Nasıl nezaket ve görgü ABD var

Ayrıca İngilizceİngilizce

Nasıl yeni bir ülkede kibar ne biliyor? Farklı kültürlerin farklı şekillerde davranır. Bunlar 10 İpuçları-ecek göstermek sen görgü ABD'de.

How do you know what is polite in a new country? Different cultures behave in different ways. These 10 tips will show you good manners in the USA.

İki adamın birbirlerine ofiste gülümseyen

Two men smiling at each other in office

Burada görgü Amerika Birleşik Devletleri'nde göstermek için bazı yolları vardır. Bu ipuçları saygı göstermek ve Amerikalılara kibar olmak için yardımcı olacaktır.

Here are some ways to show good manners in the United States. These tips will help you to show respect and be polite to Americans.

1. Demek “Lütfen”

1. Say “please”

Amerikalıların çoğu demek “Lütfen” ne zaman bir şey istiyorum. Örneğin, Eğer bir restoranda yemek sipariş ettiğiniz, diyebilirsin “Çorba olacak, Lütfen”. Eğer bir şey iste ve söyleme “Lütfen”, Amerikalılar sana kaba olduğunu düşünüyorum.

Most Americans say “please” when they want something. For example, if you are ordering food at a restaurant, you might say “I will have the soup, please”. If you ask for something and don’t say “Please”, Americans will think you are rude.

2. Demek “Teşekkür ederiz”

2. Say “thank you”

Amerikalıların “Teşekkür ederiz” Çok. Bazı kültürlerde, Sadece söylerler “Teşekkür ederiz” önemli olaylar için. Amerika Birleşik Devletleri, söylemek yaygındır “teşekkürler” küçük jestler bile. Örneğin, Birisi bir kitap teslim ederseniz, Teşekkür ederiz olabilir. Söylemek hatırlamaya çalış “Teşekkür ederiz,” Yardım veya yardım çalışın özellikle kimseye kim.

Americans say “Thank you” a lot. In some cultures, people only say “thank you” for significant events. In the United States, it is common to say “thanks” even for small gestures. For example, if you hand someone a book, they might thank you. Try to remember to say “Thank you,” especially to anyone who is helping or try to help you.

3. Demek “Özür dilerim”

3. Say “sorry”

Amerikalılar da söylemek “Özür dilerim” diğer kültürlerdeki insanlardan daha fazla. Örneğin, Eğer birisi yanlışlıkla sana sokakta darbelere, Onlar ile özür “Affedersiniz” veya “Özür dilerim.” Amerikalılar, Özellikle Amerikalı kadınlar, Bazen kelime kullanmak “Özür dilerim” başınıza bir şey için üzüntü ifade etmek için, düz-se bile onlar olay dahil değildi. Örneğin, hafta sonu hasta olduğunu veya bir arkadaş öldüğünü kimse söylemek. Nazik ve kibar olmak, Onlar cevap olabilir, “Çok özür dilerim.”

Americans also say “sorry” more than people in other cultures. For example, if someone accidentally bumps into you on the street, they may apologize with “excuse me” or “sorry.” Americans, especially American women, sometimes use the word “sorry” to express sadness for something that happened to you, even though they were not involved in the event. For example, you may tell someone that you were sick over the weekend or that a friend died. To be kind and polite, they might respond, “I’m so sorry.”

4. Ağzını kapat ne zaman geğirti veya öksürük

4. Cover your mouth when your burp or cough

Birçok Amerikalı kaba insanların önünde bedensel sesler yapmak için düşünün. Onlar gaz değil geçmek çalışın, geğirme, veya diğer vücut sesleri kamu veya onlar yapmak değil bilmek de insanların önünde. Gazını gerekirse bazı insanlar kendilerini tuvalete izin verir misiniz. Eğer geğirmek gaz veya, söylemek kibar, “Affedersiniz.”

Many Americans consider it impolite to make bodily noises in front of other people. They try not to pass gas, burp, or make other bodily noises in public or in front of people they do not know well. Some people will excuse themselves to the bathroom if they need to burp. If you do fart or burp, it is polite to say, “Excuse me.”

5. Demek “Merhaba” ne zaman yeni insanlarla tanışmak

5. Say “hello” when you meet new people

Birisi ilk kez tanıştığında, Amerikalılar genellikle demek, “Merhaba” veya, “Merhaba, Tanıştığımıza memnun oldum.” Seninle başka biri varsa, o kişi de tanıtmak vermek kibarlık olur. Bir dahaki sefere kişi oldum, söyleyebilir miyim, “Seni tekrar görmek güzel,” veya, “Geçen ay toplantı hatırlıyorum. Nasılsın?”

When you meet someone for the first time, Americans typically say, “Hello” or, “Hi, nice to meet you.” If you have someone else with you, it is polite to introduce that person as well. The next time you meet the person, you can say, “Nice to see you again,” or, “I remember meeting you last month. How are you?”

6. Eğer rahat hissetmiyorum el sıkışmaz

6. Don’t shake hands if you don’t feel comfortable

Sen buluştuklarında Amerikalıların çoğu elini sallayacak. Eğer rahatsız hissediyorum, her zaman birlikte ellerini ve başını öne eğilmek. Bu el sallamak istemiyorum göstermek için nazik bir yoldur. Bazı Amerikalılar el sallamak istemiyorum ama bu sorun değil çok şaşıracaksınız. Eğer sen bir kültürden nerede aile dışında kadın ve erkek birbirlerini dokunmayın, kibarca kişiye sen toplantı emin açıklamak. Seni rahatsız şeyler yapmak gerek.

Most Americans will shake your hand when they meet you. If you feel uncomfortable, you can always put your hands together and lean your head forward. This is a polite way to show you don’t want to shake hands. Some Americans will be very surprised that you do not want to shake hands but this is okay. If you are from a culture where men and women outside of family do not touch each other, explain that politely to the person you are meeting. You do not need to do things that make you feel uncomfortable.

7. Ne zaman yeni biriyle konuşuyorsun en az bir ayak uzak dur

7. Stand at least a foot away when you are talking to someone new

Amerikalılar daha kişisel alan çevrelerindeki insanlardan diğer kültürlerden daha istediğiniz eğilimindedir. ABD'de, Çoğu insan bir ayak dışında bir başka duracak. Bir grup insanlar bile aralarında boşluk ile stand. Eğer sen konuşurken çok yakın biri standı, Onlar saldırgan ya da aşırı tanıdık düşünebilirsiniz. Onlar bir adım geri almak ve hafif sürpriz veya reddi göster. Diğer Amerikalılar çok fiziksel ve onlar seninle konuşurken kolunu basılı veya ilk gördükleri zaman size sarılmak. Bu seni rahatsız ediyorsa, geri adım Tamam.

Americans tend to want more personal space around them than people from other cultures. In the US, most people will stand about one foot apart from one another. Even people in a group stand with space between them. If you stand very close to someone when you are speaking, they may think you are being aggressive or overly familiar. They may take a step back and show mild surprise or disapproval. Other Americans are very physical and may hold your arm while they are talking to you or hug you when they first see you. If that makes you uncomfortable, it is okay to step back.

8. Onlarla konuşurken insanlar göz

8. Look people in the eye when you are talking to them

Kültürünüz önemli bölümlerini korumak için öneririz. Ancak, Sen konuşunca insanlar onlar gözler yaşam Amerika'da uyum sağlamak için yapabileceğiniz bir şey arıyor. Amerikalılar onlar konuşurken insanların gözlerinin içine bakmak eğilimindedir. Tüm görüşmeyi – bunun parçası için gözünde bakarlar değil. Birisi seninle konuşuyor ve onlara gözlerinin içine bakmak değil, Onlar bir şey ya da gizli saklamaya çalışıyorsunuz düşünebilirsiniz.

We encourage you to maintain important parts of your culture. However, looking people in they eyes when you talk is one thing you can do to adapt to life in America. Americans tend to look people in the eyes when they are talking. They may not look at you in the eyes for the entire conversation – just part of it. If someone talks to you and you will not look at them in the eyes, they may think you are trying to hide something or being secretive.

9. Sıraya gir

9. Stand in line

Amerikalıların çoğu onların çevirmek bir çizgi beklemek genç yaşından itibaren öğretilir. Yani, mağaza veya bir sinema bileti satın almak isteyen varsa, Muhtemelen bir satır göreceksiniz. Genellikle, tek tek insanların hattı. Bazen birisi görebilirsiniz “bir yere tutun” başkası için, Ama çoğu Amerikalı sıralarını beklemek bekliyoruz. Karşın sen-ebilmek görmek birisi hattına cut (Senin önünde git), insanların çoğunluğu onların dönüşünü bekler. Bu da bir uçağa ise doğrudur. İnsanlar genellikle kadar onların satır'ın dönüş uçak bırakmak bekleyin..

Most Americans are taught from a young age to wait their turn in a line. So, if you are at the store or trying to buy a movie ticket, you will probably see a line. Generally, people line up one by one. Sometimes you may see someone “hold a spot” for someone else, but mostly Americans expect to wait their turn. Although you may see someone cut into the line (go in front of you), the majority of people will wait their turn. This is also true if you are on an airplane. People generally wait to leave the airplane until it is their row’s turn.

10. Diğer insanlar için kapıyı aç

10. Hold the door open for other people

Sen girme/bir bina çıkarken Amerikalıların çoğu bir senin için kapıyı aç. Bir erkek veya bir kadın olup, Sen arkasındaki kişi için kapıyı tutmak kibar.

Most Americans will hold a door open for you when you are entering/exiting a building. Whether you are a man or a woman, it is polite to hold the door for the person behind you.

Daha fazla bilgi edinin

Learn more

Bülten bizim için kaydolun

Amerika Birleşik Devletleri'nde başarılı olmak nasıl öğrenin

 

 

 

 

Bu sayfa yardım ettin mi? Gülen yüz Evet Kaşlarını yüz Hayır
Görüşleriniz için teşekkür ederiz!