Gde da kupim hranu i odeću

Takođe na engleskomNe zna engleski

Neke nove članice nisu sigurni gde da kupim namirnice moraju, i oni mogu propustiti tradicionalnu hranu iz rodnu zemlju. Ima mnogo različitih mesta i načine za kupovinu u Americi. Saznajte više o vrstama radnjama za kupovanje hrane. Saznajte kako da kupite tradicionalnu hranu. Pročitajte o gde da kupim odeću i kako da kupuje online.

Some newcomers are not sure where to buy the groceries they need, and they may miss traditional foods from their native country. There are many different places and ways to go shopping in the USA. Learn about the kinds of shops for buying food. Find out how to buy traditional foods. Read about where to buy clothes and how to shop online.

Where to buy in the US, photo copyright UK Aid, CC.
U kupovinu u Americi., foto copyright UK pomoć, CC..
Where to buy in the US, photo copyright UK Aid, CC.
Shopping in the US, photo copyright UK Aid, CC..

Kupovina hrane

Buying food

Reč namirnice Znači hranu da kupite. Trebalo bi da pokušate da provedem nekih 20% ili manje ukupnog prihoda porodice na namirnice svaki mesec. To znači da ako imate $1,000 u prihod svakog meseca, Morao bi provesti $200 ili manje na namirnice. Ako dobijete $500 Svaki mesec, ti može priuštiti da potroši samo $100 ili manje na hranu, Ako ste platiti i za stanovanje i komunalije.

The word groceries means food you buy. You should try to spend about 20% or less of your total family income on groceries each month. This means if have $1,000 in income each month, you should spend $200 or less on groceries. If you get $500 each month, you can afford to spend only $100 or less on food, if you are to also pay for housing and utilities.

Evo nekih korisnih stvari znati o kupovini hrane:

Here are some useful things to know about buying food:

  • Neke stvari koje kostaju malo u tvoja domovina može biti skupo u Americi. Na primer, izbeglice iz Burme možda vole da jedu sveže kokos i mango, Ali ove stavke su skupi.
  • Meso i voće često su skupe u USA. Tako, Možda ćete morati da jede neke nove vrste hrane, kao i tvoj tradicionalnu hranu.
  • Kupovina hrane, posebno Rajs, pasulja i mnogo povrća, iz prodavnice i bacio se je generalno jeftinija od kupovine hrane iz restorana.
  • Ako neku stavku u prodavnici ima cenu., Morate platiti tu cenu. Međutim, Ovo je manje istina na tržištima ili radnjama koje prodaju koristio robe.
  • Some things that cost little in your home country may be expensive in the USA. For example, refugees from Burma may like to eat fresh coconuts and mangoes, but these items are expensive.
  • Meat and fruit are often expensive in the USA. So, you may need to try to eat some new foods as well as your traditional foods.
  • Buying food, especially rice and beans and many vegetables, from the grocery store and cooking it yourself is generally less expensive than buying food from a restaurant.
  • If an item in a store is priced, you have to pay that price. However, this is less true in markets or stores selling used goods.

Gde da kupim namirnice

Where to buy groceries

Ovde su različitih mesta možete kupiti namirnice:

Here are some different places you can buy food:

Radnjama

Grocery stores

Prodavnicama u sad-u su veće prodavnice koje nose mnoge različite vrste hrane. Postoje nekoliko potrebnih namirnica “lancima prodavnica.” Lanac je grupa radnjama koje su iste u raznim gradovima širom USA.. Prodavnicama je podeljena na sekcije kao što su voće i povrće, meso, Konzerviranu hranu, i sl. Mnoge velike prodavnicama ohrabriti vas da se prijavite besplatno “Klub” karte, ili “članske kartice. Ovo je dobro jer često dobijate popust na hranu sa karticom, Iako je karta je slobodna. Druge radnje, kao što su Costco, naplatiti svoje karte i više jeftino prodaju velike količine hrane. Ovo su vredni pridruživanje ako imate veliku porodicu i kupuju hranu i domaćinstvo artikle u velikim količinama.

Grocery stores in the US are large stores that carry many different types of food. There are several large grocery “chain stores.” A chain is a group of stores that are the same in different cities across the US. Grocery stores are divided into sections such as fruit and vegetables, meat, canned foods, etc. Many large grocery stores encourage you to sign up for free “Club” cards, or “membership cards. This is good to do because you often receive a discount on your food with a card, even though the card is free. Other stores, such as Costco, do charge for their cards and sell large quantities of food more cheaply. These are worth joining if you have a big family and are buying food and household items in large quantities.

Farmeri’ tržišta

Farmers’ markets

Većina gradova u sad-u su farmeri’ tržišta, posebno u leto. Na neki farmeri’ tržište, sveže voće i povrće porastao i prodao poljoprivrednika sami možete pronaći. U leto, Možeš da potrošiš manje novca nego u prodavnici za iste predmete, Ali ne uvek – neki veliki prodavnicama su prodati za manje od poljoprivrednika koji gaje malu količinu organskih proizvoda, na primer.

Most cities in the US have farmers’ markets, especially in the summer. At a farmers’ market, you can find fresh fruit and vegetables grown and sold by the farmers themselves. In summer, you may spend less money than you would at a grocery store for the same items, but not always – some big grocery stores are able to sell for less than farmers who grow small amount of organic produce, for example.

Prodavnica

Convenience stores

Ovo su malim radnjama koje ponekad prodaju male količine namirnica ili hrane. Iako je ovim radnjama zgodno jer su blizu tvoje kuće, One su često više skuplji od radnju.

These are small stores that sometimes sell small amounts of groceries or food. While these stores may be convenient because they are close to your house, they are often more expensive than the grocery store.

Etničke radnjama

Ethnic stores

Neke zajednice imaju etničke radnjama, što znači radnja koja prodaje namirnice iz određenu etničku pripadnost. Na primer, Možda postoji neki “Indijskim tržištem” ili je “Kineskog tržišta” koja prodaje hranu iz tih zemalja. Etničke prodavnicama možete naći u mnogim gradovima u FindHello.

Some communities have ethnic stores, meaning a store that sells groceries from a particular ethnic background. For example, there might be an “Indian Market” or a “Chinese Market” that sells foods from those countries. You can find ethnic grocery stores in many cities in FindHello.

Restorani

Restaurants

Restorani u USA imaju tendenciju da budu najskuplje mesto da se hrane. Fast-food restorana su mnogo jeftinije od redovne restorani, Ali morate odabrati pažljivo kako bi se ne jedi previše nezdrave hrane.

Restaurants in the USA tend to be the most expensive place to get food. Fast-food restaurants are cheaper than regular restaurants, but you have to choose carefully so as to not eat too much unhealthy food.

Na mreži

Online

Postoji više Web lokacija prodaje etno hrane i druge specijalnost hrane koje je teško pronaći lokalno u vaš grad ili grad. Jedan od primera je eFood depo.

There are a number of websites selling ethnic food and other specialty foods that are hard to find locally in your town or city. One example is eFood Depot.

Specijalnost namirnica možete pronaći pretraživanjem na mreži. Upišite reči „kupi [hrana koju tražite] na mreži.”

You can find specialty foods by searching online. Type the words “buy [food you are looking for] online.”

 

 

Gde da kupim garderobu i predmeti

Where to buy clothing and household items

U USA, Imate mnogo opcija gde pogona za odecu i stvari za vaš dom. Uvek bi trebalo da pokušate da kupuju stvari kada su na rasprodaji!

In the USA, you have lots of options of where to shop for clothes and things for your home. You should always try to buy things when they are on sale!

Ekonomičnost radnjama ili koriste i polovne radnjama

Thrift stores or used and secondhand stores

Kada mislite o gde da kupim odeću, Razmislite o buvljaci, ako želite da sačuvate novac. Jeftine radnje prodaju odecu, dom stavke, i nameštaj drugim ljudima da poklanja. Ako ti treba vremena da pogledam, često možete pronaći vrlo lepu odecu, artikli za kuhinju, nameštaj, igračke, i skladišti više na ekonomičnost. Ove radnje imaju tendenciju da budu vrlo nisko-trošak, i često imaju dana gde je sve u skladištu na prodaju.

When you are thinking of where to buy clothes, consider thrift stores if you want to save money. Thrift stores sell clothes, home items, and furniture other people have given away. If you take time to look, you can often find very nice clothes, items for your kitchen, furniture, toys, and more at thrift stores. These stores tend to be very low-cost, and they often have days where everything in the store is on sale.

Rasprodaje i prodaja dvorište

Garage sales and yard sales

Na rasprodaji ili rasprodaju je odlično mesto za traženje koristi odeću i artikle za domaćinstvo. Ovi artikli su obično prilično jeftino. Rasprodaje i prodaja dvorište su jedno od nekoliko mesta mogao bi da ti ponudim u USA. To znači da ako ste u garaži ili dvorišnu rasprodaju, možete pokušati da pitam za nižom cenom nego šta je napisano na stavci.

A garage sale or yard sale is a great place to find used clothing and household items. These items are normally quite cheap. Garage sales and yard sales are one of the few places you can barter in the USA. This means if you are at a garage or yard sale, you can try to ask for a lower price than what is written on the item.

Tržni centri i centri

Department stores and malls

Takođe mogu da kupujem u Robne kuće ili tržnom centru. Ove radnje imaju tendenciju da biti skuplji i poznatih marki ime. To znači da se artikli su popularna, jer je dobro poznati brend, kao što je Nike cipele.

You can also shop at department stores or the mall. These stores tend to be more expensive and have famous name brands. This means the items are popular because the brand is well-known, such as Nike shoes.

Superstores

Superstores

Superstores su radnjama u Americi koje prodaju skoro sve. Među njima su radnjama kao marketu, Meta, i k-mart. Ove radnje su obično jeftiniji od robne marke.

Superstores are stores in the USA that sell nearly everything. These include stores like Walmart, Target, and Kmart. These stores are generally cheaper than name brand department stores.

U kupovinu lokalno

Shopping locally

Verovatno ima mnogo lokalnih prodavnica u tvoj novi grad. Drago mi je da radnju lokalno jer tvoj novac ostaje u vašoj zajednici. Možda će čak vam prodavnica u vlasništvu drugog izbeglica.

There are probably lots of local stores in your new town. It is nice to shop locally because your money stays in your community. You may even find a store owned by another refugee.

Hardver skladišta

Hardware stores

Ako vam je potrebna stavke za svoju kućicu, ili da popravi svoj dom, mogu da kupujem u prodavnici. Ljudi koji rade u ovim radnjama će odgovore na pitanja o kuжi opravke.

If you need items for your house or to repair your home, you can shop at a hardware store. The people who work at these stores will answer your questions about home repair.

Online red i pošta

Online and mail order

Mnogo će Amerikanaca krpice njihove putem Interneta ili kataloga koji dolaze u poštu. U USA, možete se vratiti odecu kupite putem Interneta ili kataloga, kao što možete da se vratite artikle kupili u trgovinama.

A lot of Americans buy their clothes online or from catalogs that come in the mail. In the USA, you can return clothes you buy online or from a catalog, just like you can return items bought in stores.

Povratak stavki

Returning items

Prodavnice u USA neka ljudi vratiti robu, ako postoji nešto nije u redu s njima, ili čak i ako samo se predomisle. Ali oni vam neće dozvoliti da se vrate nešto nakon što ste ga koristili. Svaki put kada kupujete, Stalno priznanice. Ovo je dokaz da si kupio na stavku i kada ste ga kupili. Ako odlučite da želite da se vratite na artikal, Moraćete prijemnicu. To je teže da se vrate svježe namirnice, Ali uvek da se vratite hranu ako si našao da je pokvareno, ili prošlost svoje “prodati do” Datum.

Stores in the USA let people return goods if there is something wrong with them or even if they just change their mind. But they will not allow you to return something after you have used it. Whenever you shop, keep your receipt. This is proof that you bought the item and when you bought it. If you decide you want to return an item, you will need the receipt. It is harder to return fresh foods, but you should always return food if you found it was spoiled or past its “sell by” date.

uči više

Learn more

Da li vam ova stranica pomoći? Smajli Da Mrљtenje lice ne
Hvala vam za vaše povratne informacije!