylees can use a Refugee Travel Document for travel in place of a passport.

Elder refugee man

Elder refugee man

Osoba sa izbeglica ili statusa azila koji želi da putuje izvan USA treba dokument putuju izbeglica. Bez ovog dokumenta, Ne možete da dobijete za ponovni ulazak u Sjedinjene Države i vi mogli da stave u pritvor ili imigracionom sudu.

A person with refugee or asylum status who wishes to travel outside of the USA needs a Refugee Travel Document. Without this document, you may not be eligible to re-enter the United States and you could be placed in detention or immigration court.

izbeglica putni dokument

refugee travel document

Izbeglica putni dokument izgleda kao pasoš i može da se koristi kao jedan. Međutim, kao izbeglica, Molim vas, shvatite to dok ste AMERIČKI državljanin, postoji neki rizik da putuje izvan USA, jer mogao bi izgubiti svoj status. Možda imate vrlo dobar razlog da putuje izvan USA. Ali je važno da znate o potencijalnim imigracije izazovima koji predstoje.

The Refugee Travel Document looks like a passport and can be used like one. However, as a refugee, please understand that until you are a US citizen, there is some risk to traveling outside of the USA because you could lose your status. You may have a very good reason to travel outside of the USA. But it is important that you know about the potential immigration challenges involved.

Kako da se obratim za izbeglice putni dokument?

How do I apply for a Refugee Travel Document?

Da biste primenili za izbeglice putni dokument, Potrebno je da podnese Obrazac I-131, Aplikacija za putni dokument. Da biste datoteku obrasca, pažljivo pročitajte na uputstva da biste dovršili obrazac I-131. Dovršavanje pravne forme mogu da zbune, čak i za osobe rođene u Americi.. Ako je potrebno da biste dovršili obrazac za pravne, To je dobra ideja da biste dobili pomoć od tvog preseljenja agencije. U zavisnosti od toga gde živiš, Morate poslati obrazac na adresu. Uverite se da ste pošta obrazac da biste ispravnu adresu.

To apply for a Refugee Travel Document, you need to file Form I-131, Application for Travel Document. In order to file the form, please carefully read the instructions to complete Form I-131. Completing legal forms can be very confusing, even for people born in the US. If you need to complete a legal form, it is a good idea to get help from your resettlement agency. Depending on where you live, you will have to mail the form to a different address. Make sure you mail the form to the correct address.

Košta novac da podnese putni dokument?

Does it cost money to file a travel document?

Da. U zavisnosti od tvojih godina, Možda ćete morati da platite naknadu za oba obrasca i za tvoje biometriju (fingerprinting i fotografije). Možda ćete moći da zahtev za potvrdu naknada Ako ti mogu pokazati finansijskih teškoća.

Yes. Depending on your age, you may have to pay a fee for both the form and for your biometrics (fingerprinting and photographs). You may be able to apply for a fee waiver if you can show financial hardship.

Možete budam I-131 na obrazac za izbeglice putni dokument kada odem Sjedinjenih Država?

Can I file a Form I-131 for a Refugee Travel Document after I leave the United States?

Treba da podnese I-131 je obrazac za izbeglice putni dokument pre nego što odeš Sjedinjenih Država. Ako ne pošalješ za izbeglice putni dokument pre nego što odeš Sjedinjenih Država, mogao da izgubi svoj status kao izbeglica ili teško vratiti u Ameriku.. Možda samo zatvarate ako si van Sjedinjenih Država za manje od 1 godine u trenutku pretvara u aplikaciji. Međutim, mogu da pretpostavljate da prekomorski kancelarija će prihvatiti tvoju prijavu ako očigledno je ste podneli I-131 tvoj obrazac pre nego što si ostavio Sjedinjene Države.

You should file a Form I-131 for a Refugee Travel Document before you leave the United States. If you do not file for a Refugee Travel Document before you leave the United States, you could lose your status as a refugee or have a hard time coming back to the US. You may only apply if you have been outside the United States for less than 1 year at the time of turning in your application. However, you cannot assume that an overseas office will accept your application if it is evident you could have filed your Form I-131 before you left the United States.

Ako ja podneti formiraju I-131 da se izbeglica putni dokument, dok sam u Sjedinjenim Državama, USCIS uskratiti u obliku I-131 ako napustim Sjedinjene Države dok je obrazac i dalje na čekanju?

If I file Form I-131 to get a Refugee Travel Document while I am in the United States, will USCIS deny the Form I-131 if I leave the United States while the form is still pending?

Iako USCIS preporučuje da li datoteke obrasca I-131 dok ste u Sjedinjenim Državama, ti nisu potrebni prisutni u Sjedinjenim Državama za odobravanje i problem izbeglica putovanja dokumenta ako ti predalo svoje biometriju (fotografija, otisci prstiju).

Although USCIS recommends that you file Form I-131 while you are in the United States, you are not required to be present in the United States for an approval and an issue of a Refugee Travel Document if you have submitted your biometrics (photograph, fingerprints).

Možete li da putuju u zemlji gde sam iskusio pored progona ili tvrde da je strah od budućih progona?

Can I travel back to the country where I experienced past persecution or claim a fear of future persecution?

U nekim određenim situacijama, možete da vratite u zemlji te je pobegao. Na primer, Ako je bliski član porodice je bolestan ili je umro, možete da dobijete da se vrate u svoju zemlju porekla. Ali ako ste asylee ili za izbeglice i vratite na mesto si tvrdio da zaštita od, Možda ćete izgubiti svoj status azila.

In some specific situations, you can return to the country you fled. For example, if a close family member is ill or has died, you may be eligible to return to your country of origin. But if you are an asylee or refugee and return to the place you claimed protection from, you may lose your asylum status.

Ako je potrebno da biste se vratili u zemlju, ostavio si, Preporučujemo da prvo razgovarati svoje naseljavanje agencija ili advokat.

If you need to return to the country you left, we recommend that you first talk to your resettlement agency or a lawyer.

Za više detalja o I-131 u izbegličkim putni dokument i obrazac, možete da čitate ili preuzmete ovo USCIS informacije. Takođe Pročitajte više o Vaša prava kao izbeglica.

For more details about the Refugee Travel Document and Form I-131, you can read or download this USCIS information. Also please read more about your rights as a refugee.

uči više

Learn moreInformacije na ovoj stranici dolazi iz USCIS i drugih pouzdanih izvora. To je namenjen vodič i ažurira onoliko često koliko je to moguće. USAHello ne daje pravne savjete, niti je bilo ko od naših materijala nameravala biti uzeta kao pravne savjete. Ukoliko ste u potrazi za besplatan ili Niskobudžetna advokat ili pravna pomoć, Imamo tonsku probu Traženje slobodnog i Niskobudžetna pravne usluge.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Dodaj tvoj test za državljanstvo!

Besplatna online državljanstvo pripreme klase

Krenite sada
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!