Preselenje izbeglica u Sjedinjene Američke Države

Takođe na engleskomNe zna engleski

Kako radi preseljenja u Americi? Šta se desi kada ste izbeglica u USA? Saznajte više o dolasku u USA, kao izbeglica i pronaći informacije koje će vam pomoći da razumete o životu u Americi.

How does resettlement in America work? What happens when you are a refugee in the USA? Learn about arriving in the USA as a refugee and find information that will help you understand about life in America.

Naseljavanje u Americi

Resettlement in America

Po dolasku u Sjedinjene Države

Arriving in the United States

Kada si prvi put stigao u Sjedinjenim Državama, ti će verovatno dočekuje na aerodromu dobrovoljaca iz tvog preseljenja agencije. Oni će te odvesti u svoj novi dom. Organizacija koja pomaže ima samo malu količinu novca da ti naći mesto za život. Tako da vaš dom možda mali stan. To samo ima par stvari u njoj. Američke porodice je verovatno donirao domaćinstvo stavke, kao što su krevet i sto, za tvoj stan.

When you first arrive in the United States, you will probably be greeted at the airport by volunteers from your resettlement agency. They will take you to your new home. The organization that is helping you only has a small amount of money to find you a place to live. So your home might be small apartment. It might only have a few things in it. American families probably donated household items, such as a bed and table, for your apartment.

Moraćete da naučite kako da koristite nove stavke u tvom stanu – na primer, hladnjak, mikrotalasnu i veš mašinu. Tvoja agencija za naseljavanje volonterski, idemo. Videćete da je hrana razlikuje, Ali ti možeš Saznajte više o hrani i jede u USA.

You will have to learn how to use the new items in your apartment – for example, your fridge, microwave and washing machine. Your resettlement agency volunteer will show you how. You will find that food is different, but you can learn about food and eating in the USA.

Socijalni radnik

Your caseworker

Nakon što ste stigli, će biti dodeljene socijalnim radnikom. Ova osoba će da vam pomažu da podesite za USA. Socijalni radnik će verovatno biti vrlo zauzet pomaže drugim porodicama, previše. Socijalni radnik mora po pravilima mnoge od izbeglickih. Važno je da održi dobre odnose sa socijalni radnik.

After you arrive, you will be assigned to a caseworker. This person will help you adjust to the USA. Your caseworker will probably be very busy helping other families, too. Your caseworker must follow the many rules of refugee resettlement. It is important to maintain a good relationship with your caseworker.

Morate dovršiti puno papirologije. Ova papirologija je potrebna da biste primili novac. Ovisno gde živiš u, ćete dobiti malu količinu novca za svoju porodicu. Ovo bi se moglo nazvati izbeglica gotovine ili to bi se moglo nazvati privremenu pomoć za siromaљne porodice. Ti verovatno će takođe dobiti nešto što se zove "bonove za hranu" ili SNAP. Ovo je da platim namirnice. Možete saznati više o na beneficije, možda će se javiti kao javnost ima koristi posebno za izbeglice.

You will have to complete a lot of paperwork. This paperwork is required for you to receive money. Depending on what state you live in, you will receive a small amount of money for your family. This might be called Refugee Cash Assistance or it might be called Temporary Assistance for Needy Families. You will probably also receive something called “food stamps” or SNAP. This is to pay for groceries. You can learn more about the benefits you might receive as well as public benefits especially for refugees.

Medicinska ispitivanja

Medical exams

Svi u tvojoj porodici će morati da se Sistematski pregledi. Morao si medicinski pregled pre nego što si došao u Ameriku. Ti i tvoja deca možda ćete morati da se vakcinacija da vas sprečava da se bolesti. Možete saznati više o zdravstvo u USA. Ako imate medicinski problem, Trebalo bi da vidite doktora u prvih osam meseci, ti si u USA, jer imate dobro zdravstveno osiguranje.

Everyone in your family will have to get medical examinations. You probably had a medical exam before you came to America. You and your children may have to get vaccinations to prevent you from getting diseases. You can learn more about healthcare in the USA. If you have a medical problem, you should see a doctor during the first eight months you are in the USA, because you have good medical insurance.

Upiљem svoje dece u školi

Enrolling your children in school

Ako imate decu, Mora da ih upisemo u školi. Ovu stranicu možete pročitati na javne škole da biste saznali više o američkim školama. Većina država zahtevaju dece uzrasta 5 da 18 da pohađaju školu.

If you have children, you must enroll them in school. You can read this page on public schools to learn more about US schools. Most states require children ages 5 to 18 to attend school.

Želite li, ili potrebu, da biste poslali mlađe dece predškolskog. Takođe postoje besplatne programe koji se nazivaju prednost i ranim prednost za decu koja su premlada za školu.

You may want, or need, to send younger children to preschool. There are also free programs called HeadStart and early Headstart for children who are too young for school.

Pronaći posao

Finding a job

Menadžer za naseljavanje agencija i slučaj će pomoći da se zaposlim. Kao izbeglica, da počnete odmah prikazivanjem stavka pečat na tvoj pasoš. Cilj programa preseljenja AMERIČKI je "samodovoljnosti". To znači da vlada želi da se zaposlim љto pre. Ti verovatno potrebno uzeti prvi posao koji vam se nudi. Ne želite da se ovaj posao. Važno je da zapamtite da moram da gledam za bolji posao. možeš Saznajte više o pronalaženju posla ili dobiti bolji posao.

Your resettlement agency and case manager will help you get a job. As a refugee, you can start working immediately by showing the entry stamp on your passport. The goal of the US resettlement program is “self-sufficiency.” This means the government wants you to get a job as soon as you can. You will probably be required to take the first job you are offered. You might not want to have this job. It is important to remember that you can keep looking for a better job. You can learn more about finding a job or getting a better job.

Postaje broj socijalnog osiguranja

Getting a Social Security number

Takođe morate da aplicirate za jedan Broj socijalnog osiguranja. Socijalni radnik će verovatno da ti pomognem. Ovo je broj koji pokazuje da li mogu da žive u sad. Kada radite, tvoj novac je smatrati od tvoje plate poreze, a neko za socijalno osiguranje.

You also have to apply for a Social Security number. Your caseworker will probably help you do this. This is a number that shows you can live in the USA. When you work, some of your money is taken out of your paycheck as taxes and some for social security.

Saznajte kako da vozim

Learn how to drive

Biće potrebno da biste saznali kako da idem autobusom ili Kako se vozi. U sad-u, morate proći test i zaraditi tvoju vozačku dozvolu kako bi se voziti. Takođe morate da platite za tvoj auto, osiguranje za auto, i troškove održavanja.

You will need to learn how to take the bus or how to drive. In the US, you must pass a test and earn your driver’s license in order to drive. You also have to pay for your car, insurance for your car, and the cost of maintenance.

Saznajte engleskog

Learn English

Vrlo je važno da li se fokusirati na učenje engleskog. Ovo je verovatno najvažniji stvar ti mogu nekako da pomognem tvoje porodice uspeh. Tvoja agencija preseljenja će verovatno prijaviti vas za nastavu engleskog. Takođe možete da Engleski predavanja na internetu ili pronaći predavanja na drugim mestima u vašoj zajednici. Takođe je važno da pomogne decu Saznajte vašim maternjim jezikom.

It is very important that you focus on learning English. This is probably the most important thing you can do to help your family succeed. Your resettlement agency will probably sign you up for English classes. You can also take English classes online or find classes at other places in your community. It is also important to try to help your kids learn your native language.

Prilagode američku kulturu

Adjust to American culture

Tokom svega ovoga puta, te će se, takođe, učenje da se prilagode Američku kulturu. Mogla da se suoči Kultura šok. To je važno da upamtite te kultura je vredna i da donosite puno sredstava u Sjedinjenim Državama. Da mogu da razviju Amerikanaca o svojoj kulturi.

During all of this time, you will also be learning to adapt to American culture. You may face culture shock. It is important that you remember you culture is valuable and that you bring lots of assets with you to the United States. You can help teach Americans about your culture.

Nakon jedne godine, dobiti zelenu kartu

After one year, get a green card

Godinu dana nakon što ste stigli u sad-u, možete da primenite za stalni boravak (na zelena karta). Socijalni radnik te odnose verovatno će pomoći.

One year after you have arrived in the US, you can apply for permanent residency (a green card). Your caseworker will probably help you apply.

Nakon prve godine, ti će verovatno viđaš tvoj socijalni radnik. Ali, Postoje mnoge druge organizacije i osobe koje vam mogu pomoći u sad-u. Ako vam je potrebna pomoć u pronalaženju programa u vašoj zajednici, Možete pretražiti FindHello da biste pronašli resurse i usluge blizu tebe.

After the first year, you will probably stop seeing your case worker. But, there are still lots of other organizations and people that can help you in the US. If you need help finding programs in your community, you can search in FindHello to find resources and services near you.

Seli u novi grad

Moving to a new city

Ponekad, izbeglice odluči da ne vole grad bili su iseljeni i zele da prosire u novi grad. Dok ne bude beneficije za ovo ako može da se približi da porodica ili prijatelji, ili negde uz dobar posao, To se može veoma teško. Važno je da to znam kada pomerate, Imate neka se prijavi za tvoju korist. Ako mislite o preseljenju u novi stan, Pročitajte ovu stranicu na seli u novi grad pre nego sto dodjes.

Sometimes, refugees decide they do not like the city they were resettled and they want to move to a new city. While there can be benefits to this if you can move closer to family or friends or somewhere with a good job, it can also be very hard. It is important to know that when you move, you have to reapply for your benefits. If you are thinking about moving to a new place, please read this page on moving to a new city before you move.

Završi srednju školu i zaraditi Srednjom diploma

Finish high school and earn a GED diploma

Nakon svoje prve godine, da bi dobili bolji posao, ćete možda morati da završite svoje obrazovanje, posebno ako si uradio ne završi srednju školu u vašoj zemlji. Imamo besplatne online klasa radi lakšeg zaraditi svoje diploma srednje škole. Takođe možete saznati više o fakultet i druge obrazovne mogućnosti u USA.

After your first year, in order to get a better job, you may also need to finish your education, especially if you did not finish high school in your country. We have a free online class to help you earn your high school diploma. You can also learn more about college and other educational opportunities in the USA.

Dovedi svoju porodicu za USA

Bring your family to the USA

Možda ćete želeti da primenite da donese ostalim članovima porodice u sad. Generalno, Treba da primenite da biste to učinili u okviru prve dve godine dolazite u sad. Čitao o porodici o ponovnom ujedinjenju ili da razgovaramo o tome da socijalni radnik.

You may also want to apply to bring other family members to the USA. In general, you need to apply to do this within the first two years you come to the USA. Read about family reunification or talk to your caseworker about it.

uči više

Learn more

Drugi resursi

Other resourcesInformacije na ovoj stranici dolazi iz UNHCR-A i drugih pouzdanih izvora. To je namenjen vodič i ažurira onoliko često koliko je to moguće. USAHello ne daje pravne savjete, niti je bilo ko od naših materijala nameravala biti uzeta kao pravne savjete. Ukoliko ste u potrazi za besplatan ili Niskobudžetna advokat ili pravna pomoć, Imamo tonsku probu Traženje slobodnog i Niskobudžetna pravne usluge.

The information on this page comes from UNHCR and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!