วิธีการซื้อสินค้าออนไลน์

Is it difficult for you to get to a store? Do you have language difficulties when you shop? ในสหรัฐอเมริกา, you can buy nearly everything you need online. Learn how to use the internet to shop online for food and other everyday items. Learn how to be safe while you shop online.

family online on laptop

How to shop online for the things you want

You can search on the internet with the name of the item you want to buy. But you might end up on an unsafe site. แทน, learn which are the safe websites and use them. You can usually trust most familiar names and famous websites. But you may want to use lesser-known websites because they have special food products. ดังนั้น, before you pay anything to a new website, check to see if the website is safe.

You can find out if a shopping website is safe by searching online. Type the name of the website and then the word “reviews.” You can read about what other users think about that website.

 

How to pay when you shop online

  • หากคุณมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต, มันง่ายที่จะซื้อออนไลน์. การใช้บัตรเครดิตกว่าบัตรเดบิตจะปลอดภัย. บัตรเครดิตไม่ได้เงินในบัญชีธนาคารของคุณ. ถ้าถูกขโมยหมายเลขบัตร, ขโมยไม่สามารถเข้าสู่บัญชีธนาคารของคุณ.
  • ถ้าคุณไม่มีบัตรเครดิต, นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อออนไลน์. คุณสามารถใช้บัตรเติมเงิน. You can buy a card that has numbers like a credit card. มีจำนวนเงินในบัตร. คุณสามารถเพิ่มเงินเพิ่มเติม หรือขอรับบัตรใหม่เมื่อเงินหมด. นี้เป็นวิธีปลอดภัยมากซื้อออนไลน์เนื่องจากคุณไม่มีการให้ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลเมื่อคุณชำระค่าสินค้า. คุณจะจ่ายค่าธรรมเนียมเมื่อคุณซื้อ หรือนำเงิน. Compare fees on different to get the best deal. Find recommended prepaid cards from Consumer Reports.org.
  • คุณสามารถ เปิดบัญชี Paypal และชำระเงินออนไลน์จากที่นั่น. You need a bank account or credit card to buy online with a regular Paypal account. หรือ, คุณสามารถได้รับการ บัตรมาสเตอร์การ์ดแบบ Paypal ไม่มีบัญชีธนาคาร.

Receiving and returning goods

ออนไลน์มีความสะดวก เพราะทุกอย่างจะถูกส่งถึงบ้าน. คุณต้องระวัง เพราะคุณไม่ได้รับการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะซื้อ. ตรวจสอบก่อนว่า คุณสามารถคืนถ้าคุณเก็บการรับสินค้าและบรรจุภัณฑ์เดิม และไม่ได้ใช้สินค้าซื้อ. นอกจากนี้, check to see what the return policy is. Some websites offer free returns, while others will make you pay for shipping.

How to shop online safely

Your personal information is sometimes called data. You never need to give out important personal data, such as ID numbers, bank numbers, passwords, or your address on social media sites. To keep their users safe, social networks have privacy settings you can use to make your information (ข้อมูล) ปลอดภัย.

Look at the top of this page at the URL (the page address that starts https://). You will see a little padlock symbol next to the address. When you are on a shopping site, look to see that the site’s name has the padlock next to it. Make sure the URL site’s address starts with “https”, instead of just “http”, and has a padlock icon in the URL field. This indicates that the website is secure and uses encryption to scramble your data so it can’t be intercepted by others. นอกจากนี้, be on the lookout for websites that have misspellings or bad grammar in their addresses. They could be copycats of legitimate websites.

It is safer to shop on your own computer. Shared computers, like in a library, might have a virus that you don’t know about. You also might be sitting next to other people who might see your personal information. If you need to shop on a shared computer, make sure that nobody is watching you while you buy something. Make sure to log out of your account before you walk away. ถ้าไม่ได้, somebody might be able to steal your information.

ศึกษาเพิ่มเติม

ทรัพยากรอื่น ๆ