qochqinlar va muhojirlar muvaffaqiyatli integratsiyasini qo'llab-quvvatlash va umumiy kelajagini mustahkamlash.