Kolika je plata?

Takođe na engleskomNe zna engleski

Kolika je plata? To je isplata koju ste dobili za rad. Plaćanje je fiksni iznos za mesec ili godinu. Saznaj šta treba da znaš o plaćenim platama i platama.

What is salary? It is a payment that you get for working. The payment is a fixed amount for a month or a year. Find out what you need to know about being paid with salary and wages.

Kolika je plata?
Foto: Šatterstock
What is salary?
Photo: Shutterstock

Vrste plaćanja

Types of payment

Neki poslovi su za sat ili nedeljno. Stopa znači da je iznos u dolarima plaćen za sat vremena, dnevno, ili nedelju dana.

Some jobs have an hourly or weekly rate. The rate means the amount in dollars you get paid for an hour, a day, or a week.

Drugi poslovi vam govore godišnje (Godišnji) Stopa, ili platu. Zarađujete komplet na godinu dana. Obično, posao sa godišnjom platom će vam platiti na kraju svake dve nedelje ili svakog meseca koji radite. Plate će se dodati na godišnju platu ako ostanete godinu dana.

Other jobs tell you the yearly (annual) rate, or salary. You earn a set amount for a year. Usually, a job with an annual salary will pay you at the end of every two weeks or every month that you work. The paychecks will add up to the yearly salary if you stay for one year.

Kako je zarada drugačija od plate?

How is a wage different from a salary?

Plata se plaća za sat vremena. Stopa po satu znači da zaradiš komplet za svaki sat koji radiš. Ovo se često zove “Plate.”

A wage is payment by the hour. An hourly rate means you earn a set amount for each hour you work. This is often called “wages.”

Postoje i druge vrste poslova za koje se plaćaju da završe svaki posao. Na primer, Možda ćete zaraditi $50 za svaki članak koji pišete.

There are other kinds of jobs where you get paid for finishing each job. For example, you might earn $50 for each article that you write.

Kako da znam svoju platu?

How do I know my salary?

Kada vam se ponudi novi posao, naučićete o plaćanju. Poslodavac će vam reći koliko ćete biti plaćeni pre nego što odlučite da prihvatite posao. Ili, Možete pitati u kompaniji ili zamoliti ljude za koje znate. Možete da proverite šta je Prosečna plata za vaš posao i grad je. Takođe, možete nauči minimalne zahteve za platu u svakoj državi.

When you are offered a new job, you will learn about your payment. The employer will tell you how much you will be paid before you decide to accept the job. Or, you can ask at the company or ask people that you know. You can check to see what the average pay for your job and city is. You can also learn the minimum wage requirements in each state.

Šta menja platu?

What changes salary?

1. Beneficije

1. Benefits

Ponekad, kompletan ili jednokratni posao će vam ponuditi i druge pogodnosti, kao i vaše plate. Plata je važna, Ali je takođe važno razmišljati o drugim stvarima, previše. Ponekad, veća plata može biti gora od manje plate ako postoje različite beneficije.

Sometimes, a full-time or part-time job will offer you other benefits as well your pay. The pay is important, but it is also important to think about other things, too. Sometimes, higher pay can be worse than a lower pay if there are different benefits.

Druge pogodnosti uključuju:

Other benefits include:

  • Zdravstveno osiguranje: posao može pomoći u isplati zdravstvenog osiguranja za vašu ili vašu porodicu.
  • Planovi za penzionisanje: posao bi mogao da ti pomogne da uštedis novac za penziju. Možete da sačuvate neku od svojih plata u penzionom računu. Neke kompanije doprinose, ili dodate u, Vaš račun u penziji.
  • Odmor i Praznična plata: Neki poslovi nude plaćeni odmor, bolesnih dana, i praznike. Ove beneficije se menjaju mnogo. Pitajte svog poslodavca ako zaradite plaćene dane. Drugi poslovi mogu da vam plate više na sat, ako radite na praznicima.
  • Health insurance: a job might help pay for health insurance for your or your family.
  • Retirement plans: a job might help you save money for retirement. You can save some of your paycheck into a retirement account. Some companies contribute, or add to, your retirement savings account.
  • Vacation and holiday pay: some jobs offer paid vacation, sick days, and holidays. These benefits vary a lot. Ask your employer if you earn paid days off. Other jobs might pay you more per hour if you work on holidays.

2. Veština i edukacija

2. Skills and education

Ako posao zahteva više veština ili naprednih stepeni, plata je obično veća.

If a job requires more skills or advanced degrees, the salary is usually higher.

3. Potražnja

3. Demand

Potražnja za poslom takođe može uticati na platu. Ako postoji mnogo otvorenih poslova, i kompanije imaju problema da zapošljavaju nekoga, plata može biti veća. Ako ima mnogo ljudi koji traže posao, then the salary will be lower.

The demand for a job can also affect the pay. If there are a lot of open jobs, and companies have trouble hiring someone, the salary might be higher. If there are a lot of people who are looking for the job, then the salary will be lower.

4. Lokacija

4. Location

Your location can change the salary. Some cities and states are more expensive to live in. Those cities and state may pay more. Some cities and states are cheaper to live in. Those cities and states may pay less. Because you do not have to pay as much for rent, hrana, and other things, the different salaries between the two states might be more equal than they look.

Your location can change the salary. Some cities and states are more expensive to live in. Those cities and state may pay more. Some cities and states are cheaper to live in. Those cities and states may pay less. Because you do not have to pay as much for rent, food, and other things, the different salaries between the two states might be more equal than they look.

uči više

Learn more

Pronašli pomoć blizu tebe

Koristite FindHello da biste pretražili usluge i resurse u vašem gradu.

Početak pretraživanja
Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!