Seksualnog zdravlja i zdravih odnosa

Takođe na engleskomNe zna engleski

Seksualnog zdravlja i zdravih odnosa važni za ukupnu zdravlje. Informacije o seksualnom zdravlju pokriva teme kao što su izbegavanje seksualno prenosive bolesti, imati dobre veze, i kontracepciju.

Sexual health and healthy relationships are important to overall health. Sexual health information covers topics such as avoiding sexually transmitted diseases, having good relationships, and birth control.

Seksualno zdravlje

Sexual health

Seksualno zdravlje teme može biti teško razgovarati o. Možda dolazite iz društvo koje smatra da nije prihvatljivo razgovarati sa neznancem o seksu ili zdravih odnosa. Međutim, u USA, da razgovarate sa tvoj glavni doktor (Tvoj PCP) o seksualnoj zdravstvene probleme imate. Mogu vam pomoći, ili oni mogu preporuciti drugu vrstu zdravlja profesionalne koji mogu pomoći.

Sexual health topics can be hard to talk about. You may come from a society that believes talking to a stranger about sex or healthy relationships is not acceptable. However, in the USA, you can talk to your main doctor (your PCP) about any sexual health problems you have. They can help you, or they can recommend another kind of health professional who can help.

Seksualno zdravlje

Sexual health

Evo nekoliko načina da se obrazuješ o seksualnom zdravlju:

Here are some ways to educate yourself about sexual health:

 • Planiranje roditeljstva je organizacija koja je posvećena poboljšanju na seksualno i reproduktivno zdravlje ljudi širom zemlje. Možete posjetiti jedan od mnogih seksualnih zdravstvenih centara koji je isplanirao Parenthoods su širom zemlje. Tamo, Mogu li da razgovaram sa medicinski radnik o seksualnoj pitanja vezanih za zdravlje. Posetite i njihovom sajtu da se obrazuješ o mnogi seksualne zdravstvene teme.
 • Idi pitaj Alice Web lokacija gde ljudi možete da pošaljete u pitanja vezanih za zdravlje, uključujući seksualno zdravlje i relacije. Stari odgovore sakupljeno i objavljeno, Tako da možete pročitati kroz odgovore na pitanja u proteklih. I pitaj svoje.
 • Resursni centar za obrazovanje seksualnost Ima nekoliko resursa na seksualne zdravstvene teme napisane specifično za izbegličke publiku.
 • Planned Parenthood is an organization that is dedicated to improving the sexual and reproductive health of people across the country. You can visit one of the many sexual health centers which Planned Parenthoods are across the country. There, you can speak with a medical professional about any sexual health-related questions. You can also visit their website to educate yourself about many sexual health topics.
 • Go Ask Alice is a website where people can send in questions related to health issues, including sexual health and relationships. Old answers are collected and published, so you can read through answers to past questions. You can also ask your own.
 • The Sexuality Education Resource Centre has a number of resources on sexual health topics written specifically for a refugee audience.

Zdrave veze

Healthy relationships

Sretna i zdrava odnos sa drugom osobom, kao što je suprug ili supruga, Mogu donijeti mnogo sreće u vaš život. Veza može biti izvor snage i emotivne podrške tokom teških vremena, i to možete dodati tvoja radost u sretna vremena.

Having a healthy and happy relationship with another person, such as a husband or a wife, can bring a lot of happiness into your life. A relationship can be a source of strength and emotional support during difficult times and it can add to your joy in happy times.

U centru za seksualnost obrazovanje resursa, možete pročitati više o relacije između partnera. Planiranje roditeljstva je takođe ima informacije na svojoj internet stranici o tome da je zdrav odnos.

At the Sexuality Education Resource Centre, you can read more about relationships between partners. Planned Parenthood also has information on its website about having a healthy relationship.

Nasilje u porodici

Domestic violence

Kad neko povredi muža ili ženu, devojka ili dečko, nadređenog ili podređenog, ili nekog drugog u njihovih porodica, To je „nasilja”.

When somebody hurts their husband or wife, girlfriend or boyfriend, parent or child, or any other person in their family, that is “domestic violence.”

Znakovi nasilja u porodici

Signs of domestic violence

Nasilje u porodici mogu biti fizičke štete, emotivni zlo, ili oboje. Na Vruća linija nacionalnog nasilja u porodici sajt kaže da patite zlostavljanja ako tvoj partner:

Domestic violence can be physical harm, emotional harm, or both. The National Domestic Violence Hotline website says you may be suffering abuse if your partner is:

 • Rekao si da ti nikad ne možeš sve odmah
 • Pokazuje ljubomoru svojih prijatelja i vreme provedeno odsutan
 • Te iz ili obeshrabruje ti zabranim da prijatelja ili članova porodice
 • Uvredu, zahtevnog ili ti posrami sa put-downs
 • Kontrolisanje svaki peni koji je proveo u domaćinstvu
 • Uzimam tvoj novac ili odbija da ti dam novac za troškove
 • Gledam u tebe ili glume na načine koji vas
 • Kontrolisanje koji vidite, Kamo idete, Šta radiš
 • Vas sprečava da donosi svoje odluke
 • Ti govori da si ti loš roditelj preti da ugrozi ili oduzeti decu
 • Sprečava rad ili pohađanje škole
 • Tvoja imovina ili preti da povredite ili ubijete svoje ljubimce
 • Ti zastrašivanje sa oružjem, noževima ili druge oružje
 • Pritisak na tebe da imam seks kada ne želite da, ili da rade stvari u seksu ne odgovara
 • Pritisak na tebe da koriste droge ili alkohola
 • Telling you that you can never do anything right
 • Showing jealousy of your friends and time spent away
 • Keeping you from or discouraging you from seeing friends or family members
 • Insulting, demeaning or shaming you with put-downs
 • Controlling every penny spent in the household
 • Taking your money or refusing to give you money for expenses
 • Looking at you or acting in ways that scare you
 • Controlling who you see, where you go, or what you do
 • Preventing you from making your own decisions
 • Telling you that you are a bad parent or threatening to harm or take away your children
 • Preventing you from working or attending school
 • Destroying your property or threatening to hurt or kill your pets
 • Intimidating you with guns, knives or other weapons
 • Pressuring you to have sex when you don’t want to, or to do things sexually you’re not comfortable with
 • Pressuring you to use drugs or alcohol

Kako mogu da o nasilju u porodici?

What can I do about domestic violence?

 • Zovi policiju
  Ako primetite prijatelje koji se ne nalaze u zdravih odnosa i mislite da ih njihov partner boli, Postoji pomoć. Ako vi ili neko drugi je time ugrožavaju, ili neposredne riziku bića naudili, Zovite policiju.
 • Idite u sklonište
  Sklonište za nasilje u porodici je mesto gde možete privremeno da premestite ako pokušavate da ostavim za zlostavljanje partnera. Ako imate brzo da se iz kuće da bi ostala na sigurnom, sklonište za nasilje u porodici može biti dobar izbor za vas. Da se sakrijemo za one doživljava nasilja u porodici.
 • Zovi vruće linije
  1-800-799-7233
  je broj telefona na Vruća linija nacionalnog nasilja u porodici. Broj telefona je rukovođen 24 sati dnevno. Možete nazvati vruće linije za pomoć.
 • Call the police
  If you observe friends who are not in healthy relationships and you think their partner is hurting them, there is help available. If you or someone else is being harmed, or at an immediate risk of being harmed, you can call the police.
 • Go to a shelter
  A domestic violence shelter is a place where you can temporarily move to if you are trying to leave an abusive partner. If you have to get out of your home quickly in order to stay safe, a domestic violence shelter might be a good option for you. Find a shelter for those experiencing domestic violence.
 • Call the hotline
  1-800-799-7233
  is the phone number of the National Domestic Violence Hotline. The phone number is operated 24 hours a day. You can call the hotline for help.

Seksualno prenosive bolesti (Polno prenosive bolesti)

Sexually transmitted diseases (STDs)

Polno prenosive bolesti ponekad se nazivaju Seksualno prenosiva infekcija (Istis). Oni su infekcije prošao kroz seksualni kontakt. Veћbaљ siguran seks, uključujući i koristite kondome, je najefikasniji način možete smanjiti rizik od zaražavanja seksualno prenosive bolesti. Ako mislite da imate jedan STD, Uverite se da ste razgovarali sa tvog doktora, tako da možete da se testirate.

STDs are sometimes called sexually transmitted infections (STIs). They are infections passed through sexual contact. Practicing safe sex, including using condoms, is one of the most effective ways you can reduce your risk of contracting an STD. If you think you might have a STD, make sure you speak with your doctor so you can get tested.

Tri najčešće polno prenosive bolesti u Americi su:

Three of the most common STDs in the USA are:

 • HIV/AIDS-A
 • HPV (Humani papiloma virus)
 • Klamidiju
 • HIV/AIDS
 • HPV (Human papillomavirus)
 • Chlamydia

Planiranje roditeljstva Ima informacija na ove i drugih polnih bolesti. Na na Multikulturni HIV i Hepatitis servis, možete pronaći resurse o različitim istis, Sve je preveden na različitim jezicima.

Planned Parenthood has information on these and other STDs. At the Multicultural HIV and Hepatitis Service, you can find resources about different STIs, all translated in different languages.

Kontracepciju

Birth control

Seksualno aktivna žena i muškaraca koji žele da uspostave kontrolu nad kada imaju decu možete da koristite kontracepciju (naziva se i kontracepcija) da biste izbegli trudnoću. Koju kontracepciju opciju je pravi za tebe možda zavisi od više faktora mnoge različite, kao što je tvojih godina, nekih zdravstvenih tegoba, i da li ili ne želite da se u budućnosti imati decu.

Sexually active women and men who want to have control over when they have children can use birth control (also called contraception) to avoid pregnancy. What birth control option is right for you may depend on a number of many different factors, such as your age, your medical history, and whether or not you want to have children in the future.

Kontracepcija za žene dolazi u mnogim različitim oblicima, uključujući tabletu, injekciju, ili mali uređaj zove Spiralu, koje se mogu umetnuti u zenskog tela. Kontracepcija za muškarce dolazi u mnogim oblicima kao što su kondomi, apstinencija, ili vazektomija. Pročitajte više o tvoj Opcije za kontracepciju.

Birth control for women comes in many different forms, including a pill, an injection, or a tiny device called an IUD that can be inserted into a woman’s body. Birth control for men comes in many forms such as condoms, abstinence, or vasectomy. Read more about your birth control options.

Ako ste zainteresovani za kontracepciju, Treba da pitate doktora za više informacija. Ako tvoj doktor nije u mogućnosti da ponudi pomoć, Pogledaj za zdravstveni centar, gde možete dobiti pomoć od kvalifikovanih lekara i medicinskih sestara o pravu kontracepciju opciju za tebe. možeš Pronađi centar za zdravlje u zajednici na FindHello. Ili možete Traženje klinika za kontracepciju i druge usluge za kontracepciju. Druga mogućnost je da ide da se Planirano roditeljstvo blizu tebe.

If you are interested in birth control, you should speak with your doctor for more information. If your doctor is unable to offer assistance, look for a health center where you can get help from qualified doctors and nurses about the right birth control option for you. You can find a community health center on FindHello. Or you can search for a birth control clinic and other birth control services. Another option is to go to a Planned Parenthood clinic near you.

uči više

Learn more

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!