Naon dina test TASC?

Inggris ogéTaya basa Inggris

Naon dina test TASC? The best way to prepare for your test is to know what is on the TASC test. Neangan jawaban kana patarosan anjeun ngeunaan naon nyangka di test teh. Diajar kumaha diajar sarta latihan pikeun uji.

What is on the TASC test? The best way to prepare for your test is to know what is on the TASC test. Find answers to your questions about what to expect in the test. Learn how to study and practice for the test.

Naon dina test TASC

What is on the TASC test

Kumaha atuh nyangka?

What should I expect?

Naon dina test TASC? Ieu naon anjeun tiasa nyangka:

What is on the TASC test? This is what you can expect:

 • You will go to a test-approved site to take the TASC test
 • You cannot take the TASC test online
 • You can take the test on a computer or on paper
 • Anjeun tiasa nyandak test dina basa Inggris atanapi Spanyol
 • test nu boga 5 bagian, called subtests – one for each content area (taluk)
 • You will go to a test-approved site to take the TASC test
 • You cannot take the TASC test online
 • You can take the test on a computer or on paper
 • You can take the test in English or Spanish
 • The test has 5 parts, called subtests – one for each content area (subject)

The whole test takes 7 jam 30 menit. But you can take the 5 parts on different days. Ieu alus keur pagawe sibuk jeung bapa. It means you can choose to study for each part of the test separately. Atawa anjeun tiasa nyandak bagian anjeun geus nyaho, lajeng nganggo waktos anjeun pikeun diajar pikeun bagian harder.

The whole test takes 7 hours 30 minutes. But you can take the 5 parts on different days. This is good for busy workers and parents. It means you can choose to study for each part of the test separately. Or you can take the parts you already know, and then use your time to study for the harder parts.

Kumaha kuring nyaho lamun Kami siap nyandak ujian?

How do I know if I am ready to take the test?

Anjeun tiasa nyandak urang tés prakték online gratis lamun ningali anjeun siap.

You can take our free online practice tests to see if you are ready.

Should I take the test on paper or computer?

Should I take the test on paper or computer?

Some test sites offer the test on computer, others offer the test on paper, and some offer both choices.

Some test sites offer the test on computer, others offer the test on paper, and some offer both choices.

If you are taking the test on a computer, you must get comfortable using the tools you will find in the test. You can try the tools on the TASC online tools training. If you are not used to computers, you may decide to practice at your test site with the actual computer, mouse and keyboard you will use in the test.

If you are taking the test on a computer, you must get comfortable using the tools you will find in the test. You can try the tools on the TASC online tools training. If you are not used to computers, you may decide to practice at your test site with the actual computer, mouse and keyboard you will use in the test.

atawa, you may decide you prefer the paper test. Use the official practice questions to try out answering TASC questions on paper.

Or, you may decide you prefer the paper test. Use the official practice questions to try out answering TASC questions on paper.

Anjeun bisa maca leuwih lengkep tentang taking the TASC test on paper sarta ngeunaan taking the TASC test online.

Naon anu patarosan kawas?

What are the questions like?

Naon dina test TASC? The TASC test has several different types of questions. Some are for the computer test, while others are for the paper test.

What is on the TASC test? The TASC test has several different types of questions. Some are for the computer test, while others are for the paper test.

patarosan sababaraha-pilihan

Multiple-choice questions

Multiple-choice questions are for both the computer and paper tests. Hiji patarosan sababaraha-pilihan méré Anjeun pilihan jawaban. patarosan bisa jadi ngeunaan téks, atawa bisa jadi ngeunaan gambar atawa peta. Ieu bisa jadi diagram a, kaasup bagan a, meja, atawa grafik. Handap téks atanapi gambar bakal sual lajeng daptar waleran, like this example to the right. You choose the right one by clicking a circle on the computer, or making a mark on paper.

Multiple-choice questions are for both the computer and paper tests. A multiple-choice question gives you a choice of answers. The question might be about text, or it could be about a picture or map. It might be a diagram, including a chart, table, or graph. Below the text or image will be a question and then a list of answers, like this example to the right. You choose the right one by clicking a circle on the computer, or making a mark on paper.

example multiple choice question

example multiple choice question

Multiple-select questions look like multiple-choice questions. But they ask you to select two or three correct answers instead of just one.

Multiple-select questions look like multiple-choice questions. But they ask you to select two or three correct answers instead of just one.

The good thing about multiple-choice questions and multiple-select questions is that the answers are always there in front of you. You just have to figure out the right one(s). Jang ngalampahkeun ieu, Anjeun kudu néangan taliti dina émbaran anjeun dibikeun. Baca patarosan taliti pisan, oge. Ieu bisa trik nu saeutik saeutik - contona, eta bisa disebutkeun, Mana jawaban henteu leres?

The good thing about multiple-choice questions and multiple-select questions is that the answers are always there in front of you. You just have to figure out the right one(s). To do this, you need to look carefully at the information you are given. Read the question very carefully, too. It might trick you a little bit – for example, it might say, Which answer is not true?

 

 

Gridded response

Gridded response

Gridded responses (answers) are used for math questions on both the paper and the computer tests. You will need to get used to this ways of entering your answers before you take your math test.

Gridded responses (answers) are used for math questions on both the paper and the computer tests. You will need to get used to this ways of entering your answers before you take your math test.

With gridded responses, you will be entering your answer twice. You write each number or symbol in a square at the top. Then you fill it in again by shading the circle with the same number of symbol in the column below. Below is an example from a TASC math paper test for the answer 43.8. The grid looks like this on the computer test too.

With gridded responses, you will be entering your answer twice. You write each number or symbol in a square at the top. Then you fill it in again by shading the circle with the same number of symbol in the column below. Below is an example from a TASC math paper test for the answer 43.8. The grid looks like this on the computer test too.

Drag-and-drop and other computer-only questions

Drag-and-drop and other computer-only questions

Drag-and-drop questions are only on the computer test. The computer test uses what TASC callstechnology-enhanced” patarosan. The computer technology allows you to change things on the screen. Using the mouse, you will move text boxes from a question area to an answer area. Or you might draw a line between boxes. There will be instructions included in the question. If you know how to use a mouse, the technology is very basic and easy.

Drag-and-drop questions are only on the computer test. The computer test uses what TASC calls “technology-enhanced” questions. The computer technology allows you to change things on the screen. Using the mouse, you will move text boxes from a question area to an answer area. Or you might draw a line between boxes. There will be instructions included in the question. If you know how to use a mouse, the technology is very basic and easy.

patarosan tulisan

Writing questions

Your TASC test will include questions that require you to write an answer. It could be a short response or it could be an essay.

Your TASC test will include questions that require you to write an answer. It could be a short response or it could be an essay.

 • Constructed response: these are short written or typed answers to questions.
 • Writing prompt (karangan): this is a longer written or typed answer to an item in your writing test. You will have write a few paragraphs about a topic you are given.
 • Constructed response: these are short written or typed answers to questions.
 • Writing prompt (essay): this is a longer written or typed answer to an item in your writing test. You will have write a few paragraphs about a topic you are given.

Coba éta kaluar!

Try them out!

You can take the TASC test on paper or on a computer. Try the different formats – you will be able to complete all of the question types if you practice ahead of time!

You can take the TASC test on paper or on a computer. Try the different formats – you will be able to complete all of the question types if you practice ahead of time!

Naon anu subjék?

What are the subjects?

Naon dina test TASC? There are five subtests (subjék) on the TASC test: Studi Sosial, elmu pangaweruh, matematika (math pikeun pondok), bacaan na tulisan.

What is on the TASC test? There are five subtests (subjects) on the TASC test: social studies, science, mathematics (math for short), reading and writing.

Naon dina test TASC: Reading

What is on the TASC test: Reading

The reading test takes 85 menit. It has multiple-choice questions, drag-and-drop or similar items for the computer test, and a question that needs a constructed answer.

The reading test takes 85 minutes. It has multiple-choice questions, drag-and-drop or similar items for the computer test, and a question that needs a constructed answer.

You will answer materials about texts you read. You will read 75 % informational texts, such as newspaper articles or factual essays. You will read 24 % literary text, such as excerpts from novels, plays or poems.

You will answer materials about texts you read. You will read 75 % informational texts, such as newspaper articles or factual essays. You will read 24 % literary text, such as excerpts from novels, plays or poems.

The test will measure:

The test will measure:

 • comprehension: understanding what the passage says
 • analysis: examining how and why details are used
 • aplikasi: transferring ideas from one context to another
 • synthesis: putting ideas together to understand a larger meaning
 • comprehension: understanding what the passage says
 • analysis: examining how and why details are used
 • application: transferring ideas from one context to another
 • synthesis: putting ideas together to understand a larger meaning

Naon dina test TASC: tulisan

What is on the TASC test: Writing

The writing test lasts 110 menit. bagean 1 takes 65 menit. It has multiple-choice questions and drag-and-drop or similar items for the computer test. bagean 2 takes 45 minutes and has one written essay question.

The writing test lasts 110 minutes. Part 1 takes 65 minutes. It has multiple-choice questions and drag-and-drop or similar items for the computer test. Part 2 takes 45 minutes and has one written essay question.

bagean 1 will measure:

Part 1 will measure:

 • tulisan (15%)
 • grammar/usage (30%)
 • capitalization/punctuation/spelling (25%)
 • knowledge of language (30%)
 • writing (15%)
 • grammar/usage (30%)
 • capitalization/punctuation/spelling (25%)
 • knowledge of language (30%)

bagean 2 (the essay) will be scored on:

Part 2 (the essay) will be scored on:

 • clarity of expression
 • clear and strategic organization
 • complete development of ideas
 • sentence structure, punctuation, grammar, word choice, and spelling
 • clarity of expression
 • clear and strategic organization
 • complete development of ideas
 • sentence structure, punctuation, grammar, word choice, and spelling

Naon dina test TASC: Studi Sosial

What is on the TASC test: Social studies

The social studies test lasts 75 menit. It has multiple-choice questions, drag-and-drop or similar items for the computer test, and a question that needs a constructed answer.

The social studies test lasts 75 minutes. It has multiple-choice questions, drag-and-drop or similar items for the computer test, and a question that needs a constructed answer.

During the test, you will answer questions on US and world history, ékonomi, geography, PPKN, and government. The test will measure your understanding of the basic principles in each of those areas. You will be looking at text passages, illustrations, grafik, and charts. Anjeun tiasa diajar more about the TASC Social studies subtest.

During the test, you will answer questions on US and world history, economics, geography, civics, and government. The test will measure your understanding of the basic principles in each of those areas. You will be looking at text passages, illustrations, graphs, and charts. You can learn more about the TASC Social studies subtest.

Naon dina test TASC: matematika

What is on the TASC test: Mathematics

The math test lasts 105 menit. For part 1 (55 menit) you use a calculator. For part 2 (50 menit) calculators are not allowed. There are multiple choice questions, gridded response questions, and drag-and-drop or similar items for the computer test.

The math test lasts 105 minutes. For part 1 (55 minutes) you use a calculator. For part 2 (50 minutes) calculators are not allowed. There are multiple choice questions, gridded response questions, and drag-and-drop or similar items for the computer test.

The math test will focus on your mathematical reasoning skills. It will also measure your understanding of:

The math test will focus on your mathematical reasoning skills. It will also measure your understanding of:

 • basic math
 • word problems
 • algebra
 • geometry
 • basic math
 • word problems
 • algebra
 • geometry

The computer version of the math test has an on-screen calculator. You can practice with the online calculator in the math section of the TASC online tools training. If you prefer a handheld calculator to an on-screen calculator, ask at your testing site if you can bring your own from the list below.

The computer version of the math test has an on-screen calculator. You can practice with the online calculator in the math section of the TASC online tools training. If you prefer a handheld calculator to an on-screen calculator, ask at your testing site if you can bring your own from the list below.

If you’re taking the paper-delivered test, you will need to bring a handheld calculator. Texas Instrument Model TI-30XS is the preferred calculator for taking the TASC test, but there is a complete list of approved calculators.

If you’re taking the paper-delivered test, you will need to bring a handheld calculator. Texas Instrument Model TI-30XS is the preferred calculator for taking the TASC test, but there is a complete list of approved calculators.

Naon dina test TASC: elmu pangaweruh

What is on the TASC test: Science

The science test lasts 75 menit. It has multiple-choice questions and drag-and-drop or similar items for the computer test.

The science test lasts 75 minutes. It has multiple-choice questions and drag-and-drop or similar items for the computer test.

The science test will focus on physical science, elmu hirup, jeung bumi sarta spasi elmu. You will need to understand some basic scientific ideas and the scientific method. You may need to recall knowledge, apply knowledge and skills, or apply reasoning. Anjeun tiasa diajar more about the TASC Science subtest.

The science test will focus on physical science, life science, and earth and space science. You will need to understand some basic scientific ideas and the scientific method. You may need to recall knowledge, apply knowledge and skills, or apply reasoning. You can learn more about the TASC Science subtest.

How are the tests scored?

How are the tests scored?

The tests are scored on a scale of 300 ka 800 for each subtest. The minimum passing scores are:

The tests are scored on a scale of 300 to 800 for each subtest. The minimum passing scores are:

• Reading 500

• Reading 500

• Mathematics 500
• Mathematics 500
• Science 500
• Science 500
• Social Studies 500
• Social Studies 500
• Writing 500 plus at least 2 kaluar tina 8 possible points on the essay

• Writing 500 plus at least 2 out of 8 possible points on the essay

When you have pass all five subtests, you have passed the TASC test.

When you have pass all five subtests, you have passed the TASC test.

I have questions about how to take the TASC test in my state.

I have questions about how to take the TASC test in my state.

Anjeun tiasa find out how to take the tugas nguji in your state.

You can find out how to take the TASC test in your state.

Kamarana atuh salajengna?

What should I do next?

Kami di dieu pikeun mantuan aya hasilna!

We are here to help you succeed!

Diajar deui

Learn more

Rengse sakola na earn GED® Anjeun

Gratis tangtu préparasi GED® online

Rengse atikan anjeun
Naha kaca ieu mantuan anjeun? raray smiley nuhun raray karidut teu
Hatur nuhun pikeun eupan balik anjeun!