Šta treba da radim ako mi neko preti?

Takođe na engleskomNe zna engleski

Informacije koje pomažu izbeglice i imigranata budi na sigurnom. U Sjedinjenim Državama, mnoge izbeglice i imigrantske zajednice osećaju uplašen i ugroženim. Evo ti 10 stvari koje možete uraditi ako neko je pretio.

Information to help refugees and immigrants stay safe. In the United States, many refugee and immigrant communities are feeling scared and threatened. Here are 10 things you can do if someone is threatening you.

Šta treba da radim ako mi neko preti?

What should I do if someone is threatening me?

1) Zovi policiju: 911. Ostani na vezi.

1) Call the police: 911. Stay on the phone.

Znamo da je mnogim zajednicama imigranata i izbeglica su boje policije. Međutim, Ako ti su pretili, najvažnija stvar koju možeš je zvati policiju. Ako se bojite da zovem, Pitajte stranac da zovem policiju zbog tebe.

We know many immigrant and refugee communities are afraid of the police. However, if you are being threatened, the most important thing you can do is call the police. If you are too afraid to call, you can ask a stranger to call the police for you.

2) Dok ste još na vezi sa policijom, tekst, prijatelja ili rođaka.

2) While you are still on the phone with the police, text a friend or relative.

Reci im, lokacija, kao i što se događa.

Tell them your location and what is happening.

3) Ostanite mirni. Polako se udalji od je osoba ili ljudi koji prete.

3) Try to stay calm. Slowly move away from the person or people who are threatening you.

Ne govori osoba da se smirim. Ovo gore.

Do not tell the person to calm down. This makes things worse.

4) Seti se, ljudi koji su bili rasisti ili nasilne nisu racionalni. Ne razgovaram sa njima ili im sve objasniti..

4) Remember, people who are being racist or violent are not rational. Do not talk to them or explain anything to them.

Možda možete da razgovarate sa strancem i pomogne da ih obrazujemo o njihovim zabluda. Kada su se boje ili ugroženo, Treba se fokusirati na tvoju sigurnost.

There may be times you can have a conversation with a stranger and help educate them about their misconceptions. When you are feeling scared or threatened, you should focus on your safety.

5) Ako govorite engleski, govori na engleskom onima oko tebe.

5) If you speak English, speak in English to those around you.

Ljudi koji sprovode iracionalan i nasilan možda misle da razgovarate o njima ako govorite na drugom jeziku.

People who are being irrational and violent may think you are talking about them if you speak in another language.

6) Pitajte drugu osobu pored tebe za pomoć.

6) Ask another person near you for help.

Kao novajlija, Možda bojat pitati za pomoć. Istraživanja pokazuju da ljudi ne reaguju u grupama, Ali ako pitate jednu osobu za pomoć., Oni će ti pomoći. Reci im ti bojat i da im se približi. Tražite nekog ko je gleda ili vama. Ako pitate da prva osoba koja ne odgovara, Pitajte drugu osobu.

As a newcomer, you may feel afraid to ask for help. Research shows people do not respond in groups, but if you ask a single person for help, they will help you. Tell them you feel afraid and move closer to them. Look for someone who is watching or smiling at you. If the first person you ask does not respond, ask another person.

7) Ako ste sami, Probaj ići što je brže moguće na javnom mestu.

7) If you are alone, try to go as quickly as possible to a public place.

Pokušaj ostati u oblasti sa drugim osobama, dok vam ne bude sigurna.

Try to stay in an area with other people until you feel safe.

8) Ako osoba se približava te, a ti se bojat, glasno vikati.

8) If the person is coming closer to you and you feel afraid, yell loudly.

Reci im da te se klonim.

Tell them to stay away from you.

9) Nakon što ste sigurni, prijavi incident.

9) After you are safe, report the incident.

Postoji nekoliko načina možete prijaviti šta se desilo:

There are several ways you can report what happened:

  • Možete prijaviti policija nije hitno liniju u tvom stanju. U većini država, Ovaj broj se 311.
  • Možete da se prijavite u Juћnjaиki pravni centar za siromaštvo.
  • Ako ste bili u poslovni kraj kad se to dogodilo (Radnja, na primer) to prijaviti na posao.
  • Ako ste bili na autobus ili metro ili voz, to prijaviti tranzit kompanija.
  • Treba da prijavim i informacije za vašu lokalnu vladu ili grad gradonačelnika.
  • You can report it to the police non-emergency line in your state. In most states, this number is 311.
  • You can report it to the Southern Poverty Law Center.
  • If you were in a place of business when it happened (a store, for example) report it to the business.
  • If you were on a bus or subway or train, report it to the transit company.
  • You should also report the information to your local government or city mayor’s office.

10) Reci lideri u vašoj zajednici, o tome šta se desilo.

10) Tell leaders in your community about what happened.

Oni mogu da zatraže sastanaka sa lokalnom policijom i izabranih lokalnih zvaničnika da bi ih i javnost svesna incidenata ciljanje svoje zajednice.

They can request meetings with the local police and local elected officials to make them and the public aware of incidents targeting your community.

Takođe je važno da kaћem medijima, škola, i organizacijama u zajednici o tim događajima, pa da mogu šta je dešava i izgradnji svesti.

It is also important to tell the media, schools, and organizations in the community about these events so they can report what is happening and build awareness.

uči više

Learn more

Ova informacija ima za cilj da obrazuje Dosljaci i pomozi im spreman kada su u strahu u Sjedinjenim Državama. Ne mora na bilo koji način koji se smatra pravne savjete. Ako vam treba pravni savet, Saznajte više o Pronalaženje slobodan ili Niskobudžetna advokata ovde.

This information is meant to educate newcomers and help them feel prepared when they feel threatened in the United States. It should not be in any way considered legal advice. If you do need legal advice, learn about finding a free or low-cost lawyer here.

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!