สนับสนุนการรวมกลุ่มที่ประสบความสำเร็จของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ และเสริมสร้างอนาคตของเรา.