เท็มเพลตรารายการอ้างอิงระดับมืออาชีพ

Are you ready to make a professional reference list for a job application? On this page you can find a template you can use for your professional references. You can download the template and fill it in with your own references.

form for professional reference list
รูปภาพ: iStock/Piotrekswat

Template for a professional reference list

Use this template to make a list of your professional references. You should have at least two, but you do not need more than six. Three or four would be just right.

 

Your name

Your address (เมือง, รัฐ, รหัสไปรษณีย์)
หมายเลขโทรศัพท์ | ที่อยู่อีเมล
LinkedIn profile link (if available)


Professional References

Reference #1 ชื่อ
Title at company
Organization name
ที่อยู่
เมือง, สถานะ, Zip code
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล
Relationship to you

 

Reference #2 ชื่อ
Title at company
Organization name
ที่อยู่
เมือง, สถานะ, Zip code
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล
Relationship to you

 

Reference #3 ชื่อ
Title at company
Organization name
ที่อยู่
เมือง, สถานะ, Zip code
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล
Relationship to you

 

Reference #4 ชื่อ
Title at company
Organization name
ที่อยู่
เมือง, สถานะ, Zip code
หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล
Relationship to you

 

Download the template to create your own list

You can download the reference list template above to your computer or mobile device. เมื่อคุณคลิกการเชื่อมโยง, เอกสารจะไปยังโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของคุณโดยอัตโนมัติ. The template is in Word. You can use it as a base for your own list by changing the contact information to yourself and your references. Download the reference list template now.

ศึกษาเพิ่มเติม