Suportahan ang matagumpay na pagsasama ng mga refugee at mga imigrante at patibayin ang aming mga karaniwang hinaharap.