Senin iş bırakma

Ayrıca İngilizceİngilizce

Birçok nedenleri insanlar bir iş terk etmeye karar. Senin işten istifa öğrenin. İşini ve nasıl iyi bir izlenim bırakmak bırakıyor musun ne-e doğru demek bulmak dışarı ne zaman.

There are many reasons that people decide to leave a job. Learn how to resign from your job. Find out what to say when you are quitting your job and how to leave a good impression.

A man talking to his managers - quitting your job

A man talking to his managers - quitting your job

Bir iş bırakma olarak da adlandırılır gelen istifa veya bırakarak bir iş. İyi yol ve bir iş bırakmak kötü yolları. Ne zaman çıkmak karar, patronuna söyle, doğru şekilde önemlidir. Denemek senin en iyi şirket gidene kadar sürmelidir. Nasıl onlar gelecekte yardımcı olacaktır böylece arkadaşlarınız ile hareket planı.

Quitting a job is also called resigning from or leaving a job. There are good ways and bad ways to leave a job. When you decide to quit, it’s important to tell your boss in the right way. You should continue to try your best until you leave the company. Plan how to act with your coworkers so they will help you in the future.

Senin iş bırakma önce

Before quitting your job

Eğer yeni bir iş bulduk çünkü gidiyorsun, olmak 100 yüzde yeni iş başlayabilirsiniz emin! Eski işinizden istifa önce bir teklif mektubu imzaladı emin olun. Bazen, şirketler kendi teklif hakkında onların fikrini değiştiremez. Ama eğer bir sözleşme imzaladı ve başlangıç tarihi, Patronuna söylemenin zamanı geldi.

If you are leaving because you have found a new job, be 100 percent sure that you can start the new job! Make sure you have signed an offer letter before you resign from your old job. Sometimes, companies can change their mind about their offer. But if you have signed a contract and have a start date, it is time to tell to your boss.

İşte altı iyi şeyler yapmak ne zaman senin iş bırakma.

Here are six good things to do when you are quitting your job.

1. Doğru şekilde menajerine söyle

1. Tell your manager in the right way

 • Öğrenmek için işveren veya Yöneticisi nerede diğer insanlar seni duyamıyorum özel bir yerde seninle.
 • Bazen yöneticileri çok meşgul ve yerine getiremiyor. Bu durumda, o zaman ile e-posta ile istifa, mektupla, veya bir telefon görüşmesi ile kabul edilebilir.
 • Patronuna söyle, şirketin zaman zevk isteyebilirsiniz. Bu doğru değil Eğer, öğrendiklerini takdir söyleyebiliriz.
 • Neden gidiyoruz ama kişisel bilgilerinizi vermeyin açıklamak. Örneğin, Belki de daha fazla öder başka bir iş için gidiyoruz. Sadece başka bir konuma bulduk diyebilirsin.
 • Herhangi bir bilgi paylaşmak ya da seni rahatsız mı her türlü sorunuzu cevaplamak zorunda değilsiniz. Her zaman söyleyebilirim, “Cevap vermemeyi tercih ederim.”
 • Yapma arkadaşlarınız sizin Yöneticisi önce söyle. Ama patronun bilir en kısa zamanda arkadaşlarınız söyle.
 • Ask your employer or manager to talk to you in a private place where other people can’t hear you.
 • Sometimes managers are too busy and cannot meet. If that is the case, then resigning with by email, by letter, or with a phone call are acceptable.
 • You may want to tell your boss you enjoyed your time at the company. If that is not true, you can say you appreciated what you learned.
 • Explain why you are leaving but do not give personal details. For example, maybe you are leaving for another job that pays more. You can just say that you have found another position.
 • You do not have to share any information or answer any questions that make you uncomfortable. You can always say, “I prefer not to answer.”
 • Do not tell your coworkers before your manager. But do tell your coworkers as soon as your boss knows.

2. Senin menajerin en az vermek 2 hafta’ dikkat edin

2. Give your manager at least 2 weeks’ notice

İş sözleşmesi ne kadar haber vermek zorunda söyleyebilir miyim. Uyarı Ne kadar ilerisini aslında gitmeden önce gidiyorsun söylemek gerekir anlamına gelir. Belirtilen sürede dönem ise, En azından menajerine söyle 2 zaman önümüzdeki haftalarda. Önceden haber veren dikkate gösterir ve zaman değiştirilmesi verir.

Your work contract may say how much notice you have to give. Notice means how far ahead you must say you are leaving before you actually leave. If there is no stated notice period, tell your manager at least 2 weeks ahead of time. Giving advance notice shows consideration and allows time for you to be replaced.

Bazen, Yeni işvereniniz daha erken başlatmak için ihtiyacın olabilir. Aksi takdirde, sözleşme diyor sürece, Geçerli patronuna özür ve neden hemen gitmemiz gerek açıklayabilir. Yeni işine başladıktan sonra bir süre yerine kişi sorularını cevaplamak teklif verebilir.

Sometimes, your new employer might need you to start sooner. Unless your contract says otherwise, you can apologize to your current boss and explain why you need to leave quickly. You could offer to answer questions from the person replacing you for a while after you start your new job.

Bazen senin müdür daha uzun kalmak isteyebilir. İstediğiniz veya sözleşme diyor sürece gerekir sürece evet demek zorunda değil.

Sometimes your manager might ask you to stay longer. You do not have to say yes unless you want to or unless your contract says you must.

3. A çekilme mektup yazmak

3. Write a resignation letter

Sen gidiyorsun bir istifa mektubu açıklıyor. Çoğu işveren işini çıktığınızda bir almak istiyorum. Bu bir bilgisayardan yazılı ve imzalı en iyisi. Eğer bir yazıcı yoksa, Sen de sadece bir kağıt parçası yazabilirsiniz. Burada bir örnek istifa mektubu sen-ebilmek kullanma.

A resignation letter explains that you are leaving. Most employers want to receive one when you quit your job. It is best if this is printed from a computer and signed. If you don’t have a printer, you can also just write it on a piece of paper. Here is a sample resignation letter you can use.

4. En iyi sonuna kadar deneyin

4. Try your best until the end

İyi bir izlenim bırakmak önemlidir. Zamanında gelmeye devam ve erken terk etmeyin. Sen gidene kadar çalışma sabit tutmak. Yapmam gerekenler dışında çalıştırırsanız, iş arkadaşlarını onlara yardımcı olabilir sormak.

It is important to leave a good impression. Continue to come in on time and do not leave early. Keep working hard until you leave. If you run out of things to do, ask your coworkers if you can help them.

Kimse kim-ecek almak senin işin tren gerekebilir. Öğrendiğin her şeyi onlarla paylaşmak için elinden geleni yap. Bu değişiklik, şirketiniz için kolaylaştıracak.

You may need to train someone who will take over your job. Do your best to share everything you learned with them. It will make the change easier for your company.

5. İş arkadaşlarını teşekkür ederim

5. Thank your coworkers

Tüm ile yakın işbirliği içinde çalıştı insanlar veda etmek emin olun. Onları iyi arkadaşları olduğu için teşekkür ederiz. Eğer gelecekte bir iş için arıyorsunuz, Onları sana vermek isteyebilirsiniz bir profesyonel referans. Başvurular insanlardır lütfen size potansiyel bir işveren için konuşma yapacak. Sen-ebilmek da arkadaşları LinkedIn bir öneri yazmak için sormak.

Make sure to say goodbye to all of the people you worked with closely. Thank them for being good coworkers. If you are searching for a job in the future, you can ask them to give you a professional reference. References are people who will speak kindly of you to a potential employer. You can also ask coworkers to write you a recommendation on LinkedIn.

6. Eski arkadaşlarınıza konuşmaya devam eder

6. Continue to talk to your old coworkers

Sonra eski işini bıraktın, Sen hala mesajı, çağrı, ya da iş arkadaşlarınız ziyaret. Eğer yakın iseniz, Merhaba demek için uğra. Eğer uzakta iseniz, Patronun veya favori iş arkadaşlarınız için bir e-posta gönderebilirsiniz. Onlara hayat veya yeni iş hakkında haber verir. Temas halinde kalmak zaman şirketi'nde takdir gösterir.

After you have left your old job, you can still message, call, or visit your coworkers. If you are nearby, you can stop by to say hello. If you are far away, you can send an email to your boss or your favorite coworkers. Give them news about your life or new job. Staying in contact shows you appreciated your time at the company.

Belki sen de tedavi edildi değil çünkü şirket yaptı. Bu durumda, Bunu yapmak için gerekir.

Maybe you left your company because you were not treated well. In that case, you do not need to do this.

Ne zaman senin iş bırakma yapmam gerekenler

Things not to do when quitting your job

Ayrıca size gereken şeyler vardır değil Ne zaman senin iş bırakma!

There are also things you should not do when quitting your job!

 • Sonraki ne yapıyorsun böbürlenmek değil
  Ailenizle birlikte daha fazla vakit geçirmek heyecanlı olabilir. Başka bir yere hareket ediyor çünkü Belki mutlu musun. Hala, arkadaşlarınıza böbürlenmek değil. Onlar-ebilmek değil var olmak onların durumu ile mutlu ve bu onların duygularını incitmiş.
 • Do not brag about what you are doing next
  You may be excited to spend more time with your family. Maybe you are happy because you are moving somewhere else. Still, do not brag to your coworkers. They might not be happy with their situation and this will hurt their feelings.

 

 

 • Şu anki işinde negatif olmayın
  Bu, iş veya iş arkadaşlarınızla birlikte mutlu olmadığını mümkündür. Onlar hakkında eski iş veya yeni iş insanlara kaba söyleme. Memnun değilseniz, confide in your friends or family.
 • Do not be negative at your current job
  It is possible that you were not happy with your job or coworkers. Do not say unkind about them to people at your old job or new job. If you are unhappy, confide in your friends or family.

 

 

 • Do not leave your workspace messy
  Make sure to take your personal things home. Return everything that was borrowed from your work. If you had a workspace, clean it for the next person.
 • Do not leave your workspace messy
  Make sure to take your personal things home. Return everything that was borrowed from your work. If you had a workspace, clean it for the next person.

Daha fazla bilgi edinin

Learn more

Mülteci ve göçmenler hoş geldiniz bir gömlek satın

Yeni gelenler onlar anlayabileceği bir mesaj. Gömlek mevcuttur 8 Diller. "Hoş geldiniz. Burası senin evin mi, çok."

Şimdi bir gömlek satın!
Bu sayfa yardım ettin mi? Gülen yüz Evet Kaşlarını yüz Hayır
Görüşleriniz için teşekkür ederiz!