Vatandaşlık Testi röportaj nedir?

Ayrıca İngilizceİngilizce

Vatandaşlığa Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan. Vatandaşlık Testi, veya vatandaşlık testi, bir söyleşi yer alıyor. Bir vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri memuru tarafından sorguya olamaz. Röportaj bir ABD vatandaşı olma yolunda önemli bir adımdır. Vatandaşlık Testi ve nasıl röportaj için hazırlamak hakkında bilgi edinin.

Naturalization is the process that makes you a citizen of the United States of America. The naturalization test, or citizenship test, is an interview. You will be questioned by a Citizenship and Immigration Services officer. The interview is an important step in becoming a US citizen. Find out about the naturalization test and how to prepare for the interview.

naturalization interview
FOTOĞRAF USCIS izniyle
naturalization interview
Photo courtesy of USCIS

Vatandaşlık testi işleminin bir ABD vatandaşı olmak için birkaç adımda biridir. Zaman katılmak size mülakat, sen-ecek-si olmak:

The naturalization test is one of several steps in the process to become a US citizen. By the time you attend your interview, you will have:

Daha önce senin Vatandaşlık Testi

Before your naturalization test

ABD pasaportuTüm evraklarınızı işlemini tamamlamak, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) -ecek göndermek bir randevu bildirimi. Bildirim tarihi ve saati is gorusmen icin size bildirir.

US passportWhen all your paperwork is complete, the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) will send an appointment notice. The notice will tell you the date and time of your interview.

Röportaj bir vatandaş olma son aşamasıdır. Bir kez senin vatandaşlık testi geçmek, Sen-ecek muktedir bir ABD vatandaşı olmak.

The interview is the last step to becoming a citizen. Once you pass your naturalization test, you will be able to become a US citizen.

Vatandaşlık Testi görüşmeniz için hazırlanıyor

Getting ready for your naturalization test interview

Senin vatandaşlık mülakatta başarılı olmak için yapabileceğiniz en iyi şey: hazır olun!

The best thing you can do to succeed at your naturalization interview is: be prepared!

İngilizcenizi okuma emin anlamına gelir hazırlanmaktadır, konuşma ve yazma becerileri yeterince iyi. Yurttaşlık bilgisi testi için hazır olmak anlamına da geliyor. Tüm anladığınızdan emin olun sen-ecek sorulmak, görüşme sırasında sorular.

Being prepared means making sure your English reading, speaking and writing skills are good enough. It also means being ready for the Civics test. Make sure you understand all the questions you will be asked during your interview.

Eğer hazır değilseniz, Şunları yapabilirsiniz bizim ücretsiz online sınıflar için kaydolun Vatandaşlık test için hazırlamak için.

If you are not ready, you can sign up for our free online classes to prepare you for the naturalization test.

Yanınızda götüreceğiniz şeyler

Things to bring with you

Hazırlıklı olmak da görüşmen için yapılması gereken her şeye sahip demektir.

Being prepared also means having everything you need to take to your interview.

Seninle aşağıdaki öğeleri getirmek gerekir:

You must bring the following items with you:

 • Randevu bildirimde
 • Daimi Yerlesik Kart veya yabancı kayıt kartı (yeşil kart)
 • Ehliyet ruhsat ya da devlet tarafından verilen kimlik kartı
 • Tüm geçerli ve süresi geçmiş pasaportları veya seyahat belgeleri
 • Your appointment notice
 • Your Permanent Resident Card or Alien Registration Card (green card)
 • Your driver’s license or state-issued identification card
 • All current and expired passports or travel documents

Ayrıca getirmek isteyebilirsiniz:

You may also want to bring:

 • Bir kopyasını kendi başvuru için N-400 başvuru formu
 • A listesi 100 sorular Memur alacak 10 sorularını (unutmayın bazı cevapları, Başkanın adı gibi, değişecek. Bu liste geçerli adlarını bulmak nerede söyler).
 • A copy of your N-400 application form for your own reference
 • A list of the 100 questions that the officer will pick 10 questions from (remember that some of the answers, such as the name of the president, will change. This list will tell you where to find the current names).

Eğer sen-si olmak bir avukatın getirmek için izin verilir.

You are allowed to bring your lawyer if you have one.

Sizin randevu fark diğer belgeleri getirmek gerekir söyler misin, Evlilik ya da boşanma sertifikalar gibi, vergi belgeleri, ya da eşiniz ya da çocuk ile yapmak için belgeler.

Your appointment notice will tell you if you need to bring other documents, such as marriage or divorce certificates, tax documents, or documents to do with your spouse or children.

Ne-ecek olmak senin Vatandaşlık Testi

What will happen at your naturalization test

Görüşmeniz sırasında ne olacağını biliyorsanız, hazırlayabilirsiniz. Ve eğer hazırsanız, gergin hissetmenize gerek yok.! Bilmeniz gereken bu.:

If you know what will happen during your interview, you can prepare. And if you are prepared, you will not need to feel nervous! This is what you need to know:

Röportaj için gelen

Arriving for the interview

Bu yüzden Eğer kaybolmak ve geç tam olarak nereye gidiyorsun bilmek emin olun. Tam olarak bürosu nerede ve nasıl gidilir bil ki bir gün önce randevu bina için seyahat etmek isteyebilirsiniz.

Make sure to know exactly where you are going so you don’t get lost and arrive late. You might want to travel to the building on a day before your appointment so you know exactly where the office is and how to get there.

Yarım saat erken randevu gelmesi iyidir. Bir güvenlik noktasından gidin ve sağ ofis ve bekleme yeri bulmak için zaman gerekir. Ayrıca, Sen biraz erken varsa, daha az koştu ve gergin hissedeceksiniz.

It is good to arrive half an hour early for your appointment. You will need time to go through a security checkpoint and find the right office and the waiting area. Also, if you are there a little early, you will feel less rushed and nervous.

Senin sıran kadar bir süre beklemeniz gerekebilir. Formunuz üzerinde bakmak veya test sorular için zaman kullanabilirsiniz. USCIS subay dışarı gel ve sırası size geldiğinde call your name. Özel bir ofise gidecek. Sen oturup önce, Memur sağ elinizi kaldırın ve doğruyu söylemek gerekirse söz isteyecektir.

You may have to wait for a while until it is your turn. You can use the time to look over your form or test questions. The USCIS officer will come out and call your name when it is your turn. You will go to a private office. Before you sit down, the officer will ask you to raise your right hand and promise to tell the truth.

İngilizce konuşma becerilerinizi test

Testing your English speaking skills

Görüşme sırasında, Memur bilgilerinizi doğru ve gerçek olduğunu emin yapıyor. O çok soracak başvurunuzla ilgili bilgiler le ilgili sorular (Formu N-400). Aynı zamanda, o İngilizce dil becerilerinizi test ediyor.

During the interview, the officer is making sure your information is true and correct. He or she will ask lots of questions about the information on your application (Form N-400). At the same time, he or she is testing your English language skills.

Bazı büyük bireyler ve sağlık sorunları veya zihinsel engelli olan bazı kişiler olabilir hak kazanmak için bir özel durum İngilizce gerekliliği.

Some older individuals and some people with health problems or mental disabilities may qualify for an exception to the English language requirement.

Arka plan soru ve imzalama formları

Background questions and signing forms

Memur bey, arka plan hakkında sorular soracaktır. O başvuru formunda değildi soru sorabilir miyim. İçin hazırlıklı ol sen-ebilmek sorulmak sorular.

The officer will ask questions about your background. He or she may ask questions that were not on the application form. Be prepared for the questions you may be asked.

Ne zaman sorular bitti mi, bir kaç belgeleri imzalamak gerekir, uygulamanız ve fotoğraflar da dahil olmak üzere.

When the questions are finished, you will need to sign a few documents, including your application and your photographs.

Yurttaşlık bilgisi testi, okuma ve yazma becerileri

Civics test, reading and writing skills

Çoğu insan da bir test üzerinde ABD Vatandaşlık almak zorunda kalacak, Geçmiş ve hükümet. Görüşmenin bu bölümü ile aynı memur olabilir, ya da farklı bir kişi olabilir. İlk veya son gelebilir.

Most people will also have to take a test on US civics, history and government. This part of the interview may be with the same officer, or it may be with a different person. It could come first or at the end.

Bu sınav sırasında, cevap vermek zorundadır 6 dışarı-in 10 doğru ABD Vatandaşlık hakkında sorular. Sorular ve cevaplar. Orada-ecek var olmak kısa bir yazılı bölümü yazma becerilerini test etmek için test etmek için. Memur-ecek söylemek sen yazmak bir cümle. Sen de bir cümleyi okuyup istenir. Tekrar, tüm için hazırlayabilirsiniz sen-ecek sorulmak, görüşme sırasında sorular.

During this exam, you must answer 6 out of 10 questions correctly about US civics. The questions and answers are spoken. There will be a short written part to the test to test your writing skills. The officer will tell you a sentence to write down. You will also be asked to read a sentence. Again, you can prepare for all the questions you will be asked during your interview.

Birkaç kişi bu sınava girmek var mı. Vardır bazı özel durumlar büyük insanlar veya sağlık sorunları veya engelli insanlar için.

A few people do not have to take this test. There are some exceptions for older people or people with health issues or disabilities.

USCIS vatandaşlık hakkında bir video röportaj izlemek

Watch a video about the USCIS naturalization interview

Şunları yapabilirsiniz Download Vatandaşlık için rehber videoda bahsedilen. İşlemi geçerken bu kılavuzu kullanın. Sen-si olmak soruların çoğu kılavuzunda cevap verilecektir.

You can download the Guide to Naturalization mentioned in the video. Use this guide as you go through the process. Most of the questions you have will be answered in the guide.

İpuçları ve öneriler vatandaşlık sınavına

Tips and suggestions for your naturalization test

• Memur sizi selamlayıp,, o İngilizce becerilerinizi test ediyor. Dikkatli ve açıkça konuşmak emin olun.

• From the time the officer greets you, he or she is testing your English skills. Be sure to speak carefully and clearly.

• Her zaman doğruyu söyle ve hiçbir bilgiyi saklama. Subay sizinle ilgili bilgileri başka bir kaynaktan olabilir. Eğer bir cevap bilmiyorum ya da hatırlamıyorum, öyle önemli değil. Bir şey anlamıyorum Eğer polise söylemek yolunda.

• Always tell the truth and do not hold back any information. The officer may have information about you from another source. If you do not know an answer or cannot remember, it is okay to say so. It is also okay to tell the officer if you do not understand something.

• İngilizce bilmiyorsanız, toplumda İngilizce kurslarına gitme zamanı bulmaya çalışın. Birçok yerel kolej, Kütüphaneler ve toplum merkezleri ücretsiz dersleri sunuyoruz. Sen bakabilirsiniz FindHello sınıfları bulmak için. Ya da sen-ebilmek online sınıflar burada bulmak.

• If you do not speak English, try to find time to go to English classes in your community. Many local colleges, libraries and community centers offer free classes. You can look in FindHello to find classes. Or you can find online classes here.

• Sınavı geçmenize yardımcı olmak için ABD vatandaşlığı kursuna tabi olun. Toplumda sınıf gitmek istiyorsanız, Burada yerler için arama yapabilirsiniz-bizim kaynaklar bölümünde listelenen sınıfların çoğu ücretsizdir. Ya da sen-ebilmek almak bizim ücretsiz online vatandaşlık sınıf. Şunları yapabilirsiniz Buraya tıklayarak üye olun ve hazır oldukları zaman başlar!

• Take a US citizenship course to help you pass your test. If you would like to go to a class in your community, you can search for places here – many of the classes listed in our Resources section are free. Or you can take our free online Citizenship class. You can sign up here and begin whenever you are ready!

Görüşmen iyi şanslar! Hatırlıyorum:

Good luck with your interview! Remember:

Uygun olması, hazır olun, ve dürüst olmak.

Be eligible, be prepared, and be truthful.

Daha fazla bilgi edinin

Learn more

Diğer kaynaklar

Other resourcesBu sayfadaki bilgiler geliyor USCIS ve diğer güvenilir kaynaklar. Rehberlik için tasarlanmıştır ve olabildiğince sık güncellenir. USAHello yasal tavsiye vermez, ne de herhangi bir yasal tavsiye olarak alınması amacıyla bizim materyalin. Bir ücretsiz veya düşük maliyetli avukat veya yasal yardım için arıyorsanız, size yardımcı olabilir Ücretsiz ve düşük maliyetli yasal hizmetler bulmak.

The information on this page comes from USCIS and other trusted sources. It is intended for guidance and is updated as often as possible. USAHello does not give legal advice, nor are any of our materials intended to be taken as legal advice. If you are looking for a free or low-cost lawyer or legal help, we can help you find free and low-cost legal services.

Senin vatandaşlık testi geçmek!

Ücretsiz online vatandaşlık hazırlık sınıfı

Sınıf Şimdi başlayın
Bu sayfa yardım ettin mi? Gülen yüz Evet Kaşlarını yüz Hayır
Görüşleriniz için teşekkür ederiz!