Nasıl bir mobil uygulama geliştiricisi olmak

Ayrıca İngilizceİngilizce

Akıllı telefonlar ve diğer mobil cihazlar için programlar tasarlayan ve yapan kişilere mobil uygulama geliştiricileri denir, veya uygulama geliştiricileri. Mobil uygulama geliştiricisi olma konusunda öğrenin.

People who design and make the programs for smartphones and other mobile devices are called mobile application developers, or app developers. Find out how to become a mobile app developer.

a mobile app developer talking to her coworker via chat

a mobile app developer talking to her coworker via chat

Mobil uygulama geliştiricisi nedir?

What is a mobile application developer?

İnsanlar bilgi almak ve diğerleri için mobil cihazlar bağlamak. Uygulamalar telefonları ve diğer cihazlar programlardır. "App" için kısa bir uygulamadır. Mobil uygulama geliştiricileri (genellikle uygulama geliştiricileri olarak adlandırılır) bu programları oluşturma ve çalıştırma. Başka bir iş yazılım geliştirici adıdır.

People get information and connect to others through their mobile devices. Applications are programs on phones and other devices. “App” is short for application. Mobile application developers (usually called app developers) create and run those programs. Another name for the job is software developer.

İş hakkında

About the job

Mobil uygulama geliştiricisi işinde neler bekleyebilirsiniz?

What can you expect in the job of mobile application developer?

Mobil uygulama geliştiricisinin görevleri

Duties of a mobile application developer

Mobil uygulama geliştiricilerin uygulamaları çalışan programlar için kodu oluşturma. Aynı zamanda yardımcı planı ve yeni uygulamalar tasarlama. Onlar apps'ı test ve sırıtmak sorunları çözmek. Varolan uygulamalar devam tutmak ve onları güncelleştirmek.

Mobile application developers create code for the programs that run applications. They also help plan and design new apps. They test the apps and solve the problems that show up. They keep existing applications going and update them.

İşiyle ilgili konuşmak bir app geliştirici izlemek.

Watch an app developer talk about his job.

Çalışma alanı

Workplace

Mobil uygulama geliştiriciler büyük teknoloji şirketleri veya küçük başlangıç iş için çalışmayabilir. Bazı geliştiriciler kendileri için evden çalışma.

Mobile application developers may work for large technology companies or small startup business. Some developers work for themselves from home.

Mobil uygulama geliştiricileri için maaş

Salary for mobile application developers

Mobil Uygulama geliştirici için saat ücreti yaygın olarak değişir $21 Hedef $150 için saat, deneyim ve konum bağlı olarak. Ulusal ortalama maaş 2018 çevresinde yapıldı $100,000 yıl başına. Ama tek tek işlerin çok daha fazla veya daha az ödeyebilirsiniz.

The hourly wage for mobile application developer varies widely from $21 to $150 to per hour, depending on experience and location. The national average salary in 2018 was around $100,000 per year. But individual jobs may pay a lot more or a lot less.

Kişi hakkında

About the person

Ne tür bir kişi iyi bir mobil uygulama geliştiricisi yapar? Hem teknik hem de yaratıcı olmanız gerekir.

What kind of person makes a good mobile app developer? You need to be both technical and creative.

Olması gereken nitelikleri

Qualities you should have

 • Sabır ile küçük detaylar ve sürekli düzeltmeler ve ayarlama
 • Sorun çözme, iyi
 • Diğer ekip üyeleriyle çalışma iyi
 • İyi iletişim, teknik uzmanlar olmayan insanlar için önemli
 • Aynı anda birkaç farklı projeler üzerinde çalışma yeteneği
 • Patience with small details and constant corrections and adjustment
 • Good at problem-solving
 • Good at working with other team members
 • Good at communicating technical matters to people who are not experts
 • Ability to working on several different projects at the same time

Sen-ecek lüzum becerileri

Skills you will need

 • Programlama dilleri uzman, Java ve Objective C gibi
 • Güçlü-e doğru kodu, test, hata ayıklama, ve mobil uygulamalar değişiklikler
 • Mobil uygulama şartları bilgisine, kavramlar ve en iyi yöntemler
 • Varolan web uygulamaları mobil uygulamaları için adapte mümkün
 • Uzman kullanıcı arabirimi olan (UX)
 • Expert in programming languages, such as Java and Objective C
 • Able to code, test, debug, and monitor changes in mobile applications
 • Knowledge of mobile application terms, concepts and best practices
 • Able to adapt existing web applications for mobile apps
 • Expert knowledge of user interface (UX)

Nitelikli almak

Get qualified

Mobil uygulama geliştiricileri için eğitim

Training for mobile app developers

Sen-ecek lüzum bir lisans yazılım mühendisliği ve mobil uygulama geliştirme. Üniversiteye nasıl başvuracağımı öğrenin

You will need a bachelor’s degree in software engineering and mobile application development. Find out how to apply for college

Bilgisayarlarda hiç eğitim inanmamanız durumunda, ya da üniversiteye hazır değilseniz, bir bilgisayar veya ders kodlama başlayabilirsiniz. Birçok halk eğitim merkezleri ucuz bilgisayar eğitim dersleri sunuyoruz. Özellikle yeni gelenler ve İngilizce öğrenenler için sınıfları olabilir. Size en yakın bir devlet üniversitesidir bulmak.

If you have no training at all in computers, or if you are not ready for college, you can start with a computer or coding course. Many community colleges offer low-cost computer training classes. They may have classes especially for newcomers and English learners. Find a community college near you.

Sertifika

Certification

İşverenler genellikle sertifika için sormayın. Onlar deneyim ve bilgi için daha fazla arıyor olacak. Ama bazı sertifikaları işverenler için iyi bilinen ve özgeçmişinizi listesinde değer olacak.

Employers do not usually ask for certification. They will be looking more for experience and knowledge. But some certificates are well-known to employers and will be worth listing on your resume.

İşte en iyi bilinen sertifikaları. Her sertifika için daha fazla bilgi almak için adı seçin:

Here are the best-known certificates. Select the name to get more information for each certification:

Deneyim

Experience

Programlar ve uygulamalar oluşturmaya başlayabilirsiniz önce bilgisayar teknolojisi veya bilgi teknolojisi deneyimi gerekir. Deneyimi elde etmek için en iyi yolu bir teknoloji iş için çalışmaktır, web tasarım iş, ya da uygulamalar geliştiren bir iş.

You will need experience in computer technology or information technology before you can start building programs and applications. The best way to get experience is to work for a technology business, a web design business, or a business that develops apps.

Peki ya henüz hiçbir deneyime sahip? Nereden başlasam?

What if I have no experience yet? Where do I start?

Sen-ebilmek bulmak bir giriş seviyesi iş bilgisayar teknolojisi. Temel bilgisayar teknolojisi becerileri öğrenmek, kodlama veya programlama gibi. O zaman bir giriş seviyesi iş bulmak ve gerekiyor deneyim kazanmak.

You can find an entry-level job in computer technology. Learn basic computer technology skills, such as coding or programming. Then you can get an entry-level job and gain the experience you need.

Kariyerinize nasıl başlayacağınızı öğrenin bilgisayar teknolojisindeki işleri. Örneğin, Şunları yapabilirsiniz:

Find out more how to start your career and get jobs in computer technology. For example, you can:

 • İş fırsatları bulmak Zar, teknoloji işçiler için bir online iş sitesi
 • İş yerinde bulmak Upwork, bir iş göstermek Internet tabanlı serbest için
 • Find jobs at Dice, an online employment site for tech workers
 • Find work at Upwork, a job noticeboard for internet-based freelancers

Daha fazla bilgi edinin

Learn more

Diğer kaynaklar

Other resources

Bu sayfa yardım ettin mi? Gülen yüz Evet Kaşlarını yüz Hayır
Görüşleriniz için teşekkür ederiz!