Why the Rockefellers welcome refugees

Rockefellers' welcome refugees

USAHello’s president, Miranda Kaiser, was featured in a United Nations video speaking about why the Rockefellers welcome refugees and immigrants.

Miranda Kaiser is the great-great-granddaughter of John D. Rockefeller SR, một trong những gia đình đã giúp xây dựng Mỹ. She is also the president of USAHello. In a video produced by UNHCR, Miranda Kaiser spoke about her family’s long standing commitment to welcoming and supporting refugees.

USAHello is a comprehensive website that houses the resources and information newcomers need to build successful lives for themselves and their families in the United States. Our goal is to welcome the refugees and immigrants living in the USA and thereby strengthen our communities, nền kinh tế của chúng tôi, và dân chủ của chúng tôi.

Tìm hiểu làm thế nào bạn có thể chào đón người mới trong cộng đồng của bạn.

Truy cập vào trang web đối tác của chúng tôi ItaliaHello, tung ra trong 2019 để cung cấp nguồn lực cho những người di cư ở châu Âu.

 

Tìm trợ giúp gần bạn

Sử dụng FindHello để tìm kiếm các dịch vụ và các nguồn tài nguyên trong thành phố của bạn.

Bắt đầu tìm kiếm của bạn