ABD eğitim sisteminde düzeyleri nelerdir?

Ayrıca İngilizceİngilizce

ABD'de, devlet okulu yaş arasında başlar 4 ve 6 ve kadar devam eder 16 Hedef 18 yaşında. Erken yaşta okul öncesi çocuklarının da gönderebilirsiniz. Amerikan eğitim sistemi farklı düzeyleri hakkında bilgi edinin. Ne yerleşimdir ve çocuğunuzun okul burası nasıl öğrenin.

In the USA, public school starts between the age of 4 and 6 and continues until 16 to 18 years old. You can send also your children to pre-school at an early age. Learn about the different levels of the American education system. Learn what placement is and how schools place your child.

lise öğrencileri

high school students

ABD yasalarına göre, çocuklarınız belirli yaşlar arasında belirli bir süre için okula gitmek zorundadır. Yaş ve yıl sayısı eyaletten eyalete değişir. Şunları yapabilirsiniz yaş ve yıl sayısı halinde öğrenmek.

Under US law, your children must go to school for a certain number of years between certain ages. The ages and number of years varies from state to state. You can find out the ages and number of years in your state.

ABD devlet okulları eğitim sisteminde

The education system in US public schools

Erken çocukluk eğitimi

Early childhood education

Erken eğitim genç çocuklar için eğitim maruz kalma hakkında konuşmak için kullanılan bir terimdir. Çocuğunuz bir bebek olduğunda bile, onları okumak yardımcı olması açısından önemlidir, Onlarla şarkı ve onları ilk dil hem de İngilizce öğrenmek yardımcı olur. İki veya daha fazla dil konuşan çocuklar gösteren araştırma (çoğu “billingual”) yalnızca bir dili konuşan çocuklara oranla daha fazla avantaj var. Erken çocukluk eğitim merkezleri ve günlük bakım merkezleri dört ya da beş yaş bebeklerde children üzerinden yüklenebilir..

Early education is a term used to talk about young children being exposed to education. Even when your child is a baby, it is important to help read to them, sing with them and help them learn both your first language and English. There is research that shows children who speak two or more languages (are “billingual”) have more advantages than children who speak only one language. Early childhood education centers and daycare centers are available for infants through children age four or five.

Okul öncesi

Preschool

Okul öncesi çocukların yardımcı olur. (Üç ve dört yaş) geliştirmek. Bazı okullar çocukların okul öncesi de başlayacak 2 bir buçuk. Okul öncesi beş ya da altı yaşında okula hazır olmalarına yardımcı olur. Okul öncesi için bir seçenek avans denir. Okul öncesi çağındaki çocuklar düşük gelirli ailelerden gelen başlangıç programları katılabilirsiniz. Hükümet tarafından yürütülüyor bir düşük maliyetli okul öncesi başlangıç olduğunu. Sen-ebilmek aratmak bir Başlangıç programı oteller: Sen.

Preschool helps children (ages three and four) develop. Some schools will start children in preschool at 2 and a half. Preschool helps them be ready for school at age five or six. One option for preschool is called Head Start. Preschool-aged children from low-income families can attend Head Start programs. Head Start is a low-cost preschool run by the government. You can search for a Head Start program near you.

İlköğretim Okulu

Elementary school

Çocuklar genellikle İlköğretim Okulu anaokulu ile başlar (K) beş yaş ve beş ya da altı sınıfa devam. Yaş on ya da onbir civarında İlköğretim Okulu bırakıyorlar. Çocuklar birçok konuda tek bir sınıfta bir öğretmenden bilgi.

Children usually begin elementary school with kindergarten (K) at age five and continue through grade five or six. They leave elementary school around age ten or eleven. Children learn many subjects from one teacher in a single classroom.

Orta okul (Ortaokul olarak da bilinir)

Middle school (also called junior high school)

Öğrenciler sınıflarda altı sekize kadar ortaokul öğretir. Yaş on için etrafta olduklarını 14. Orta okul öğrencilerine genellikle sınıftan sınıfa geçiş.. Onlar bir okul gün içinde birçok farklı öğretmen olabilir. Daha küçük topluluklar, çocuklar okulları orta okula geçiş yapmamasını. İlkokula devam et.

Middle school teaches students grades six through eight. They are around ages ten to 14. Middle school students usually switch from classroom to classroom. They may have many different teachers in one school day. In smaller communities, children will not switch schools to go to middle school. They will keep going to elementary school.

Lise

High school

Yüksek okula yaşları arasındaki öğrenciler 14 ve genellikle 17 veya 18. Sınıflar konulara göre düzenlenmiş. Bir öğrenci bir günde birçok öğretmen olabilir. Bazı öğrenciler Gelişmiş sınıf alabilir. Bazı öğrenciler için iş ya da üniversite için onları hazırlamak sınıf alabilir. Liseleri kulüpleri var, Etkinlikler, Spor, iş-çalışma düzenlemeleri, ve diğer etkinlikler.

Students attend high school between the ages of 14 and usually 17 or 18. The classes are arranged by subjects. A student may have many teachers in one day. Some students can take advanced classes. Some students can take classes that prepare them for work or for college. High schools have clubs, activities, sports, work-study arrangements, and other activities.

Amerikan eğitim sisteminde okul yerleştirme

School placement in the American education system

Okul yerleştirme hangi sınıfta öğrenci alınacaktır karar vermek anlamına gelir. O da bir okul bir öğrenci kendi sınıf içinde koyacağı yeri demek.

School placement means deciding in which grade your student will be placed. It can also mean where a school places a student within their grade.

Kamp veya ülkelerinin kaçan iken çok sayıda mülteci öğrenci okul kaçırmış olabilir. Onlar-ebilmek var olmak farklı sınıf düzeyleri aynı yaşta, tipik bir Amerikan öğrenci daha. Bazı öğrenciler yüksek dereceli bir düzeyde olabilir ama henüz İngilizce biliyor musunuz. Onlar daha iyi İngilizce öğrenmek kadar bu öğrencilerin daha zor sınıflarda sorun olabilir. ABD okullarda bazen öğrencilerin yanlış sınıflarda yer..

Many refugee students may have missed school while they were in camp or fleeing their country. They may be at different grade levels than a typical American student of the same age. Some students might be at a high-grade level but do not speak English yet. Those students may have trouble in harder classes until they learn English better. Schools in the US sometimes place students in the wrong grades.

Nasıl okullar çocuğum yerleştirir?

How will schools place my child?

Öğrenciler önce öğretim yılı veya öğretim yılı başında bazı testler alabilirler. Testleri yazılı olabilir. Bir öğrenci için soruları okuyun bir yetişkin olabilir. Her okul bölgesi için farklı.

Students may take some tests before the start of the school year or at the very beginning of the school year. The tests might be written. They might have an adult read questions to a student. It is different for every school district.

Eğer sen düşünmek çocuğunuzun yanlış sınıfta yer alıyor, öğretmenle konuşabilir miyiz, Asıl adı, veya test ve çocuğunuzun yerleştirilmiş olan okul çalışanları.

If you think your child is placed in the wrong grade, you can talk to the teacher, principal, or the school staff who tested and placed your child.

 • Sormak, "Sebebin neydi?"Okul kararlarını anlamanıza yardımcı olabilir.
 • Neden yerleşim yanlış olduğunu düşündüğünü açıklamak. Onlar-ebilmek muktedir nedenlerin ile onayladõğõ takdirde değiştirmek.
 • Ask, “What was your reasoning?” The school can help you understand their decision.
 • Explain why you think the placement is wrong. They may be able to change the placement if they agree with your reasons.

Nasıl okul benim çocuk alır hangi sınıf düzeyine karar veriyor?

How does the school decide which class level my child takes?

Birçok nedenleri okul bir düzeyi bir öğrenci için seçer.. Bunlar yaygın nedenleri.:

There are many reasons the school chooses a level for a student. These are common reasons:

 • Öğrenci İngilizce veya kendi test puanları ne kadar iyi anlar
 • Üst/koruyucu önerileri
 • Standart test puanları, uygun olarak
 • Zorlu atamaları tamamlamak için istekli
 • Öğrenci ilgi ya da motivasyon
 • Öğretmen ya da öğretmen tavsiyesi
 • Öğrenci çalışmalarının örnekleri
 • How well the student understands English or their test scores
 • Parent/guardian recommendations
 • Standardized test scores, as appropriate
 • Willingness to complete challenging assignments
 • Student interest or motivation
 • Teacher or counselor recommendation
 • Samples of student work

Aynı sınıf, farklı düzeyde

Same grade, different level

Orta ve yüksek okullar aynı sınıfta farklı düzeylerde öğretilmektedir sınıfları var. Biraz daha sert ve bazıları daha kolay. Derslerin adları bazen zorluk düzeyini tanımlamak. Kelimeleri değiştirmek okulda bağlı olarak.

Middle and high schools have classes that are taught at different levels in the same grade. Some are harder and some are easier. The names of the courses sometimes describe the level of difficulty. The words change depending on the school district.

Adlarını daha kolay ya da daha kolay İngilizce düzeylerini kullanın sınıflar için:

Names for classes that are easier or use easier English levels:

 • Dahil etme
 • Temel becerileri
 • Inclusion
 • Basic skills

Adları sınıflarının sınıf için tipik bir düzeyde:

Names for classes at a typical level for the grade:

 • Düzenli
 • Sigara-onur
 • Regular
 • Non-honors

Daha yüksek bir sınıflar veya ileri düzey adları:

Names for classes at a higher or advanced level:

 • Onur
 • GTE (Üstün zekalı ve yetenekli eğitim)
 • İleri Seviye Yerleştirme (AP)
 • IB (Uluslararası Bakalorya)
 • Honors
 • GTE (Gifted and talented education)
 • Advanced placement (AP)
 • IB (International Baccalaureate)

Daha fazla bilgi edinin

Learn more

Size en yakın yardım bulmak

Hizmetleri ve senin şehri aramak için FindHello kullanın.

Aramanızı başlatmak
Bu sayfa yardım ettin mi? Gülen yüz Evet Kaşlarını yüz Hayır
Görüşleriniz için teşekkür ederiz!