Porodica o ponovnom ujedinjenju – dovesti porodicu u sad

Takođe na engleskomNe zna engleski

Postoji nekoliko različitih načina možete da primenite imaju svoje članove porodice da Sjedinjene Države da se pridruži te nakon što si su bili bahati. Ovo se zove porodica o ponovnom ujedinjenju.

There are several different ways you can apply to have your family members come to the United States to join you after you have been resettled. This is called family reunification.

Family reunification, photo copyright Michael Swan, CC.
Fotografija ljubaznošću Michael Swan, CC.
Family reunification, photo copyright Michael Swan, CC.
Photo courtesy of Michael Swan, CC.

Kako funkcioniše porodice o ponovnom ujedinjenju?

How does family reunification work?

 • Ako ste unijeli Sjedinjene Države kao izbeglica u proteklih 2 godina ili dobilo asylee status unutar prošlosti 2 godina, ti ne može aplicirati za određeni članovi porodice da dobiju status "izvedeni" izbeglica "ili" asylee ". To znači da mogu postati izbeglica u USA jer su deo tvoje porodice. Samo određeni članovi porodice mogu da postanu izbeglice "izvoрenje": Tvoja supruga (muž ili žena) ili tvoja deca (neudata i ispod 21 Kad si se prvi put prijavila za azil ili izbeglica status).
 • Možete da primenite da su članovi porodice koji su već identifikovane kao izbeglice sa vama u USA.
 • Ako ne zadovoljavaš za bilo koji od tih programa, a sada su AMERIČKI državljanin, Takođe možete dovršiti prijava da tvoja porodica imigriraju u USA.
 • If you entered the United States as a refugee within the past 2 years or were granted asylee status within the past 2 years, you may apply for certain family members to obtain “derivative” refugee or asylee status. This means that they can become a refugee in the USA because they are a part of your family. Only certain family members can become “derivative” refugees: your spouse (husband or wife) or your children (unmarried and under 21 when you first applied for asylum or refugee status).
 • You can also apply to have family members who are already identified as refugees join you in the USA.
 • If you do not qualify for either of those programs and are now a US citizen, you can also complete a regular application to have your family immigrate to the USA.

Ko je pravo da se prijavi za porodice o ponovnom ujedinjenju?

Who is eligible to apply for family reunification?

Da bi se da zatražite da vaše supružnika ili dece u USA pod Program ponovnog ujedinjenja porodica sa vama, Mora da si kako se zove na “direktor” izbeglice ili asylee. To znači da ste osoba koja je dobila status zvaničnog izbeglice i dolazio u USA kroz nas Office od preseljenja. Morate uneti Sjedinjene Države kao izbeglica u proteklih 2 godine ili je odobren azil u proteklih 2 godina. Ti mora da ostane u status izbeglice ili asylee ili postali su zakoniti stalni stanovnik (dobila zelenu kartu).

In order to request to have your spouse or children join you in the USA under the Family Reunification Program, you must be what is called a “principal” refugee or asylee. This means that you were the person that received official refugee status and came to the USA through the US Office of Resettlement. You must have entered the United States as a refugee within the past 2 years or have been granted asylum within the past 2 years. You must remain in refugee or asylee status or have become a lawful permanent resident (received a green card).

Affadavit veza programa

Affadavit of Relationship Program

Takođe možete da dobijete u datoteku u vezi pismenu izjavu za svog supruga, dete (neudata, u okviru 21), ili roditelji. Izjavu u kojoj stoji odnos je obrasca koji se koristi za ponovno ujedinjenje izbeglice i asylees sa zatvorite rođake koji su već Oznacen kao izbeglice ali su izvan Sjedinjenih Država. Izjavu u kojoj stoji odnos zapisuje informacije o odnosi u porodici. Izjava mora da se završi da biste započeli proces aplikacije za rođake koji može da stekne pravo da udete u sad kao izbeglice kroz nas izbeglica prijemni Program. Morate dovršiti ovu aplikaciju u roku od pet godina od dolazi u USA. Za informacije o trenutnom nacionalnosti upisanih u datoteku, Vidimo se AMERIČKI Stejt department, Biro za stanovništvo, Izbeglice & Migracije.

You may also be eligible to file an Affidavit of Relationship for your spouse, child (unmarried, under 21), or parents. The Affidavit of Relationship is the form used to reunite refugees and asylees with close relatives who are already determined to be refugees but are outside the United States. The Affidavit of Relationship records information about family relationships. The Affidavit must be completed in order to begin the application process for relatives who may be eligible to enter the United States as refugees through the US Refugee Admissions Program. You must complete this application within five years of coming to the USA. For information on the current nationalities eligible to file, see the US Department of State, Bureau of Population, Refugees & Migration.

Peticija za vanzemaljske rođaka

Petition for alien relative

Izbeglice sa stalni stanovnik vanzemaljac statusa ili više od pet godina koji je bio u sad-u možete primeniti u ime supružnika, deca, roditelji, i brat i sestra koristeći obrazac I-130. Ovaj proces može da potraje duže i biti mnogo teža iznad dva programa. Pročitajte u USCIS Porodica američkih građana stranicu za više informacija.

Refugees with Permanent Resident Alien status or who have been in the US more than five years can apply on behalf of spouses, children, parents, and siblings using Form I-130. This process may take more time and be more difficult than the above two programs. Please read the USCIS Family of US Citizens page for more information.

Tu je i poseban program za članove porodica od Iranaca koji imaju religijski progon.

There is also a special program for family members of Iranians who are experiencing religious persecution.

Koji članovi porodice se kvalifikujete dolazio u USA?

Which family members are eligible to come to the USA?

Porodične odnose je morao postojati pre nego što si došao u Sjedinjene Države kao izbeglica ili bili koncentracionih logora. To znači:

The family relationship had to exist before you came to the United States as a refugee or were granted asylum. This means:

 • Ako želite da dovršite dokumente da svoju suprugu da Sjedinjene Države, Morao si biti u braku pre nego što si došao u Ameriku kao izbeglica ili su dobili azil u sad-u. Posjetite na USCIS Izbeglica & Asylee supružnika stranicu za više informacija.
 • Vaše dete je morao biti začet (To znači da je majka je već bila trudna) ili je rođen pre unesena kao izbeglica ili bili koncentracionih logora. Posjetite na USCIS Izbeglica & Asylee decu stranicu za više informacija.
 • Ti ostaju u status izbeglice "ili" asylee ", ili su postali stalni stanovnik (dobila zelenu kartu). Ako si već postao je saveznog. građanin kroz naturalizaciju, ti ne mogu peticiju za dobivanje derivata izbeglica ili asylee za rođaka. Međutim, Možda ipak moći da pomogne porodici imigriraju u Sjedinjene Države.
 • Pod program pismenu izjavu od odnosa, možete da primenite za svoju decu, supružnika, ili roditeljima da dođu u Ameriku..
 • If you want to complete papers to have your spouse come to the US, you had to be married before you came to the US as a refugee or were granted asylum in the US. Please visit the USCIS Refugee & Asylee Spouses page for more information.
 • Your child had to be conceived (this means the mother was already pregnant) or born before you entered as a refugee or were granted asylum. Please visit the USCIS Refugee & Asylee Children page for more information.
 • You remain in refugee or asylee status or have become a permanent resident (received a green card). If you have already become a U.S. citizen through naturalization, you cannot petition to obtain derivative refugee or asylee status for a relative. However, you may still be able to help family immigrate to the United States.
 • Under the Affidavit of Relationship program, you can apply for your children, spouse, or parents to come to the US.

Kako da se obratim za porodice o ponovnom ujedinjenju?

How do I apply for family reunification?

Da bi primenio za supružnika ili deca dolazio u Ameriku kao izbeglice, Morate dovršiti Obrazac I-730, ili relativne peticiju izbeglica/Asylee. Ovaj obrazac je besplatno u datoteku. Morate uključiti nekoliko važnih pravnih dokumenata prilikom primene. Kada si Preuzmite obrazac I-730, Obavezno takođe pročitajte u zvanične informacije o I-730 USCIS obrasca i na uputstva za popunjavanje Obrazac I-730.

In order to apply for your spouse or children to come to the US as refugees, you must complete Form I-730, or Refugee/Asylee Relative Petition. This form is free to file. You will have to include several important legal documents when you apply. When you download Form I-730, be sure also to read the official USCIS Form I-730 information and the instructions for filing Form I-730.

Dovršavanje pravne forme može biti težak. Pitaj za pomoć iz tvog preseljenja agencije ili pronaći na advokat ili pravna organizacija koja pomaže imigrantima. Saznajte više o ponovnom ujedinjenju u nekoliko jezika kroz IRAP.

Completing legal forms can be very difficult. Ask for help from your resettlement agency or find a lawyer or legal organization that helps immigrants. Learn more about reunification in several languages through IRAP.

uči više

Learn moreInformacije na ovoj stranici dolazi iz na AMERIČKI Stejt department, USCIS, i drugih pouzdanih izvora. To je namenjen vodič i ažurira onoliko često koliko je to moguće. USAHello ne daje pravne savjete, niti je bilo ko od naših materijala nameravala biti uzeta kao pravne savjete. Ukoliko ste u potrazi za besplatan ili Niskobudžetna advokat ili pravna pomoć, Imamo tonsku probu Traženje slobodnog i Niskobudžetna pravne usluge.

The information on this page comes from the US Department of State, USCIS, and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!