GED® test edin

Ayrıca İngilizceİngilizce

GED® testi nasıl alırsınız? GED® sınava hakkında bilmek neye ihtiyacım var? İşte al ve GED® testi geçmek için gereken bilgileri ve araçları.

How do I take the GED® test? What do I need to know about taking the GED® test? Here are the tools and information you need to take and pass the GED® test.

GED test edin

take the GED test

Burada 10 GED® testine hazır olun yardımcı olacak adımları.

Here are 10 steps to help you get ready to take the GED® test.

1. En iyi test durumunuz için olduğundan emin olun

1. Make sure this is the best test for your state

Bazı devletler GED® yerine başka bir test sunuyoruz. HiSET™ veya aparat sunabilir. Birçok devlet sunuyoruz. GED® test halinde teklif edilirse buradan öğrenin:

Some states offer another test instead of GED®. They may offer HiSET™ or TASC. Many states offer a choice. Find out here if the GED® test is offered in your state:

HSE test durum durumu tablosu güncelleştirildi 2019

Table of HSE tests state by state updated 2019

2. Uygun olup olmadığını kontrol edin

2. Check that you are eligible

Genellikle Eğer siz GED® testi yaptırmak uygun olacaktır 18 yaş veya daha büyük ve bir ABD lise mezunu değil. Bazı durumlarda, Eğer sen sınava girmek mümkün olabilir 16 veya 17. Bazı devletler test hazırlık derslerine katılmak isteyin. Diğer devletler sadece sakinleri sınava girmek izin. Şunları yapabilirsiniz GED® test gereksinimleri devlet içinde bul.

You will usually be eligible to take the GED® test if you are 18 years of age or older and have not graduated from a US high school. In some cases, you may be able to take the test if you are 16 or 17. Some states ask that you attend test preparation classes. Other states only allow residents to take the test. You can find the GED® test requirements in your state.

3. GED® testi hakkında bilgi edinin

3. Learn about the GED® test

Ne zaman test-ne bilgi almak beklemek gerek ve sen-ecek sorulmak soru tür bulmak. Bilmeniz gereken GED® testi nedir.

Find out what to expect when you take the test – what knowledge you need and the kind of questions you will be asked. You need to know what’s on the GED® test.

4. Testiniz için çalışma

4. Study for your test

GED® test online alamam, Ama online hazır alabilirsiniz. Bizim Ücretsiz online sınıf ve Ücretsiz online deneme testleri size yardımcı olacaktır.

You cannot take the GED® test online, but you can get ready for it online. Our free online class and free online practice tests will help you.

5. Bir test Merkezi'ne.

5. Find a testing center

Online test alamazsın. Bir test merkezinde bizzat test almalısınız. Bir test Merkezi'ne şimdi. sonra da kayıt.

You cannot take the test online. You MUST take the test in person at a testing center. Find a testing center now or after you register.

6. Ged.com bir hesap için kaydolun

6. Register for an account at ged.com

Bir test randevu almak, online bir hesap oluşturmanız gerekir GED.com. Sen-ebilmek yaratmak hesabınızı herhangi bir zamanda-sizin sınava zamana kadar beklemek yok. Hesabınızı MyGED denir.

To make a test appointment, you must create an online account at ged.com. You can create your account at any time – you don’t have to wait until you are ready to take your test. Your account is called MyGED.

Kayıt sırasında ged.com ile, soruları yanıtlamanız gerekir (Adınız, Adres, Eğitim, vb.) Ama test randevu zamana kadar ödemek gerekmez.

During your registration with ged.com, you will have to answer questions (your name, address, education, etc.) but you will not need to pay until you are ready to make a test appointment.

7. Zamanlama ve testleriniz için ödeme

7. Schedule and pay for your tests

Hazır olduğun zaman, Sınava girmek için bir randevu için ged.com Web sitesini kullanabilirsiniz. Farklı günlerde testin her yer alabilir, Ama senin GED® diploma almak için bir iki yıllık süre içinde tüm dört testleri almak gerekir.

When you are ready, you can use the ged.com website to make an appointment to take the test. You can take each part of the test on different days, but you will need to take all four tests within a two-year period to get your GED® diploma.

İlk test veya testleri almak istiyorum karar. Yer ve Tarih ve saat seçin. Aynı anda iki test zamanlarsanız, sadece 10 dakikalık bir ara aralarında alacak. Bu çok uzun değil. Daha fazla zaman isterseniz, Testlerinizi ayrı olarak zamanlamak emin olun-yine aynı gün seçebilirsiniz, Ama sen-ebilmek seçmek kez uzun bir mola için izin.

Decide the first test or tests you want to take. Then choose the location and date and time. If you schedule two tests at the same time, you will only get a 10-minute break between them. That is not very long. If you want more time, be sure to schedule your tests separately – you can still choose the same day, but you can choose times that allow for a longer break.

Bir gün içinde tüm testleri almak istiyorsanız, zamanlamak nasıl bakmak testlerinizi bir öğle yemeği molası olabilsin.

If you want to take all the tests in one day, look at how to schedule your tests so you can have a lunch break.

Sonraki, test zamanlamak için bir ücret ödemek zorunda kalacak. Bu eyaletten eyalete değişir, Ama hakkındadır $30 Her dört testleri için ($120 Hepsi için). Sen onları program gibi bir defada tek bir test için ödeme yapabilirsiniz.

Next, you will have to pay a fee to schedule the test. It varies from state to state, but it is about $30 for each of the four tests ($120 for all of them). You can pay for one test at a time as you schedule them.

8. Bir resmi antreman test edin

8. Take an official practice test

Gerçek bir test çekmeden önce, mümkünse resmi GED hazır® uygulama testleri almak iyi bir fikirdir. Bunu yapmak zorunda değilsiniz, Ama gerçek sınava hazır olduğundan emin olun yardımcı olacaktır. MyGED hesabınızda uygulama testleri "Uygulama" sekmesi altında bulabilirsiniz.

Before you take the real test, it is a good idea to take the official GED Ready® Practice Tests if you can. You do not have to do this, but it will help you make sure you are ready for the actual test. You can find the practice tests under the “Practice” tab in your MyGED account.

Gerçek testleri GED Ready® uygulama testleri yarısı sürece. Onlar maliyeti $6 Her dört testleri için ($24 Hepsi için), Bu yüzden sadece için çalıştı ve bir randevu için planlanmış olanları al.

The GED Ready® Practice Tests are half as long as the real tests. They cost $6 for each of the four tests ($24 for all of them), so only take the ones you have studied for and scheduled an appointment for.

Testler-ecek vermek sen sınav günü hazır olacak bu yüzden pratik. Sonuçları test için hazır olup olmadığını söyleyecektir, ya da ne hazır değilseniz çalışma. Eğer sen gerçek testiniz için hazır değil karar vermek, Sen-ebilmek değişmek testi randevunuzu bitene kadar 24 Saat ilerideki.

The tests will give you practice so you will be prepared on test day. The results will tell you if you are ready to take the test, or what to study if you are not ready. If you decide you are not ready for your real test, you can change your test appointment up until 24 hours ahead.

9. Test günü için hazır olun

9. Get ready for test day

Sınav günü başarılı yardımcı olacak bazı ipuçları:

Here are some tips to help you succeed on test day:

 • Herhangi bir bilgisayarda uygulayarak test deneyimi ile rahat olsun.
 • GED® test bulacaksınız
 • Pratik soru biçimleri ve sen-ecek görmek ile test yönergeleri Ücretsiz GED® eğitimi. Kullanmaya devam Ücretsiz USAHello uygulama testleri çok!
 • Test gününde ilk kez bulmak zorunda değilsiniz bu yüzden bir uygulama gezi test merkezi yapmak. Süre sen are orada, onların kuralları ve diğer bilgileri sen-ebilmek lüzum için sormak için test merkezi ile kontrol.
 • Testinizi daha önce iyi bir uyku çek emin olun. Yorgun ulaşmıyor, susuz, ya da aç. Yiyecek veya içecek test odasına getirmek için izin verilmeyecek.
 • Bir sürü şey yanında götürme, kişisel öğeleri olarak test odaya izin verilmez. Ama kimliğinizi getirin – bir pasaport, sürücü belgesi, veya diğer hükümet tarafından yayımlanan kimliği.
 • Eğer bir TI-30XS Multiview bilimsel hesap makinesi getirmek kullanılacağını seçmek için. Orada-ecek var olmak bir ekran daki hesap makinesi tercih ederseniz yerine kullanmak için.
 • Kağıt ve kalem getirmek için izin verilmeyecek, Ama sen-ecek almak silinebilir panoları ve notlar için bir işaretleyici.
 • En az gelmesi 30 erken test merkezi kontrol edebilir ve bir yere yerleşene kadar dakika. İçinde belgili tanımlık sınav hiçbir sonu gibi tuvalete.
 • Sorularınız ya da sorunlarınız sırasında varsa test, Elini kaldır.
 • Get comfortable with the test experience by practicing on any computer.
 • Find out what’s on the GED® test
 • Practice the question formats and instructions that you will see on the test with the free GED® tutorial. Keep using the free USAHello practice tests too!
 • Make a practice trip to the test center so you do not have to find it for the first time on test day. While you are there, check with the testing center to ask for their rules and any other information you may need.
 • Make sure you get a good night’s sleep before your test. Do not arrive tired, thirsty, or hungry. You won’t be allowed to bring food or drinks into the testing room.
 • Don’t take a lot of things with you, as personal items are not allowed in the testing room. But do bring your ID – a passport, driver’s license, or other government-issued ID.
 • Bring a TI-30XS Multiview Scientific calculator if you to choose to use one. There will be an on-screen calculator for you to use instead if you prefer.
 • You won’t be allowed to bring paper and pens, but you will get erasable boards and a marker for making notes.
 • Arrive at least 30 minutes early at the test center so you can check in and get settled. Use the bathroom as there are no breaks in the test.
 • If you have questions or problems during the the test, raise your hand.

10. Testten sonra

10. After the test

En az puanı gerekir 145 puan testi geçmek her tarafında. Puanlarınız ged.com içinde mevcut olacak 24 test alarak saat. Ne zaman tüm parçaları geçti, sen-ecek almak senin GED® diploma. Çok yüksek puan ile, Sana göre bir sertifika almak vardır "Üniversite hazır."

You will need to score at least 145 points on each part of the test to pass. Your scores will be available on ged.com within 24 hours of taking your test. When you have passed all the parts, you will receive your GED® diploma. With a very high score, you get a certificate that says you are “College Ready.”

Eğer başarısız olursa tüm testleri veya bazı konularda geri. Sen geçinceye kadar Eğer testi almaya devam, Ama beklemek zorunda kalacak 60 ilk üç denemeden sonra gün. Her durum içinde belgili tanımlık sınav almak için farklı kurallar vardır.

You can retake all the tests or some of the subjects if you fail. You can keep taking the test until you pass, but you will have to wait 60 days after your first three tries. There are different rules for retaking the test in each state.

İyi şanslar!

Good luck!

Daha fazla bilgi edinin

Learn more

Diğer kaynaklar

Other resources

Okulu bitirip, GED® kazanmak

Ücretsiz online GED® hazırlık kursu

Senin eğitim bitirmek
Bu sayfa yardım ettin mi? Gülen yüz Evet Kaşlarını yüz Hayır
Görüşleriniz için teşekkür ederiz!