Trebajugotovi TPS Somalija – šta ti možeš uraditi ako tvoja trebajugotovi TPS ističe?

Takođe na engleskomNe zna engleski

Here is information about TPS for people from Somalia.

Here is information about TPS for people from Somalia.

Foto: Arthur Nazaryan for CNN
Photo: Arthur Nazaryan for CNN

TPS Somalia – when does my TPS expire?

TPS Somalia – when does my TPS expire?

TPS Somalia – The US government said on July 19, 2018, that TPS for Somalia has been extended until March 17, 2020. More details are in this Federalni registrovati najave.

TPS Somalia – The US government said on July 19, 2018, that TPS for Somalia has been extended until March 17, 2020. More details are in this Federal Register notice.

Љta dalje?

What happens next?

If you are from Somalia and have TPS, you needed to re-register during the 60-day re-registration period that runs from Aug. 27, 2018 through Oct 26, 2018. Further details about this extension for TPS Somalia are on the USCIS TPS Somalia page.

If you are from Somalia and have TPS, you needed to re-register during the 60-day re-registration period that runs from Aug. 27, 2018 through Oct 26, 2018. Further details about this extension for TPS Somalia are on the USCIS TPS Somalia page.

To register or re-register for TPS you must file Form I-821, Application for Temporary Protected Status. Prati se steps for re-registering on this USCIS page. Go to the tabWhat to file.Then go to the TPS Somalia page and select the tabWhere to file.Choose one of the addresses to send in your application.

To register or re-register for TPS you must file Form I-821, Application for Temporary Protected Status. Follow the steps for re-registering on this USCIS page. Go to the tab “What to file.” Then go to the TPS Somalia page and select the tab “Where to file.” Choose one of the addresses to send in your application.

A moj posao autorizacije?

What about my work authorization?

USCIS has automatically extended employment authorization documents (EADs) for TPS Somalia until March 16, 2019. If USCIS approves your TPS re-registration application, they will issue you a new EAD that allows you to work until March 17, 2020.

USCIS has automatically extended employment authorization documents (EADs) for TPS Somalia until March 16, 2019. If USCIS approves your TPS re-registration application, they will issue you a new EAD that allows you to work until March 17, 2020.

Pitanja o registrovanju kasno?

Questions about registering late?

USCIS će možda prihvatiti kasno registracije ili ponovne registracije aplikacije ako imate dobar razlog. Idi da se Stranica sa informacijama o USCIS TPS i kliknite na “Popunjavanje do kasno” da saznam da ispunjavate li uvjete.

USCIS may accept a late registration or re-registration application if you have good cause. Go to the USCIS TPS information page and click on “Filing Late” to find out if you qualify.

Šta se dogodi kada istekne rok važenja trebajugotovi TPS?

What happens when TPS expires?

Ako tvoja trebajugotovi TPS ističe, vaš pravni status će se vratiti kako je bilo ranije. Možete da primenite promijeniti vaš status ili možete ostaviti Sjedinjenih Država. Ovo se zove da prilagodite vaš status.

If your TPS expires, your legal status will go back to what it was before. You can apply to change your status or you can leave the United States. This is called adjusting your status.

Šta ja tu mogu?

What can I do?

Možete da ažurirate sve nove informacije. You can learn about your options and prepare yourself and your family for your next step.

You can keep updated on all new information. You can learn about your options and prepare yourself and your family for your next step.

Da upoznaš sa advokatom

You can meet with a lawyer

Ako možeš, najbolja stvar da se uradi je da se upozna sa advokatom. Možete da pretražujete za Niskobudžetna advokata ImmigrationLawHelp.com ili na na Klinika zakonski direktorijuma.

If you can, the best thing to do is meet with a lawyer. You can search for a low-cost lawyer on ImmigrationLawHelp.com or on the CLINIC legal directory.

Ako te ne mogu da zadovolje advokata u osoba, LegalZoom renomirana Web lokacija koje će ti dati jedan sat besplatne konsultacije sa advokatom. To znači da upoznaš na internetu za jedan sat u programu imigracioni advokat ili pravni savetnik. Ako to učinite, Uverite se da imate sva pitanja spreman ispred vremena i da protumači za tebe, ako ti treba neko. Nakon konsultacija tvoj sat, Oni će pokušati da se prijave kao klijent za plaćanje. Nisam potpisao ništa osim ako nemate novca za advokata.

If you cannot meet a lawyer in person, LegalZoom is a reputable website that will give you a one-hour free consultation with a lawyer. This means you can meet online for one hour with an immigration lawyer or legal aide. If you do this, make sure you have all of your questions ready ahead of time and someone to interpret for you if you need. After your one-hour consultation, they will try to have you sign up as a paying client. Do not sign anything unless you have money to pay for the lawyer.

Šta ako ne mogu da se sastane sa advokat? Šta ako ne mogu da platim advokata?

What if I can’t meet with a lawyer? What if I can’t afford a lawyer?

Znamo da mnogi pojedinci mogu da upoznam sa advokatom. Evo dodatnih informacija da vam objasni svoje opcije. Ovo je ne pravne savjete ali umesto toga informacija radi lakšeg razmotrite svoje izbore.

We know many individuals cannot meet with a lawyer. Here is more information to help you understand your options. This is not legal advice but instead information to help you consider your choices.

Pronaći pomoć na mreži

Find help online

Lmmi pomaže imigrantima razumeti njihove pravne opcije. Njihov online skrininga alatku možete koristiti da te vodi tvoja najbolja opcija. Uzmi lmmi intervjua da vidim da li ispunjavate li uvjete za različite Imigracioni status. Lmmi je pravne informacije i savete uputnice su uvek slobodna.

Immi helps immigrants understand their legal options. You can use their online screening tool to guide you to your best options. Take the immi interview to see if you qualify for a different immigration status. Immi’s legal information and referral advice are always free.

Možete pokušati da promenite svoj status

You can try to change your status

AMERIČKO državljanstvo i imigraciju (USCIS) kaže:

The US Citizenship and Immigration Services (USCIS) says:

„Trebajugotovi TPS je dobrotvorna privremene koji ne dovede do zakonitu status stalnog boravka ili dati Imigracioni status. Međutim, Registracija za trebajugotovi TPS ne sprečava vas od:

“TPS is a temporary benefit that does not lead to lawful permanent resident status or give any other immigration status. However, registration for TPS does not prevent you from:

 • Podnošenja zahteva za non-emigrant statusa
 • Zahtev za korekciju statusa na osnovu peticiju za imigranta
 • Prijavila se za neku drugu korist imigracije ili zaštitu za koju možete da dobijete”
 • Applying for non-immigrant status
 • Filing for adjustment of status based on an immigrant petition
 • Applying for any other immigration benefit or protection for which you may be eligible”

Podnošenja zahteva za non-emigrant statusa

Applying for non-immigrant status

Čak i ako trebajugotovi TPS smatra kvalifikacija za podešavanje statusa, Mora da si pravo da se prijavi. Možete da primenite za zelenu kartu, ako ste unijeli zakonski i drugim zahtevima. Ovo može biti zbog tvoje porodice ili tvoj posao. Saznajte kako da zahtev za državljanstvo.

Even if TPS is considered a qualification to adjust status, you must be eligible to apply. You may apply for a green card if you entered lawfully and meet other requirements. These may be because of your family or your job. Find out how to apply for citizenship.

Zahtev za azil

Applying for asylum

Svake godine dolaze da ih Sjedinjenim Državama traže zaštitu, jer oni su pretrpeli progon ili strahuju da će patiti progon treba da:

Every year people come to the United States seeking protection because they have suffered persecution or fear that they will suffer persecution due to:

 • Trka
 • Religija
 • Nacionalnost
 • Članstvo u određene društvene grupe
 • Političko mišljenje
 • Race
 • Religion
 • Nationality
 • Membership in a particular social group
 • Political opinion

Možete da primenite trebajugotovi TPS držača za azil status, Pogotovo ako su biti ovde godinu dana ili manje. Ako si ovde za manje od godinu dana, Ti bi trebalo da SADA PRIMIJENI. Međutim, To je veoma važno da znate da je USCIS nedavno promenio kako se obrađuju azil. Sada, Oni proučavaju najnovije aplikacije prvo. Jednom si podnese molbu za azil, To može biti vrlo kratko vreme pre nego što je čuo tvoj slučaj. Tako, ti najviše jedini zatraži azil ako spadate u tu grupu jer u suprotnom, rizikujete imati tvoj slučaj izložiti i onda biti deportovana. Možete popuniti polje obrazac da traži azil (To je pravni oblik, i bilo bi najbolje da imaš advokata radi lakšeg popunite obrazac).

TPS holders can apply for asylum status, especially if they have been here a year or less. If you have been here for less than a year, you should APPLY NOW. However, it is very important that you know the USCIS has recently changed how asylum applications are processed. Now, they are reviewing the most recent applications first. Once you submit an application for asylum, it might be a very short time before your case is heard. So, you most only apply for asylum if you do qualify because otherwise you risk having your case heard and then being deported. You can fill in the form to apply for asylum (this is a legal form and it would be best if you had a lawyer to help you complete the form).

Ako si u U.S.A.. više od godinu dana, možete i dalje da zatraži azil, ali to će biti teže (i već je teško osvojiti jedan slucaj za azil).

If you have been in the U.S. more than one year, you can still apply for asylum but it will be more difficult (and it is already hard to win an asylum case).

Saznajte više o Kako da traži azil.

Find out more about how to apply for asylum.

Ako odlučite da traži azil, Probaj pronaci pro-bono (jeftina ili besplatna advokat) da ti pomognem. Možete da pretražujete za pro-bono ili Niskobudžetna advokat ImmigrationLawHelp.com ili na na Klinika zakonski direktorijuma.

If you do decide to apply for asylum, you should try to find a pro-bono (low cost or free attorney) to help you. You can search for a pro-bono or low-cost lawyer on ImmigrationLawHelp.com or on the CLINIC legal directory.

Podnošenja zahteva za druge zaštićenog statusa

Applying for other protected status

Neki trebajugotovi TPS nosioci mogu ostati u sad pod posebne vize. Tu su vize za žrtve trgovine, zlostavljane supružnika, deca ili roditelji i žrtve drugih zločina.

Some TPS holders may stay in the United States under special visas. There are visas for victims of human trafficking, battered spouses, children or parents and victims of other crimes.

Ako si žena, a mislim da si u tu kategoriju za posebne vize zbog nasilja, zlostavljanje ili nekog drugog razloga, možete se obratiti na Azil Tragaču zastupanje projekta.

If you are a woman and think you might qualify for a special visa because of violence, abuse or another reason, you can contact the Asylum Seeker Advocacy Project.

Ako ste unijeli bez dokumenata

If you entered without documents

U zavisnosti od toga gde živiš, Možda ćete moći da se prijavi za promena statusa čak i ako ste uneli Sjedinjene Države bez papirologije. To je zato što se stiče trebajugotovi TPS se računa kao prijem u nekim delovima Sjedinjenih Država.

Depending on where you live, you may be able to apply for change of status even if you entered the United States without paperwork. This is because gaining TPS counts as admission in some parts of the United States.

Mogu li da pitam moj rad u klubu?

Can I ask my work to sponsor me?

Moguće je da vaš poslodavac koji pomažu da ostanete zakonski u Sjedinjenim Državama od strane da ti budem sponzor. Vaš poslodavac će morati da prođe kroz dug proces sa USCIS. U zavisnosti od vrsta posla si uradio., Vaš poslodavac možda moći da te posebne vizu ili dozvolu. Ako žele da ti pomognem, Trebalo bi da počnu proces sada saznati ako kvalifikujete. Poslodavci mogu da pronađem više informacija od USCIS. Međutim, obično samo imigranti koji su visoko stručni su moći naći poslodavaca koji ih sponzori. Oni mogu da uključuju doktori, inženjeri, i tehnički radnika. Ako radite u basic ili stavka nivoa posao, Ne pitaj tvog poslodavca za ovu opciju.

It is possible for your employer to help you stay lawfully in the United States by sponsoring you. Your employer will have to go through a long process with USCIS. Depending on the kind of work you do, your employer may be able to get you a special visa or permit. If they want to help you, they should start the process now to find out if you are eligible. Employers can find more information from USCIS. However, normally only immigrants who are highly skilled are able to find employers who will sponsor them. These might include doctors, engineers, and tech workers. If you work at a basic or entry level job, do not ask your employer for this option.

Šta će se desiti ako ostanem na selu bez dokumenata? (Šta ako postanem ilegalni emigrant?)

What will happen if I stay in the country without documents? (What if I become an illegal immigrant?)

Ako ostaneš u zemlji bez dokumenata, rizikujete da bude deportovana ili uhapšeni. Evo ti neke stranice sa više informacija da vam pomogne da shvatite Vaša prava i šta da radite ako te zarobe.

If you stay in the country without documents, you risk being deported or arrested. Here are some pages with more information to help you understand your rights and what to do if you are detained.

Znate li svoja prava? Ovi resursi lako upotrebljivi o različitim situacijama kreirala ACLU li se vaša prava na dohvat ruke.

Do you know your rights? These easy-to-use resources about different situations were created by the ACLU so you can have your rights at your fingertips.

arapski, engleski, španski, Somalijski, urdu, Mandarinski, francuski, hindu, i Punjabi jezici. Priručnika za LGBTQ imigranata, odrasli, i bez pratnje decu.

Arabic, English, Spanish, Somali, Urdu, Mandarin, French, Hindi, and Punjabi languages. Manuals for LGBTQ immigrants, adults, and unaccompanied children.

How to contact the Embassy of Somalia in the USA

How to contact the Embassy of Somalia in the USA

Adresa ambasade je 1705 DeSales St NW, Ste 300, Washington DC 20036.

The address of the embassy is 1705 DeSales St NW, Ste 300, Washington DC 20036.

Telefonski broj je: (202) 296-0570.

The phone number is: (202) 296-0570.

Traћiљ informacije da se zalaže za nosioce trebajugotovi TPS?

Are you looking for information to advocate for TPS holders?

uči više

Learn moreInformacije koje ste dobili uz podršku CWS i KLINIKA. Ostale informacije na ovoj stranici dolaze iz Drzavna sigurnost, na Federalni registar, USCIS i drugih pouzdanih izvora. To je namenjen vodič i ažurira onoliko često koliko je to moguće. USAHello ne daje pravne savjete, niti je bilo ko od naših materijala nameravala biti uzeta kao pravne savjete. Ukoliko ste u potrazi za besplatan ili Niskobudžetna advokat ili pravna pomoć, Imamo tonsku probu Traženje slobodnog i Niskobudžetna pravne usluge.

Information provided with the support of CWS and CLINIC. Other information on this page comes from the Department of Homeland Security, the Federal Register, USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!