Jinsi ya kufanya jaribio la HiSET

Kiingereza piaKiingereza hakuna

Jinsi ya kufanya jaribio la HiSET
Image copyright HiSET™

How do I take the HiSET test? What do I need to know about taking the HiSET™ test? Here are the tools and information you need to take and pass the HiSET™ test.

Jinsi ya kufanya jaribio la HiSET

take the HiSET™ test
Image copyright HiSET.

Nitafanyaje jaribio la HiSET? Ninahitajika kufahamu nini kuhusu kufanya jaribio la HiSET?

Here are 10 steps to help you get ready to take the HiSET test:

Kituo cha wakimbizi cha mtandao kina maelezo ambayo utahitaji ili kufanya na kufaulu jaribio la HiSET. Hapa kuna hatua 10 za kujitayarishia kufanya jaribio la HiSET.

1. Make sure this is the best test for your state

1. Hakikisha kuwa hili ndilo jaribio bora katika jimbo lako

Some states offer another test instead of HiSET™. They may offer GED®® or TASC. Many states offer a choice. Find out here if the HiSET™ test is offered in your state:

Baadhi ya majimbo hupeana jaribio zingine badala ya HiSET. Hupeana GED au TASC. Majimbo mengi hukupa fursa ya kuchagua. Tambua ikiwa jaribio la HiSET hupeanywa katika jimbo lako:

Table of HSE tests state by state updated 2019

Maelezo hayo ni ya kukusaidia kuelewa ni jaribio gani ambalo hupeanwa katika jimbo lako. Maelezo haya ni ya jumla na yanaweza kubadilika. Unafaa kuangalia katika jimbo lako ili kuona ni jaribio gani wanaolikubali kabla ya kujiandikisha.

This information is to help you understand which test your state offers. This information is general and might change. You should check with your state to see which test they accept before registering for any test.

2. Angalia ikiwa umehitimu

2. Check that you are eligible

Kwa kawaida utakuwa umehitimu kufanya jaribio la HiSET ikiwa una umri wa miaka 18 au zaidi na haujahitimu shule ya sekondari katika Marekani. Katika matukio mengine, unaweza kufanya jaribio ikiwa uko na umri wa miaka 16 au 17. Katika baadhi ya majimbo utaulizwa kwenda katika darasa za kujitayarishia jaribio. Majimbo mengine huwaruhusu wenyeji pekee kufanya jaribio.

You will usually be eligible to take the HiSET™ test if you are 18 years of age or older and have not graduated from a US high school. In some cases, you may be able to take the test if you are 16 or 17. Some states ask that you attend test preparation classes. Other states only allow residents to take the test. You can find the HiSET™ test requirements in your state.

3. Jifunza kuhusu jaribio la HiSET

Find out what to expect when you take the test – what knowledge you need and the kind of questions you will be asked. You need to know what’s on the HiSET™ test.

Jua ni nini unachotarajia unapofanya jaribioni maarifa gani unahitaji na aina ya maswali utakayoulizwa:

4. Study for your test

You cannot take the HiSET™ test online, but you can get ready for it online. Our free online class and free online practice tests will help you.

4. Jitayarishie jaribio lako

5. Find a testing center

Hauwezi kufanya jaribio la HiSET mtandaoni, lakini unaweza kujitayarishia jaribio katika mtandao. Masomo yetu ya bure ya mtandaoni na hata mazoezi ya jaribio yatakusaidia:

You cannot take the test online. You MUST take the test in person at a testing center. Find a testing center now or after you register.

6. Register for an account at hiset.ets.org

5. Kutafuta kituo cha jaribio

You may decide to create an online account at hiset.ets.org. You can create your account at any time – you don’t have to wait until you are ready to take your test. Your account is called My HiSET. In some states you can use the site to schedule your test. You will also be able to view your test results and scores there.

Hauwezi kufanya jaribio katika mtandao. Ni lazima ufanye jaribio wewe binafsi katika kituo cha jaribio. 3. Tafuta kituo cha jaribio sasa au baada ya kujisajili.

During your registration with hiset.ets.org, you will need to provide information, but you will not need to pay until you are ready to make a test appointment.

6. Andikisha akaunti katika hiset.ets.org

7. Schedule and pay for your tests

Unaweza amua kuandikisha akaunti ya mtandao katika hiset.ets.org unaweza kuandikisha akaunti wakati wowotesi lazima ungoje mpaka uwe tayari kufanya jaribio. Akaunti yako inaitwa My HiSET. Katika baadhi ya majimbo unaweza kutumia tovuti kuratibu jaribio lako. Utaweza pia kutanzama matokeo yako na alama za jaribio katika tovuti hio.

Once you are ready to take the test, you can schedule your testing appointment in one of three ways:

Wakati wa usajili wako na hiset.ets.org, utahitaji kutoa maelezo, lakini hutahitaji kulipa mpaka utakapokuwa tayari kufanya uteuzi wa jaribio.

 • online through your HiSET account
 • by contacting your test center
 • by calling ETS Customer Service at (855) 694-4738

7. Ratibu na ulipie jaribio lako

You can take each part of the test on different days. Decide the first test or tests you want to take. Then choose the location and date and time. If you want to take all the tests in one day, schedule your tests so you can have breaks. The entire test takes 7 hours and 5 minutes.

Wakati uko tayari kufanya jaribio, unaweza kuratibu uteuzi wa kufanya jaribio katika mojawapo ya njia hizi tatu:

You will have to pay a fee to schedule the test. The fee is $10 for each of the five tests, plus whatever your state charges for each test. These extra fees range from $5 to $20 per subtest. Find the fees charged by each state. You can pay for one test at a time as you schedule them.

 • Kupitia kwa mtandao katika akaunti yako ya HiSET
 • kwa kuwasiliana na kituo chako cha jaribio
 • Kwa kupiga simu kwa ETS huduma ya wateja, kupitia (855) 694-4738

8. Keep taking practice tests

Unaweza kufanya kila sehemu ya jaribio katika siku tofauti. Amua jaribio la kwanza au jaribio ungependa kufanya. Chagua mahali, tarehe na wakati wa kufanya jaribio. Ikiwa unataka kufanya jaribio zote kwa siku moja, ratiba jaribio zako ili uweze kuwa na mapumziko. Jaribio lote huchukua muda wa masaa7 na dakika 5.

Before you take the real test, practice as much as you can with the free HiSET™ prep materials and with USAHello practice test. Practice the question formats and instructions that you will see on the test.

Utalipa ada ili kuratibu jaribio. Ada ni $10 kwa kila jaribio pamoja na chochote jimbo lako hulipisha kwa kila jaribio. Ada hizi za ziada ni kuanzia $5 hadi $20 kwa kila jaribio ndogo. Pata kujua ada inayolipisha katika kila jimbo . Unaweza kulipia jaribio moja kwa wakati unapoziratibu.

You can use the official HSET online practice tests. Or, if you are taking the test on paper, download official HiSET practice tests to practice taking paper tests.

8. Endelea kufanya jaribio za mazoezi

The tests will make sure you are prepared on test day. And, your results will show you if you are ready to take the test.

Kabla ya kufanya jaribio halisi, fanya mazoezi uwezavyo ukitumia vifaa vya HiSET prep na ufanye mazoezi ya jaribio ya RCO. Fanya mazoezi muundo na maagizo ya jaribio ambayo utaona kwenye jaribio.

9. Get ready for test day

Ikiwa utafanya jaribio kwenye kompyuta, jizoeshe kuitumia. Tumia mazoezi rasmi ya mtandao ya jaribio la HiSET. Endelea kutumia kifaa cha jaribio la mazoezi ya bure ya RCO!

Here are some tips to help you succeed on test day:

ikiwa unafanya jaribio kwa karatasi, tumia jaribio rasmi za mazoezi ya HiSET ili kujizoesha kufanya jaribio.

 • Find out what’s on the HiSET™ test.
 • If you are taking the test on a computer, get comfortable with the test experience by practicing on any computer.
 • Keep using the free USAHello practice tests too!
 • Make a practice trip to the test center so you do not have to find it for the first time on test day. While you are there, check with the testing center to ask for their rules and any other information you may need.
 • Make sure you get a good night’s sleep before your test. Do not arrive tired, thirsty, or hungry. You won’t be allowed to bring food or drinks into the testing room.
 • Don’t take a lot of things with you, as personal items are not allowed in the testing room. But do bring your ID – a passport, driver’s license, or other government-issued ID. Check your state’s ID requirements.
 • If you’re taking the paper-delivered math test, your test center will give you a handheld calculator – you may not use your own. The decision for the type of calculator used is up to your state. Find out ahead of time what calculator it is, so you can practice using one. If you’re taking the computer-delivered math test, the calculator will be on-screen.
 • You won’t be allowed to bring your own paper but you will be given paper for making notes. You will be given three sheets at a time, and you can ask for more if you need it.
 • Arrive at least 30 minutes early at the test center so you can check in and get settled. Use the bathroom as there are no breaks in the test. If you have to leave to take a break, it will come out of your test time – you won’t get extra time.
 • If you have questions or problems during the test, raise your hand.

Jaribio hizo za mazoezi zitahakikisha uko tayari katika siku ya jaribio. Na, matokeo yako yatakuonyesha kama uko tayari kufanya jaribio.

10. After the test

9. Jitayarishie siku ya jaribio

To pass the HiSET™, you have to choose the right answer to a certain number of questions. Those right answers will give you points. The total possible number of points you can get on all the five subtests together is 100.

Hapa kuna baadhi ya vidokezo vya kukusaidia kufaulu katika siku ya jaribio:

 • Your total score on all the subtests together must be at least 45 points out of a possible 100 points.
 • On each sub-test, you must score at least 8 out of a possible 20 points.
 • On the essay question of the language arts – writing test, you must score at least 2 out of a possible 6 points.
 • Tembelea kituo cha jaribio kabla ya siku ya jaribio ili usije ukakitafuta mara ya kwanza katika siku ya jaribio. Ukiwa hapo, katika kituo cha jaribio, uliza kuhusu sheria zao na maelezo yoyote ambayo ungependa kujua.
 • Hakikisha umepata usingizi vizuri kabla ya kuamkia kufanya jaribio. Usiende ukiwa umechoka, na ukihisi kiu au njaa. Hauwezi kuruhusiwa kuleta chakula au vinywaji katika chumba cha jaribio.
 • Usibebe vitu vingi, kwa sababu bidhaa za mtu binafsi haziruhusiwi katika chumba cha jaribio. Lakini beba kitambulisho chako – pasipoti, cheti cha kuendesha gari, au kitambulisho chochote ambacho umepewa na serekali. Angalia matakwa ya kupata kitambulisho katika jimbo lako.
 • Ikiwa unafanya jaribio la hesabu ya karatasi, kituo chako cha jaribio kitakupa kikokotoohuenda usitumie mwenyewe. Uamuzi wa aina ya kikokotoo utakachotumia unatengemea jimbo lako. Jua ni kikokotoo ngani ili ufanye mazoezi ya kuitumia kabla ya siku ya jaribio. Ikiwa unafanya jaribio la hesabu ya karatasi, kikokotoo kitakuwa kwenye skrini.
 • Hautaruhusiwa kubeba karatasi yako lakini utapewa karatasi ya kuandikia. Utapewa karatasi tatu kwa wakati mmoja na unaweza kuomba zaidi ikiwa utazihitaji.
 • Fika katika kituo cha jaribio dakika 30 kabla ya wakati ufaao ili uweze kukikagua na hata kutulia. Ingia msalani kwa sababu hakuna mapumziko wakati jaribio. Ikiwa utaenda kupumzika wakati jaribio linaendelea, utakuwa umetumia muda wako wa jaribiohautapata muda wa ziada.
 • Ikiwa una maswali au matatizo wakati wa jaribio, inua mkono wako.

You can retake all the tests or some of the subjects if you fail. You can keep taking the test until you pass. You can take a subtest up to three times in a calendar year. This includes your initial appointment and two retakes. There are different rules for retaking the test in each state.

10. Baada ya jaribio

The HiSET™ customer service number is (855) 694-4738).

Ili kufaulu HiSET, ni lazima uchague jibu sahihi katika baadhi ya maswali. Majibu sahihi yatakupa alama. Jumla ya alama unazoweza kupata katika jaribio ndogo zote tano ni alama 100.

Good luck!

 • Alama zako zote kwa jumla katika jaribio ndogo zote ni lazima ziwe angalau alama 45 kutoka kwa alama 100.
 • Katika kila somo ni lazima upate angalau alama 8 katika kila alama 20.
 • Katika swali la kifungu la Sanaa la lughakuandika jaribio, ni lazima upate angalau alama 2 katika kila alama 6.

Learn more

Unaweza kurudia jaribio zote au baadhi ya masomo ikiwa utaanguka. Unaweza kuendelea kufanya jaribio mpaka utakapopita. Unaweza kufanya jaribio ndogo mara tatu kwa mwaka. Hii ni pamoja na kuteuliwa kwako ili kufanya jaribio kwa mara ya kwanza na kurudia mara mbili. Kuna sheria tofauti kuhusu kurudia jaribio katika kila jimbo.

Finish school and earn your GED®

Free online GED® preparation course

Finish your education

Kila la Kheri!

Ukurasa huu alimsaidia wewe? Uso Unaocheka Ndio Frown uso La
Asante kwa maoni yako!