How to stay safe on social media sites

Ayrıca İngilizceİngilizce

Yeni insanlarla bağlayan iyi bir şeydir, especially when you are a newcomer yourself. You might feel lonely in the USA, ve Facebook ve Instagram daha fazla hissediyorum yardımcı olabilir gibi sosyal medya siteleri yeni ülkenize bağlı. Ama sosyal medya siteleri-ebilmek var olmak tehlikeli. Böylece kendini koruyabilir tehlikeleri anlamak önemlidir.

Connecting with new people is a good thing, especially when you are a newcomer yourself. You might feel lonely in the USA, and social media sites like Facebook and Instagram can help you feel more connected to your new country. But social media sites can be dangerous. It is important to understand the dangers so you can protect yourself.

Learn how to avoid the dangers of social media

Learn how to avoid the dangers of social media

How do we protect ourselves in everyday life?

How do we protect ourselves in everyday life?

Ne zaman sosyal medya üzerinde kişi ile bağlamak, nasıl insanlarla hareket düşünün bilmek ve gerçek hayatta bilmiyorum:

When you connect with people on social media, think about how you behave with people you know and don’t know in real life:

  • Sen özgürce iletişim ile bildiğiniz ve güvendiğiniz – aile ve yakın arkadaşlar.
  • Biliyor musun ya da sadece yerine getirilmiştir kişi daha dikkatli.
  • You don’t tell strangers everything about your personal life.
  • You don’t give your money or the key to your house to strangers or people you just met.
  • You communicate freely with those you know and trust – your family and close friends.
  • You are more careful with people you do not know or have just met.
  • You don’t tell strangers everything about your personal life.
  • You don’t give your money or the key to your house to strangers or people you just met.

Sosyal medya tehlikelerden güvenli kalmak aynı bu yaklaşımı kullanın!

Use this same approach to stay safe from the dangers of social media!

10 ways to protect yourself from the dangers of social media

10 ways to protect yourself from the dangers of social media

1. Verilerinizi koruyun

1. Protect your data

Kişisel bilgilerinizi bazen veri denir. Önemli kişisel veriler vermek gerekir asla, Kimlik numaraları gibi, Banka numaraları, parolalar, veya adresinizi sosyal medya siteleri. Onların kullanıcılar güvende tutmak için, sosyal ağlar gizlilik ayarları bilgilerinizi hale getirmek için kullanabilirsiniz var (veri) güvenli.

Your personal information is sometimes called data. You never need to give out important personal data, such as ID numbers, bank numbers, passwords, or your address on social media sites. To keep their users safe, social networks have privacy settings you can use to make your information (data) safe.

Facebook'ta verilerinizin güvenliğini korumaya

Keep your data safe on Facebook

Ne zaman sen koymak senin Veri Facebook'ta, ve uygulamalar ve Web siteleri oturum açtığınızda, verilerinize erişim veren. Bu uygulamalar ve Web siteleri verileri istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Çoğunlukla onlar reklamverenler ürünleri satmak için kullanın.

When you put your data on Facebook, and when you sign into apps and websites, you are giving access to your data. These apps and websites may use you data in ways you do not want. Mostly they use it to let advertisers sell you products.

Apps ve verilerinizi kullanarak Web sitelerini durdurma. Facebook, Senin ayarları'na gidin. Ayarlarınızı bulmak için, click thev” (down symbol) üst sağ köşesinde seçin ve ekran “Ayarlar.” O zaman tıkırtı üstünde “Uygulamalar ve Web siteleri” Soldaki listede. O zaman sen-ecek görmek verilerinize erişim var apps. Her app hangi erişim sahip oldukları düzenlemek için tıklatın. Sosyal medyada güvenli kalmak, Sen-ebilmek da silmek apps tamamen.

You can stop apps and websites from using your data. In Facebook, go to your settings. To find your settings, click the “v” (down symbol) in the top right corner of your screen and select “settings.” Then click on “Apps and Websites” in the list on the left. Then you will see the apps that have access to your data. You can click on each app to edit what access they have. To stay safe on social media, you can also delete apps altogether.

Burada basit bir kılavuzdur kendinizi sosyal medya tehlikelerden korumak için tüm farklı gizlilik ayarlarını yönetme hakkında.

Here is a simple guide about how to manage all your different privacy settings to protect yourself from the dangers of social media.

Güçlü parolalar kullanın

Use strong passwords

Internet güvenlik uzmanları her zaman tüm hesapları için güçlü ve farklı parolalar almamızı tavsiye. Onlar da bize iki faktörlü kimlik doğrulamasını kullanmak için tavsiye (günlüğe kaydetme için ek adımlar) veya bir şifre yöneticisi. Şunları yapabilirsiniz parola müdür öğrenmek.

Internet security experts always advise us to have strong and different passwords for all our accounts. They also advise us to use two-factor authentication (extra steps for logging in) or a password manager. You can find out about password managers here.

2. Özel kalıp

2. Stay private

Kimse görmek misiniz kişisel bilgi veya resimler online paylaşmak değil, iş yerindeki patronu gibi. Sen-ebilmek düşünmek sadece yakın arkadaşlarınız ve aileniz ile paylaşıyorsunuz, Ama bir şey çevrimiçi olduğunda, daha yaygın olarak paylaşılabilir. Ayrıca, bir kez online, Çünkü diğer insanlar kopyalarını da var. bundan kurtulamıyorum. Birçok kişi ateş veya çevrimiçi profillerini nedeniyle iş çevirdi.

Don’t share personal details or pictures online that you would mind anyone seeing, like your boss at work. You might think you are sharing just with your close friends and family, but once something is online, it can be shared more widely. Also, once it is online, you can’t get rid of it because other people have copies of it. Many people have been fired or turned down for a job because of their online profiles.

3. Herkese ve her şeye inanmıyorum

3. Don’t believe everything and everyone

Nasıl sosyal medya hakkında daha fazla her gün insanları kandırmak için kullanılır öğreniyoruz. Birçok sosyal medya bilgi yanlıştır. Bazen, insanlar sosyal medya gerçek insanlar değil, ve sık sık şeyler gerçek gerçekler hiç değildir. Bu insanlar yanlış adları ya da bir "bot" ile olabilir (sahte bir robot). Bu sahte Haberler ya da bir hükümet veya iş resmi resmi görünümlü mesajlar olabilir.

We are learning more every day about how social media is used to trick people. A lot of information on social media is false. Sometimes, people on social media are not even real people, and often things are not real facts at all. This might be people with false names or a “bot” (a fake robot). It might be fake news reports or official-looking messages pretending to be from a government or business official.

Sosyal medyada okuduğun her şeye inanıyor musun. Eğer bir şeyler okumak, diğer kaynakları ile kontrol, bir ulusal gazete website öyle aynı derecede.

Do not believe everything you read on social media. If you read something, check with other sources, such as a national newspaper website.

Bir haber online söz alırsanız devlet veya bir iş olduğunu, Kişisel bilgileriniz ile yanıt verme.

If you receive a message online saying it is from the government or a business, do not respond with your personal information.

4. Çevrimdışı güvenli kalmak, çok

4. Stay safe offline, too

Gerçek dünyada, güvenlik faaliyetleri hakkında bilgi deftere naklettiğinizde düşünüyorum. Adresinizi çevrimiçi ve o zaman sen are uzağa herkes bildirmek için tatil resimleri yazılan ihtiyacım yok. Eğer aile tatilde iken sen Facebook'ta posta, insanlar ev ev boş olduğunu biliyorum.

Think of your security in the real world when you post information about your activities. You don’t need to have your address online and then post vacation pictures to let everyone know you are away. If you post on Facebook while your family is on vacation, people will know your house is at home empty.

Ayrıca, Bazen nerede olduğunu sonrası olabilir veya “içine kontrol” Yerler. Eğer ya da değil bunu düşünmek.

In addition, you might sometimes post where you are or “check into” places. Think about if you should do this or not.

Biriyle bizzat tanışmak çok dikkatli olun

Be very careful if you meet someone in person

Sosyal medya kimlik yapmak insanlar için kolaylaştırır. Online, başka biri gibi davranabilirsin. Birisinin çevrimiçi bağlanıyorsanız, asla o kişinin tek başına ya da evlerine karşılamak için ya da onları evine davet düzenlemek Onlar söylediği kişi olduklarını biliyorum sürece. Her zaman halka açık bir yerde ve diğer insanlarla olduğunda yabancı karşılamak.

Social media make it easy for people to make up identities. Online, they can pretend to be someone else. If you connect with someone online, never arrange to meet that person alone or go to their house or invite them to your house unless you know that they are who they say they are. Always meet strangers in a public place and when there are other people around.

5. Para ya da parola göndermeyin

5. Don’t send money or passwords

Ne zaman sen are değil para kimseye göndermeyin 100% Onlar söylediği kişi emin olduklarını. Resmi kurumlar, IRS gibi, ve gerçek işletmeler, Microsoft gibi, doğrudan yabancı banka hesaplarına para göndermenizi söyleme. Ne de onlar için parolanızı bir şey sormayın. Şifrenizi kimseye sosyal medya siteleri veya Internet'teki diğer yerlerde oldum göndermeyin.

Don’t send money to anyone when you are not 100% sure they are who they say they are. Government offices, such as the IRS, and real businesses, such as Microsoft, do not tell you to send money directly to strange bank accounts. Nor do they ask for your password to anything. Do not send your password to anyone that you meet social media sites or other places on the internet.

6. Kendini düşman ya da kaba insanlardan korumak

6. Protect yourself from hostile or unkind people

Mülteci ve göçmenler tarafından düşman ya da kaba insanlar hedefleyebilir. Arkadaş istekleri tanımadığınız insanlardan kabul etmeyin. Hemen herkes herhangi hesaplarınızı mesajları şey tehdit engelleme. Yanıt vermeyen. Kaba ya da düşman şeyler yapmak bir hedef daha yazmayın. Rapor kişisel tehditleri polis ve üzerinde deftere nakledilme sosyal medya sitesi.

Refugees and immigrants may be targeted by hostile or unkind people. Don’t accept friend requests from people you do not know. Immediately block anyone who posts something threatening on any of your accounts. Do not respond. Do not write rude or hostile things that may make you even more of a target. Report personal threats to the police and to the social media site they were posted on.

7. Dolandırıcılığı ve hackerlar kendinizi korumak

7. Protect yourself from scams and hackers

Çünkü onlar sadece size gönderilen linklere tıklamayın, bir arkadaşımdan gelirlerse bile (Onlar bağlantı tehlikeli olduğunu bilemezsiniz, or they may have been hacked). Sadece silmek. Önemli bir şey için bu şekilde gönderilecektir. Talep bağlantılar aygıtınız zarar veya kişi bilgilerinizi çalmak için aygıtınıza izin virüs içerme olasılığı, Paranı, ve kimlik. Ve unutmayın: gerçek IS gerçek olamayacak kadar iyi olamayacak kadar iyi görünüyor herhangi bir teklif! Bir ileti alırsanız birinden bir sürü para alacak demek bilmiyorsun, silmek!

Don’t click on links just because they are sent to you, even if they come from a friend (they may not know the link is dangerous, or they may have been hacked). Just delete them. Nothing important will be sent to you that way. It is more likely that links you did not request contain viruses that will harm your device or let people into your device to steal your information, your money, and your identity. And remember: any offer that seems too good to be true IS too good to be true! If you receive a message saying you will get lots of money from someone you don’t know, delete it!

8. Çocukların güvende tutmak

8. Keep your children safe

Sosyal medya kullanımı yok veya bunu anlamak bile, Bu çocukların sosyal medya siteleri tehlikelerden korumak için bu kadar öğrenmek gerekir. Eğer sosyal medya kendini kullanıyorsanız, Onlar hakkında bilgi online koyarak değil çocukları korumak. Sosyal medya kullanmıyorsanız, çocukların kullandıkları ne sosyal ağlar sormak. Zorbalık için gösterilebilir, cinsel predatör, ve kötü içerik ve reklam için. İşte bazı Çocuklarınızı çevrimiçi koruma hakkında iyi bilgi. Bu çocuklar güvenli tutmak için ipuçları içerir ve haberdar olmak için farklı sosyal medya koşullarını listeler.

Even if you don’t use social media or understand it, you will need to learn enough about it to keep your children safe from the dangers of social media sites. If you do use social media yourself, protect your children by not putting information about them online. If you don’t use social media, ask your children what social networks they use. They can be exposed to bullying, to sexual predators, and to bad content and advertising. Here is some good information about protecting your children online. It includes tips to keep kids safe and lists of different social media terms to be aware of.

Pek çok teknoloji uzman sadece küçük çocuklu bir akıllı telefon veya bilgisayar önünde kullanmak izin öneririz. Çocuğunuz için karar vermek zorunda olacak, Ama akıllı telefonlar veya bilgisayarlar kendi odalarında gece zaman var çocuklar izin vermeyin çoğu uzman tavsiye.

Many technology experts recommend you only let young children use a smartphone or computer in front of you. You will have to decide for your child, but most experts recommend you do not let children have smartphones or computers in their rooms at night time.

9. Sosyal medya Emanet gençler için

9. Social media safety for teenagers

Online dayak gençler için büyük bir husustur. Bu siber zorbalık denir. Gençler diğer gençler online kötü zaman olmasıdır. Eğer çocuklarınız zorbalık, Onları da kabadayıları için cevap yok. Bu siber zorbalık Web sitesi vardır Gençler için ayrıntılı ipuçları bilgi sayfaları cep telefonu güvenliği de dahil olmak üzere, Sexting ve diğer konular.

Being bullied online is a big concern for teenagers. This is called cyber-bullying. It is when teenagers are mean to other teenagers online. If your children are bullied, do not have them respond to the bullies. This cyber-bullying website has detailed tips for teens including information sheets on cell phone safety, sexting and other topics.

10. Bağımlısı alamadım!

10. Don’t get addicted!

Değer verdiğin insanlar ile bağlı kalmak için sosyal medya kullanımı, but don’t spend hours looking at things that aren’t important in the real world. Sosyal medya şirketleri kendi siteleri ve apps-e doğru çengel tutmak Tasarla. Bu nasıl para kazanmak.

Use social media to stay connected with the people you care about, but don’t spend hours looking at things that aren’t important in the real world. Social media companies design their sites and apps to keep you hooked. That’s how they make money.

About social media

About social media

Sosyal medya ağları olan, veya diğer kişi ile iletişime geçmek için yollar. Sosyal ağlar Facebook dahil, Twittter, Snapchat ve Instagram – herhangi bir app ya da website nereye sen insanlarla kaynaş bilmek ya da bilmiyorum. Bir sosyal ağ gibi LinkedIn çalışır, Ama iş ve kariyer için. Sohbet odaları ve çöpçatanlık web siteleri sosyal medya diğer formları vardır. Hatta YouTube gibi sosyal medya sayar, Çünkü herkes-ebilmek posta videolar ve Yorumlar var.

Social media are networks, or ways to connect with other people. Social networks include Facebook, Twittter, Snapchat and Instagram – any app or website where you connect with people you know or don’t know. LinkedIn works like a social network, but for jobs and careers. Chat rooms and matchmaking websites are other forms of social media. Even YouTube counts as social media, because anyone can post videos and comments there.

Neden sosyal medya denir?

Why is it called social media?

Sosyal means anything to do with society or a group, dostu faaliyetleri ve diğer insanlarla etkileşimde gibi. Medya word'ün çoğul hali Orta, bir kanal veya bir iletişim yöntemi olan. Biz kullanın medya kitle iletişim demek, televizyon gibi, radyo, veya Internet.

Social means anything to do with society or a group, such as friendly activities and interacting with other people. Media is the plural of the word medium, which is a channel or method of communication. We use media to mean mass communication, like television, radio, or the internet.

Daha fazla bilgi edinin

Learn more

Size en yakın yardım bulmak

Hizmetleri ve senin şehri aramak için FindHello kullanın.

Aramanızı başlatmak
Bu sayfa yardım ettin mi? Gülen yüz Evet Kaşlarını yüz Hayır
Görüşleriniz için teşekkür ederiz!