ESL çevrimiçi kursları ve uygulamalarıyla İngilizce öğrenin

Ayrıca İngilizceİngilizce

Evde bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda İngilizce öğrenmek istiyor musunuz?? Bu ücretsiz ESL çevrimiçi kaynaklarıyla İngilizce öğrenin. Bu sayfadaki bilgiler bazı en iyi içerir, bulduğumuz ücretsiz ESL online programlar. Orada da bazı iyi uygulamalar Mobil cihazınıza indirebilirsiniz.

Do you want to learn English at home on your computer or on your mobile device? Learn English with these free ESL online resources. The information on this page includes some of the best, free ESL online programs that we have found. There are also some good apps you can download onto your mobile device.

ESL için en iyi web siteleri online

Best websites for ESL online

Kısa Kurslar ve yeni dinleme becerileri elde etmenize yardımcı olmak için videolar.

Short courses and videos to help you gain new listening skills.

Dinleme ve ESL hoparlörler geçerli olaylara dayanan farklı düzeyleri için çalışma.

Listening and worksheets for different levels of ESL speakers based on current events.

Kurslar ile dünya çapındaki dil öğrenme topluluğu.

Interactive courses with a world-wide language learning community.

Dinleme becerileri ile yardımcı olur. Kişisel ilgi alanlarınıza spor gibi temel konular seçebilirsiniz, Geçmiş, veya seyahat.

Helps with listening skills. You can choose topics based on your personal interests like sports, history, or travel.

Çalışma sayfaları ve quizler, İngilizce pratik için kullanabilirsiniz bu Web sitesi vardır.

This website has worksheets and quizzes you can use to practice your English.

Bu Web sitesi ücretsiz online dersler ve kaynaklar sunar, ile lots-in farklı dilbilgisi konuları alıştırmaların

This website offers free online lessons and resources, with lots of exercises of different grammar topics

Birçok farklı ücretsiz deneme testleri (TOEFL gibi) okul veya iş yeri için İngilizce dil testler için hazırlanmak için.

Many different free practice tests (such as the TOEFL) to help prepare you for English language tests for school or the workplace.

Birçok farklı ESL kaynaklara sahip, üzerinde de dahil olmak üzere 2000 Sen-ebilmek seyretmek İngilizce konuşma videoları.

Has many different ESL resources, including over 2000 English conversation videos you can watch.

GlobalEnglish sen-ebilmek kullanma iş yerinde İngilizce öğrenmek için online dersler vardır. Ücretsiz sınıflar kaydolmak için info@usahello.org için isminizi ve e-posta adresinizi göndermek.

GlobalEnglish has online courses to help you learn English that you can use at work. Send your name and email address to info@usahello.org to sign up for free classes.

İnsanların hataları düzeltir bir Web sitesi, Yazınızı kontrol etmek için indirebilirsiniz Apps ile. İşte de bir el kitabı dilbilgisi hakkında clear açıklamalar sunan kendi web sitesinde, noktalama işaretleri ve diğer konular.

A website that corrects people’s mistakes, with apps you can download to check your writing. There is also a handbook on their website offering clear explanations about grammar, punctuation and other topics.

Yardımıyla anadili İngilizce yazma öğrenmek yardımcı olur.

Helps you learn to write in English with help from a native speaker.

Grammar ve telaffuz ipuçları.

Grammar and Pronunciation Tips.

ABD öğrenir üç başlangıç ve orta düzey İngilizce öğrenmek için İngilizce kursları ücretsiz sahip

USA Learns has three free English courses to help you learn beginning and intermediate English

Haberleri, sizin anlama becerileri kontrol etmek için yavaş İngilizce dinlemek.

Listen to the news in slow English to check your comprehension skills.

Yeni kelime becerileri elde etmenize yardımcı olur.

Helps you gain new vocabulary skills.

ESL için en iyi uygulamaları online

Best apps for ESL online

Telaffuz ile yardımcı olmak için konuşurken Duolingo kayıtları.

Duolingo records when you speak to help you with pronunciation.

Bu app gerçek videoları gerçek anadili öğrenmek için kullanır. Sen-ebilmek seyretmek farklı konular.

This app uses real videos to help you learn from actual native speakers. You can watch different topics.

Çocuklar için bu app peşinde 2-8. Onlar-ebilmek öğrenmek İngilizce üzerinden oyunları, şarkıları, ve bulmacalar. Eğer ücretsiz erişim istiyorum, bize e-posta info@usahello.org at.

This app is for children ages 2-8. They can learn English through games, songs, and puzzles. If you would like free access, email us at info@usahello.org.

Yazma ve İngilizce ders çalışmak ister? Ücretsiz online GED sunduğumuz® ve vatandaşlık sınıfları.

Do you want to practice writing and studying English? We offer free online GED® and citizenship classes.

Sınıflar GED üzerinde odaklanmıştır, ancak® ve vatandaşlık, Onlar da kendi dilinizde sınıflar görüntülerken İngilizce eğitim görebilirsiniz çünkü ESL online öğrenmek için çok iyi bir sınıflardır. Bu, daha hızlı İngilizce öğrenmek yardımcı olur. Sınıfa git.

Although the classes are focused on GED® and citizenship, they are very good classes to help you learn ESL online because you can study English while also viewing the classes in your language. This helps you learn English faster. Go to the classroom now.

Daha fazla bilgi edinin

Learn more

Okulu bitirip, GED® kazanmak

Ücretsiz online GED® hazırlık kursu

Senin eğitim bitirmek

 

 

Bu sayfa yardım ettin mi? Gülen yüz Evet Kaşlarını yüz Hayır
Görüşleriniz için teşekkür ederiz!