Registrujete moje dete u školi

Takođe na engleskomNe zna engleski

To start your child at school in the USA you must first register your child as a student. This means you need to visit the school and sign papers so the school can accept your child. Learn what documents you need and how to register your child in school. Read about placement and special classes. Read about what your child needs, what to do if your child is absent, and how to get to school.

To start your child at school in the USA you must first register your child as a student. This means you need to visit the school and sign papers so the school can accept your child. Learn what documents you need and how to register your child in school. Read about placement and special classes. Read about what your child needs, what to do if your child is absent, and how to get to school.

Newcomer siblings smiling

Newcomer siblings smiling

What school will my child go to?

What school will my child go to?

The year your child was born and the place you live will determine which school your children will go to. Find your local public school.

The year your child was born and the place you live will determine which school your children will go to. Find your local public school.

What paperwork do I need to register my children in school?

What paperwork do I need to register my children in school?

Potrebnu papirologiju može da se uključi:

The necessary paperwork might include:

 • Dokaz da je boravak u skoli. This means you have to show that you live in your house or apartment. Primeri dokaz na specijalizaciji su potpisane stan zakup, izvod iz banke, ili uslužni program računa sa adresom. Ovo je pokazati da odete u kraju gde je škola prebacuje decu.
 • Dokaz o starosti. Na primer, izvod iz knjige rođenih ili pasoš sa tvoje dete rođendan.
 • Imunizacija ili druge zdravstvene podatke.
 • Školskog odbora mogu zahtijevati sastanak sa škole administratorima da se student u potpunosti je upisano.
 • Each school district may have its own form when you register your child in school. Do te forme na Web lokaciji školski okrug. Možete da odem u školu i pitaj za školu sekretar.
 • Proof of residency in the school district. This means you have to show that you live in your house or apartment. Examples of proof of residency are a signed apartment lease, a bank statement, or a utility bill with an address. This is to show that you leave in a neighborhood where the school enrolls children.
 • Proof of age. For example, a birth certificate or passport with your child’s birthday.
 • Immunizations or other health records.
 • The school district may require a meeting with school administrators to get the student fully enrolled.
 • Each school district may have its own form when you register your child in school. Find the form on the school district website. You can also go to the school and ask to talk to the school secretary.

When do I register my child in school?

When do I register my child in school?

Većina škola u Americi početi krajem leta ili ranu jesen, u avgustu ili u septembru. If you arrive in the United States in the summer, you can visit your child’s school in July or August to learn how to enroll. If you arrive in the United States during the school year, you should enroll your child as soon as possible.

Most schools in the US begin at the end of the summer or early fall, in August or September. If you arrive in the United States in the summer, you can visit your child’s school in July or August to learn how to enroll. If you arrive in the United States during the school year, you should enroll your child as soon as possible.

Do my children have to go to school?

Do my children have to go to school?

Škole je neophodan za studente u Sjedinjenim Državama između uzrasta od šest i 16. U nekim državama, uzrasta može da se razlikuje od strane jedne ili dve godine. možeš Saznaj starost i broj godina u vašoj državi.

School attendance is required for students in the United States between the ages of six and 16. In some states, the ages might be different by one or two years. You can find out the ages and number of years in your state.

Regular attendance is very important for your student. Školama vodili evidenciju o prisustvu. Vi dobijete za probleme sa zakonom, ako tvoj student nedostaje previše dana škole. Dobićete mnogih upozorenja ako tvoj student počinje da mi nedostaje mnogo vremena. Tačan broj se razlikuje za različite škole okruga.

Regular attendance is very important for your student. Schools keep track of attendance. You can get in trouble with the law if your student misses too many days of school. You will get many warnings if your student starts to miss too many days. The exact number is different for different school districts.

Odsustvo je kada si nestao iz škole. Most schools have 2 types of absences. Na 2 types are excused absences and unexcused absences.

An absence is when you are missing from school. Most schools have 2 types of absences. The 2 types are excused absences and unexcused absences.

Examples of excused absences

Examples of excused absences

 • Bolest
 • Nacionalni praznik
 • Suspenzija, disciplinski postupak protiv student pokazuje neprihvatljivo ponašanje
 • Veoma opasnim vremenskim uslovima, gde se u školu bezbedno
 • Nedostatak ovlašćene transport (na primer, Ako se ne pojavi u autobusu)
 • Smrt u porodici neposredne
 • Dozvolu od direktora
 • Visit a college campus
 • Rad, Ako je to deo programa za odobrene kooperativni obrazovanje
 • Učešće u radu kratkoročne ili sa punim radnim vremenom
 • Škola sporta timska igra ili takmičenje
 • Plaćen od strane škole klub ili aktivnost poseban događaj
 • Sickness
 • Religious holiday
 • Suspension, a disciplinary action taken against a student showing unacceptable behavior
 • Dangerous weather conditions where you can’t get to school safely
 • Lack of authorized transportation (for example, if the bus does not show up)
 • Death in the immediate family
 • Permission from the principal
 • Visit a college campus
 • Work, if part of an approved cooperative education program
 • Participation in short-term or full-time work
 • School sports team game or competition
 • School-sponsored club or activity special event

Examples of unexcused absences

Examples of unexcused absences

 • Nedostaje školu za talijanskog škola unapred
 • Preskakanje (neće) predavanje
 • Kašnjenje u školu. Kašnjenje se naziva i jesam. Izostanaka može izuzeti i neopravdani. Oslobodjen izostanaka imaju istu listu kao opravdanja.
 • Missing school without telling the school in advance
 • Skipping (not going to) a class
 • Being late to school. Being late is also called a tardy. Tardies can be excused and unexcused. Excused tardies have the same list as excused absences.

The student is always responsible for making up all the work he or she missed. Ti, ili roditelja ili staratelja, odgovorni za govori škola razlog za odsustvo. Reci u školi sa pozivom u kancelariji ili zbornici, ili Pišući i potpisivanje poruka sa nastavnikom, sekretar, ili direktora. Ako znate da je vaše dete će propustiti skolu ispred vremena, Bolje je da se reci celu školu pre. Ponekad, odsutnost je neočekivano. To je u redu. Zovem školu u sutra ili prekosutra.

The student is always responsible for making up all the work he or she missed. You, or a parent or guardian, are responsible for telling the school the reason for the absence. Tell the school by calling the office or attendance office, or by writing and signing a note to the teacher, secretary, or principal. If you know your child will miss school ahead of time, it is better to tell the school before. Sometimes, the absence is unexpected. That is okay. Call the school in the morning or the next day.

Šta moja deca treba za školu?

What do my children need for school?

Studenti obično imaju donesu namirnice, ili alatki, u školu sa njima. Školska Web lokacija, Veb lokaciji škole, ili učionici nastavnik će imati listu. Lista može biti različit za različite ocene.

Students usually have to bring supplies, or tools, to school with them. The school district website, the school website, or the classroom teacher will have a list. The list can be different for different grades.

Sveska papir i olovke ni pera su obično potrebne. Cirkus registrator ili fascikle da drže papire su takođe korisno.

Notebook paper and pencils or pens are usually required. A three-ring binder or folders to hold papers are also helpful.

Školski pribor mogu da skupe. Najjednostavniji novine, olovke, i olovke rad. Ne morate da kupite popularne ili najotmenija. Ponekad, nastavnika ili škole imaju dodatne zalihe i može da obezbedi ih ako je potrebno. Škola "ili" zajednica "ili" verske organizacije ponekad odati školski pribor. Potraga za snabdevanje škola pomoći par nedelja dobrovoljno. Većina je poklanjanje će odmah pre nego što počne školska godina.

School supplies can get expensive. The simplest paper, pencils, and pens work. You do not need to buy the most popular or fanciest. Sometimes, teachers or schools have extra supplies and can provide them if you need. Schools or community or religious organizations sometimes give away school supplies. Search for school supply help a couple of weeks before school starts. Most of the giveaways will be right before the school year starts.

Kako moja deca se u školu?

How will my children get to school?

Većina škola okruga da obezbedi prevoz škole. Ako zatvorite živi u školu, škola može očekivati da možete hodati ili vozi bicikl. Školska Web lokacije će imati informacije na tanjire i transport. To ce ti reci gde da cekamo na bus i u koliko sati autobus će biti na stanici. Obratite se školi sekretar za transport informacije.

Most school districts provide transportation to get to school. If you live close to the school, the school might expect that you can walk or ride a bike. The school district website will have information on busing and transportation. It will tell you where to wait for the bus and what time the bus will be at the stop. Contact the school secretary about transportation information.

Škole okruga razmotrite transport studentske privilegija, nije u pravu student. Privilegija i uzeti ako studenti ne ponašaju se pravilno. U busu škola zahteva do istog ponašanja kao u školi.

School districts consider transportation a student privilege, not a student right. The privilege can be taken away if students are not behaving properly. Riding the school bus requires the same behavior as being in school.

Koje su imunizacija?

What are immunizations?

Imunizacija su hica koja su deca u Sjedinjenim Državama obično zahteva da idem u školu. Ti zahtevi se razlikuju od strane školskog komiteta. Oni su nekad vladali državne zakone. Tvoje dete treba da ima sve potrebne imunizacija ili mora imati potvrdu koja prikazuje Zašto ne moraju ih. Podaci o imunizacija su obično potrebne za upiљem student ili kada krene u školu.

Immunizations are shots that children in the United States are normally required to have to go to school. These requirements vary by school district. They are sometimes ruled by state laws. Your child needs to have all the required immunizations or needs to have a waiver showing why they do not have them. Records of immunizations are usually required for enrolling a student or when they start school.

Šta će moja deca jedu u školi?

What will my children eat at school?

Javnih i privatnih škola ponuditi Niskobudžetna ili besplatnog ruиka deci svaki dan u školi. Ovo je federalno istrenirani program koji se zove Program za ručak nacionalne škole. Novac koji zaradi domaćinstva određuje da li je student ispunjava uslove za prijem cinik, smanjen trošak ručak, ili ništa od navedenog. U nekim oblastima škole slati informacije kući za nacionalne škole ručak program. Sekretar škole traži više informacija.

Public and private schools offer low-cost or free lunches to children each school day. This is a federally funded program called the National School Lunch Program. The amount of money a household earns determines whether a student qualifies to receive a free lunch, reduced-cost lunch, or neither. Some school districts send information home about the National School Lunch Program. Ask the school secretary for more information.

Nekim školama pružaju doruиaka u sklopu ovog programa. Nekim školama pružaju hranu studentima u porodica sa niskim primanjima za vikend, pauze za školu, ili letnji odmor. Sekretar škole mogu da razgovaram o slobodnim i smanjene obroke. Ili, sekretar škole će pomoći da pronađete osobu koja mogu da ti pomognem.

Some schools provide breakfasts as a part of this program. Some schools provide food to students in low-income families for the weekend, school breaks, or summer vacation. The school secretary can talk to you about free and reduced lunches. Or, the school secretary will help you find the person who can help you.

uči više

Learn more

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!